Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend povodom Nedelje prava žrtava krivičnih dela

Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend povodom Nedelje prava žrtava krivičnih dela, 22. oktobar 2018.

Dobro jutro predsedniče Tači, ministre Tahiri, sudijo Peci, predsedavajući Isufaj i ostali uvaženi gosti. Hvala Vam glavni državni tužioče Ljumezi na prilici da učestvujem na ovogodišnjoj godišnjoj konferenciji.

Mislim da sa sigurnošću možemo da kažemo da je Nedelja prava žrtava krivičnih dela postala institut. Činjenica da Kosovo rutinski i pouzdano održava ovaj događaj svake godine je važno jer podrazumeva da razumete da bi vladavina prava, a posebno usluge žrtvama, trebalo da budu stvar rutine i pouzdanosti.

Doslednost je takođe važna jer osigurava odgovornost. Građani znaju šta mogu da očekuju kada sistem funkcioniše kako treba, a isto tako mogu da znaju da postoji problem kada te usluge ne dobiju.

Ova nedelja je mogućnost da se građani podsete na to šta bi trebalo da očekuju od svojih institucija ukoliko su žrtve krivičnog dela. Takođe je to trenutak da se pripadnici sistema pravosuđa, pružaoci usluga i vladinih institucija  podsete svojih obaveza prema onima kojima služe.

Ovogodišnja  Nedelje prava žrtava krivičnih dela posvećena je uzdizanju svesti o porodičnom nasilju. Mislim da možemo da  se složimo da ove dve reči; porodica i nasilje, nikako ne idu zajedno. Svi pretpostavljamo da će porodice zaštiti i podržati svoje članove. Da će roditelji  negovati i brinuti o svojoj deci. Da će muževi poštovati svoje supruge. Kada je nasilje prisutno u porodici, onda ono ima razarajuće posledice i ostavlja trajne ožiljke. Širom sveta, to je jedno od krivičnih dela koje najviše preovlađuje, a Kosovo nažalost takođe pati od ove nevolje iako postoje značajna poboljšanja.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je preko programa OPDAT-a i ICITAP-a u značajnoj meri doprinela da Kosovo unapredi institucionalni odgovor na nasilje u porodici.  Bili smo partneri u osmišljavanju Kosovske nacionalne strategije za sprečavanje nasilja u porodici, izradi  pravosudnog priručnika za krivično gonjenje i suđenje u predmetima nasilja u porodici, podržali smo razvoj specijalizovanog tužilaštva i policije i podstakli da nasilje u porodici bude za službenike za podršku i pomoć žrtvama i  Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih dela prioritetna kategorija za postupanje.

Naravno, uvek može više da se učini.  Sledeći korak je stvaranje zajedničkih veza između institucija kako bi se stvorila bezbedna mreža podrške žrtvama. Pružanje podrške žrtvama mora da bude centar vaših namera.

Na Kosovu su se ove godine dogodila tragična ubistva kao ishod nasilja u porodici. Nažalost ona su mogla da se spreče. Jasno je da svako mora da bude upoznat s ovim problemom i ohrabri žrtve da traže pomoć koja im je na raspolaganju i da ne kriju svoju situaciju zbog sramote. Onda kada svaka žrtva nasilja istupi, institucije moraju da reaguju.  Nereagovanje vodi ka tim tragedijama, jer suviše često  prijavljivanje je poslednji očajnički pokušaj žrtve da dobije pomoć.

Želimo da radimo sa kosovskim institucijama da se poboljša njihova reakcija na rane prijave nasilja u porodici čak iako one izgledale zanemarljive, i nadamo se da ćemo na konferenciji naredne godine razgovarati o uspesima i poboljšanjima u ovoj oblasti. Nadamo se da će vlada učiniti više da obrazuje javnost o ranim znakovima upozorenja i pomoći koja je na raspolaganju žrtvama. Prevencija je uvek bolja od krivičnog gonjenja.

Ljudi bi takođe trebalo da budu upoznati sa procesom obeštećenja žrtava krivičnih dela. I što je najvažnije, ljudima bi trebalo da bude omogućeno da lako pristupe ovim uslugama. Jačanje svesti o pravima žrtava jača vladavinu prava i jača Kosovo. Hvala vam još jednom na prilici da vam se obratim na otvaranju ove veoma važne konferencije.