Obraćanje otpravnika poslova Điakobija na završnom događaju USAID-ove aktivnosti „TEAM“ pod nazivom „Dostignuća i izazovi u javnim nabavkama“

Obraćanje otpravnika poslova Điakobija na završnom događaju USAID-ove aktivnosti „TEAM“ pod nazivom „Dostignuća i izazovi u javnim nabavkama“ i povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembar 2021.

Dobro jutro. Hvala svima što ste nam se pridružili u obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i na završnom događaju USAID-ove aktivnosti „Transparentne, efektivne i odgovorne opštine (TEAM)“. Pomoć Kosovu u borbi protiv korupcije i jačanje vladavine prava na Kosovu su među najvišim prioritetima Vlade Sjedinjenih Američkih Država u našem snažnom i dubokom odnosu.

I nismo sami. Premijer Kurti, predstavnici kosovske vlade, nezavisnih institucija, civilnog društva i privatnog sektora danas su ujedinjeni i posvećeni borbi protiv korupcije za bolju budućnost na Kosovu.

Današnji događaj je prilika da se razmisli o tome kako se Kosovo bori protiv korupcije i da se istakne kako poslovanja i civilno društvo mogu da rade zajedno kako bi osigurali napredak.

U svom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 21. septembra, predsednik Bajden je rekao:

„Korupcija podstiče nejednakost, crpi resurse nacije, širi se preko granica i stvara ljudsku patnju. To je ništa manje nego pretnja nacionalnoj bezbednosti u 21. veku.“

Korupcija je globalni problem koji može da podrije demokratiju i vladavinu prava. Potrebna je posvećenost svih članova društva da bi se zaštitile institucije i promovisala odgovornost.

Posvećenost Kosova je ključna, jer bez efikasnih i nezavisnih sudova, investicije, trgovina i razvoj ne mogu da napreduju. Institucije i sudovi nikada ne smeju da služe pojedinačnim interesima. Javni službenici moraju transparentno da izvršavaju svoje dužnosti i da obezbede da njihovi sopstveni interesi ne budu nadređeni interesima građana.

Inspirisan sam što vidim toliko lokalnih aktivista i partnera danas ovde. Dok međunarodni donatori imaju važnu ulogu u omogućavanju rešenja i insistiranju na promeni, na kraju, ovu borbu mora da prevodi Kosovo. Vi ste ti koji su se toliko žrtvovali da Kosovo bude ono što jeste danas, i samo vi možete da osigurate da lideri ove zemlje ispune sva očekivanja birača.

Kosovo danas obeležava ključne promene u sistemu javnih nabavki, kao što je obezbeđivanje pune transparentnosti informacija u vezi sa nabavkama, između ostalog i objavljivanje svih ugovora o nabavkama. To su promene koje označavaju ključni korak na putu ka povećanju transparentnosti i otvorenosti.

Reforma javnih nabavki ima suštinsku ulogu u suzbijanju korupcije, a korupcija ima dalekosežne posledice, podrivajući ekonomske investicije, pružanje lokalnih usluga, pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Hajde da obezbedimo da impresivne rezultate postignute u povećanju transparentnosti i efikasnosti u javnim nabavkama prati primetno povećanje odgovornosti.

Građani imaju moćne  alate za borbu protiv korupcije. Hrabri aktivisti, novinari i javni zvaničnici često se suočavaju sa protivljenjem, pretnjama i zastrašivanjem u iskorenjivanju korupcije i pozivanju počinilaca na odgovornost. Veoma smo srećni što u našem panelu danas imamo takve aktere koji su na prvoj liniji.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko USAID-a i drugih agencija nastaviće da sarađuje sa vladom i nezavisnim agencijama u reformi javnih nabavki, reformi pravosuđa i drugim naporima usmerenim na borbu protiv korupcije. Međutim, apsolutno je neophodna široka i snažna posvećenost, i to od opštinskog nivoa do najviših pozicija vlasti.

Hvala vam još jednom što ste mi se danas pridružili ovde i za sve što činite u borbi protiv korupcije. Radujem se što ću čuti vaše ideje i što ćemo raditi zajedno tokom ove sedmice kako bi Kosovo postalo bolje mesto za rad, ulaganje i život, sad i u budućnosti.