Obraćanje otpravnice poslova Kolin Hajlend na radionici Programa razvoja privrednog prava o etici uprav

Obraćanje otpravnice poslova Kolin Hajlend na radionici Programa razvoja privrednog prava o etici uprave, 22. februar 2017.

Dobro jutro. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde.

Zadovoljstvo mi je što Programu razvoja privrednog prava ili CLDP-u Ministarstva trgovine SAD-a mogu ponovo da poželim dobrodošlicu na Kosovo.

Želela bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim Carini Kosova i  Agenciji SAD za carine i zaštitu granice na bliskoj koordinaciji u pripremanju ove radionice.

Želela bih takođe da poželim toplu dobrodošlicu novom glavnom direktoru Carine Kosova g. Bahri Beriši.

Kao deo podrške Vlade SAD-a Kosovu, zatražili smo od Programa razvoja privrednog prava da pruži tehničku pomoć svima vama o etičkoj standardizaciji i najboljim praksama u suzbijanju korupcije.

Danas sa nama su dva američka eksperta, gđica Dejna Džejkob viša advokatica pri Kancelariji za etiku Ministarstva trgovine SAD i g. Edmund Estrada,  vršilac dužnosti direktora Kancelarije za profesionalnu odgovornost pri Agenciji SAD-a za carine i zaštitu granice.

Podeliće sa vama svoju opsežnu međunarodnu ekspertizu sa ciljem da se dalji unapredi kapacitet carinske službe da rukovodi načinima, tehnikama i najboljim etičkim praksama.

Ambasada je u proteklih nekoliko godina blisko radila sa carinskom službom kako bi ona unapredila svoj radni učinak, uvećala transparentnost i smanjila korupciju.

Izuzetno smo zadovoljni  napretkom carinske službe i inicijativom.

Videli smo usmereni napor da se uklone mogućnosti korupcije, od primene kompjuterske obrade dokumentacije odnosno obrade “bez papira” do video nadzora  i procena rizika.

Ovi napori su počeli da se isplaćuju. Prihodi u 2015. i 2016. su prevazišli planirane prihode.

Javno opažanje korupcije u carinskoj službi je dramatično opalo, jer javnost koja je nekada opažala carinsku službu kao jednu od najkorumpiranijih, sada je vidi kao jednu od najmanje korumpiranih.

U izveštaju “ Puls javnosti” iz oktobra 2016.  koji su pripremili USAID i UNDP videli smo da je 5 odsto ispitanika odgovorilo da je u proteklih 12 meseci od njih bilo zatraženo da daju mito. Imamo mogućnost da svedemo taj broj na nulu.

Sa skorašnjom promenom u rukovodstvu, carinska služba se nalazi u presudnom momentu. Želimo da postignete uspeh i pažljivo ćemo pratiti napredak.
Očekujemo da vidimo dalji rast prihoda tako što će prioritet carinskih službenika biti korist njihove zemlje, a ne lična korist. Očekujemo da vidimo odgovornost u radnom učinku. Kao što sam rekla, pažljivo ćemo to pratiti i uradićemo sve što možemo da podstaknemo i podržimo vaš uspeh.

Današnja obuka je jedna od mogućnost da VAM pomogne da ostvarite te ciljeve. Na kraju krajeva, to je na vama  i vašim ličnim odlukama. Etika i napori u oblasti suzbijanja korupcije oslanjaju se na individualne izbore  isto toliko koliko i na institucionalne napore. Priznajemo da su promene u praksi i razumevanju teške i da se neće dogoditi preko noći.

Sjedinjenje Američke Države će biti pouzdan partner kako Kosovo nastavlja da pravi teške, ali neophodne korake da otključa svoj potencijal.

Verujemo u budućnost Kosova kao snažnog i cenjenog člana svetskog trgovinskog sistema. Kao  dokaz naše privrženosti ovim uverenjima, dobrodošli na ovu radionicu.
Hvala i želim vam uspeh na ovoj radionici i u vašem svakodnevnom radu.