Assistant Secretary of Defense Karem

Obraćanje pomoćnika sekretara za pitanja međunarodne bezbednosti Roberta S. Karema