Obraćanje otpravnika poslova Điakobija na završnom događaju projekta kvaliteta vazduha Korporacije Milenijumski izazov

Obraćanje otpravnika poslova Điakobija na završnom događaju projekta kvaliteta vazduha Korporacije Milenijumski izazov, 14. decembar 2021.

Hvala Petrite. Čast mi je što sam danas ovde i što se pridružujem Korporaciji Milenijumski izazov, Milenijumskoj fondaciji Kosovo, Hidrometeorološkom zavodu i Nacionalnom institutu za javno zdravlje. Danas obeležavamo završetak aktivnosti kvaliteta vazduha „Era Dimën“ koje su kroz grant Threshold programa sprovedene u poslednje četiri godine.

Dobar kvalitet vazduha podrazumeva vazduh koji je čist i bez zagađivača kao što su: dim, prašina i smog. Dobar kvalitet vazduha je preduslov za očuvanje ravnoteže života na zemlji za ljude, životinje i prirodne resurse. Svi smo ugroženi kada koncentracija zagađenja u vazduhu dostigne visok nivo.

Prošlog meseca, svetski lideri okupili su se na 26. po redu Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP26) u Škotskoj, gde su se Sjedinjene Američke Države ponovo pridružile Pariskom sporazumu i ponovo se obavezale da će se uhvatiti u koštac sa klimatskom krizom u zemlji i inostranstvu. Na Samitu lidera o klimi početkom ove godine, SAD su se pridružile drugim velikim svetskim ekonomijama, uključujući 17 zemalja odgovornih za 80 posto globalnih emisija, u borbi protiv globalnog zagrevanja. Predsednik Bajden se obavezao da će se u SAD do 2030. godine smanjiti emisija gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 50% — što je dvostruko više u odnosu na ranije preuzetu obavezu naše zemlje.

Sve zemlje – uključujući Kosovo, moraju da donesu teške odluke o sadašnjoj i budućoj proizvodnji energije i kako da pruže usluge građanima uz očuvanje prirodnih resursa i ne nanoseći štetu životnoj sredini. Radimo sa našim partnerima ovde na postavljanju ambicioznih ciljeva i na udaljavanju od korišćenja visoko zagađujućih fosilnih goriva. Međutim, rešavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i zaštita životne sredine nije posao samo za vladu. Kao građani, svi moramo da uradimo svoj deo posla.

Na Kosovu je loš kvalitet vazduha među najhitnijim problemima koji svakodnevno utiče na naše zdravlje i životnu sredinu. Zagađenje dolazi iz izvora koje je stvorio čovek: emisije izduvnih gasova iz starih vozila, toksičnih gasova iz industrijskih procesa, postrojenja na ugalj, sagorevanje drveta ili drugog materijala na otvorenom i deponija. Tokom zime, zagađenje vazduha u Prištini uzrokovano zbog grejanja domaćinstava, sagorevanjem uglja i zastarelim elektranama dostiže nezdrave nivoe koji često premašuju najzagađenije gradove na svetu.

Zbog toga mi je posebno drago što sam danas ovde sa vama da vam predstavim rezultate naših intervencija po pitanju kvaliteta vazduha koje finansira Vlada SAD. Ove intervencije su pomogle kosovskim institucijama da prikupe podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu i postave veb-stranicu sa zdravstvenim savetima o kvalitetu vazduha. One su omogućile praćenje teških metala i uspostavljanje nacionalnog inventara zagađivača vazduha na Kosovu. Konačno, ove aktivnosti su uključile i aktivnosti na terenu i informativne sastanke za zainteresovane strane kako bi se osiguralo da građani Kosova imaju informacije koje su im potrebne da rade na poboljšanju kvaliteta vazduha i donose informisane odluke o svojim svakodnevnim aktivnostima.

Obraćajući se svetskim liderima na Samitu o klimi, predsednik Bajden je rekao: „Vaše vođstvo po ovom pitanju je izjava građanima vaše zemlje i narodima svih nacija, posebno našoj omladini, da smo spremni da se suočimo sa ovim trenutkom. Da bismo se suočili sa ovim trenutkom, nije dovoljno samo da radimo na očuvanju naše planete, već i da obezbedimo bolju budućnost za sve nas.“

Radujem se što ću podržati zdraviju budućnost u kojoj građani Kosova uživaju u čistom vazduhu tokom cele godine. Budućnost koju mogu da ostvare kosovski lideri i građani radeći zajedno.

Hvala.