Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend povodom pokretanja Funkcionalne revizije pravosudnog sektora

Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend povodom pokretanja Funkcionalne revizije pravosudnog sektora, 9. mart 2017.

Predsedniče Tači, premijeru Haradinaj, predsedniče Skupštine Veseli, ministre Tahiri, čelnici institucija vladavine prave, članovi građanskog društva, kolege iz diplomatije i gosti, hvala vam na prilici da vam se obratim povodom ovog ambicioznog projekta.  Pred vama se nalazi ogromna  prilika da pokrenete proces za ceo sektor vladavine prava usmeren na odlukama.  Ono što bude rezultat na kraju ovog procesa- sektorska strategija – predstavljaće smernice za reforme koje treba da unaprede učinak kosovskog pravosuđa – nešto što svi kosovski građani žele i zaslužuju.

Ministre Tahiri, znam da ste vi i vaš tim radili na ovome od kad ste preuzeli funkciju ministra.  Podstičem vas da  prepoznate ogroman korpus rada pre vas – i napore dva prethodna  ministra pravde i svih državnih službenika u vašem ministarstvu – da bi ovaj projekat  došao do ovog trenutka. Impresionirana sam priprema vašeg novog tima: rad na izradi koncepta koji će usmerevati napore, uspostavljanje tehničkih radnih grupa i susreti s njima u poslednje dve sedmice kako bi rad otpočeo.

Drago nam je da vidimo da Ministarstvo ima funkciju nekoga ko omogućuje  inkluzivan proces koji  uključuje sve institucije, posebno Sudski i  Tužilački savet i Glavnog državnog tužioca. Važno je da sve institucije – uključujući i ovo ministarstvo – rade na uobličavanju pitanja koja ćete rešavati u radnim grupama i da svi akteri učestvuju  na redefinisanju trenutnog  rada. Pravosuđe je nezavisno i to mora da se poštuje , ali istovremeno želimo da vidimo kako Sudski savet Kosova, sudovi i Tužilački savet Kosova imaju vodeće uloge u ovom procesu.

Svi možete da budete ponosni na mnogo toga: prošlogodišnju integraciju pravosuđa, zakonodavne reforme u toku koje su pred Skupštinom i skorašnje restrukturiranje sudova.   Nadamo se da se ova revizija neće fokusirati na ponovno obavljanje ovog  obimnog posla. Ova revizija može da iskoristi proces reformi u toku  i da ih završi. Pozivam vas da  iskoristite ovaj proces kako biste sagledali one probleme  koji i dalje zahtevaju pažnju, među kojima su:

  • jasniji načini da se rešava korupcija, uključujući odlučivanje o tome koja agencija ima ovlašćenja i  da li da se specijalizuju sudovi i tužioci; i
  • standardizovane  prakse da se osigura integritet pravosudnih aktera ( bez obzira da li je reč o proveri sposobnosti  ili podobnosti kandidata ili neki spojeni proces).

Većina analiza koje su vam potrebne u ovu svrhu već postoje i njih su u proteklih deset godina sproveli međunarodni i lokalni eksperti. Podstičem vas da koristite ove analize kako biste doneli odluke praktične politike,  započeli proces dolaženja do rešenja koja najbolje funkcionišu za Kosovo u skladu sa vašim planom evropske integracije i ispratili neophodne aktivnosti  relevantnih institucija.

Iako ovo predstavlja napor za Kosovo i kosovske institucije, međunarodna zajednica je tu da vam pomogne. Mi smo posvećeni vašem uspehu i doprineli smo ovom nastojanju resursima i ekspertizom.  Podstičem vas da iskoristite tu prednost i da nam se obratite ukoliko su vam potrebni pomoć ili savet, ali očekujemo da vi odradite sav rad na tome i znam da ste spremni da to uradite.

Ponovo čestitam na pokretanju ovog  nastojanja. Moj tim i ja smo posvećeni tome da vam pomognemo da dođete do strategije sektora vladavine prava koja jača kosovsko pravosuđe u korist svojih građana.

Hvala i srećno.