Obraćanje vršioca dužnosti otpravnika poslova Nikolasa Džeja Điakobija povodom predstavljanja Smernica za kaznenu politiku za korupciju na Kosovu

Obraćanje vršioca dužnosti otpravnika poslova Nikolasa Džeja Điakobija povodom predstavljanja Smernica za kaznenu politiku za korupciju na Kosovu,  23. septembar, 2021

Ministre Hadžiu, predsedniče Vrhovnog suda sudijo Peci, uvaženi gosti prisutni ovde lično i preko interneta, hvala vam na pozivu i prilici da razgovaram sa vama.

Ova današnja prazna prostorija podsetnik je da smo još uvek usred pandemije. Pohvaljujem Vrhovni sud što je dao primer organizujući ovaj događaj u potpunoj saglasnosti sa merama Vlade Kosova o ublažavanju kovida 19. Nadam se da će i drugi slediti ove primere, posebno dok se približavamo opštinskim izborima. Svi moramo da imamo svoj udeo u zaštiti sebe i svojih najmilijih. Samo zajedno možemo da pobedimo kovid 19.

Dozvolite mi da počnem tako što ću reći da Sjedinjene Američke Države smatraju Kosovo ključnim partnerom u borbi protiv korupcije. Želeo bih da čestitam Vrhovnom sudu na usvajanju još jednog važnog dokumenta – najnovijih Posebnih smernica za korupciju. Ovo je značajan korak napred za vladavinu prava na Kosovu. Posebno mi je drago što se Komisija za kaznenu politiku usmerila dalje od izricanja kazni i pojasnila elemente ovih krivičnih dela.

Kosovo ostvaruje napredak u vladavini prava, ali još uvek ima mnogo izazova na koje mora da se odgovori. Nažalost, nedavno smo bili svedoci da su neuspesi pravosudnog sistema u izvršavanju odluka i sprovođenju zakona doveli do gubitka dragocenih života.

Kao što je predsednik Bajden rekao,

„Korupcija je rak koji izjeda veru građana u demokratiju i umanjuje instinkt za inovativnost i kreativnost.“

Obezbeđivanje doslednosti i transparentnosti neophodno je za izgradnju vere i poverenja građana u pravosudne institucije. Neuspeh da se to uradi, uništiće je i pojesti inovacije i kreativnost na Kosovu koja je takav izvor ponosa i nade za budućnost.

Sudije u Sjedinjenim Američkim Državama redovno primenjuju smernice o odmeravanju kazni, a slučajevi povezani sa korupcijom nisu izuzetak. Koristeći smernice za izricanje kazni, korumpirani vladini zvaničnici i oni koji ih korumpiraju – ma koliko uticajni bili – suočavaju se sa dosledno oštrim kaznama. Smernice za korupciju na Kosovu će vam omogućiti da učinite isto. Što je viši položaj odgovornosti, veća je kazna. Ovo je ključna poruka ovih smernica.

Svi vi ovde danas imate svoju ulogu. Snažno ohrabrujem svakog sudiju da koristi ove smernice. Usvajanje je važan korak, ali to je samo početak.

Shvatam da Kosovo ima neverovatno sredstvo, koje mi još uvek nemamo u Sjedinjenim Američkim Državama – „kalkulator novčanih kazni“ koji je Ambasada SAD pomogla da se razvije. Ovaj kalkulator, zajedno sa smernicama za korupciju, pruža moćno sredstvo za odvraćanje od kriminala. Pozivam vas da ih iskoristite.

Isto važi i za ostale aktere u pravosudnom sektoru. Obezbeđivanje primene ispravne presude u slučajevima korupcije zavisi od toga da tužioci i branioci urade svoj deo aktivnim angažovanjem na izricanju kazni, umesto da prstom upiru u sudije.

Uspeh će zavisiti i od Pravnog fakulteta, Akademije pravde i Advokatske komore. Odmeravanje kazne mora se smatrati osnovnom temom obuke kako bi se ovoj zemlji obezbedili jači i zreliji advokati.

I, naravno, uspeh će zavisiti od toga da svaki građanin Kosova zahteva odgovornost, pri čemu organizacije civilnog društva deluju kao čuvari i drže pravosudni sistem odgovornim prema ljudima.

Zauzvrat, vi – kosovske sudije – morate da dokažete narodu Kosova da ste dostojni nezavisnosti koju Ustav pruža. Kao sudije, imate nezavisnost u donošenju presuda i izricanju kazni kako biste obezbedili jednaku pravdu za sve. Ovo je temelj vašeg Ustava. Ovo je demokratija.

Hvala.