Obraćanje zamenice šefa misije Kolin Hajlend na svečanosti donacije Zdravstvenom centru

Obraćanje zamenice šefa Misije Kolin Hajlend na svečanosti povodom donacije bolničkih kreveta Zdravstvenom centru, 20. septembar 2017

Doktore Đocaj, doktore Veseli, ministru Ismailji i vredno osoblje ovde u Kliničkom centru. Veliko mi je zadovljstvo što sam danas ovde povodom doniranja preko potrebne medicinske opreme Zdravstvenom centru.

Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas obavestim da je Zdravstveni centar nedavno postavio 38 bolničkih kreveta za intenzivnu negu koji će se koristiti u četiri odvojene klinike.  Ovi savremeni bolnički kreveti koje su donirale Sjedinjene Američke Države dovešće do povećane udobnosti za pacijente i celokupnog boljeg kvaliteta nege.

Sjedinjene Američke Države su veoma ponosne na svoju neprekidnu pomoć Zdravstvenom centru.  Ova posebna donacija u vrednosti preko 60 hiljada dolara je finansirana preko Programa humanitarne pomoći Evropske komande oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.  Nastojanje u ovoj donaciji predvodila je Kancelarija za odbrambenu saradnju (ODC) u našoj Ambasadi i samo je najskorija  u dugom nizu podrške koja ukupno iznosi više od dva i po miliona dolara.

Želim da se danas u ime naroda Kosova zahvalim Ministarstvu pravde i osoblju Zdravstvenog centra na njihovom vrednom i napornom radu.

Konačno, želim da se zahvalim timu Kancelarije za odbrambenu saradnju, majoru Devlinu i majoru Martiju koji su radili sa Zdravstvenim centrom da organizuju ovu donaciju.  Veoma smo ponosni na sve što je postignuto do sada u poboljšanju i razvijanju kapaciteta Zdravstvenog centra i radujem se nastavku partnerstva između Evropske komande oružanih snaga SAD-a i Ambasade sa Ministarstvom pravde.

Hvala Vam.