Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend na događaju povodom unapređenja LGTBI prava

Obraćanje otpravnice poslova gđe Hajlend na događaju povodom unapređenja LGTBI prava: „ Šta je krenulo loše i šta možemo da uradimo drugačije?“ 8. oktobar 2018.

Dobro jutro svima— uvaženi članovi Vlade Kosova, LGTBI zajednice, pristalice ove zajednice, moje kolege iz Evropske unije. Hvala vam što ste me pozvali da vam se pridružim da proslavimo rad LGTBI zajednice na Kosovu.

Harvi Milk—ikona američkog LGTBI pokreta – rekao je čuvenu rečenicu da      „prava dobijaju samo oni čiji se glas čuje“ i smatram da je to razlog zašto ste danas ovde.

Pošto smo danas ovde kako bismo razgovarali o LGTBI pravima, želela bih da čestitam zajednici i  njenim  pristalicama što ste učinili da se vaši glasovi čuju. Sazivanjem ovog sastanka i organizovanjem Sedmice ponosa po drugi put osiguravate da se prava LGBTI zajednice sve više tretiraju kao osnovna ljudska prava na Kosovu. Svako zaslužuje da živi dostojanstveno i slobodno. Uzdizanjem svesti o pravima LGTBI zajednice pomažete  Kosovu da krene napred — ka budućnosti u kojoj se prema svim ljudima postupa na dostojanstven način i sa poštovanjem kakvo zaslužuju.

Članovi LGBTI zajednice su takođe članovi naših porodica, naše komšije i kolege na poslu.  Oni se suočavaju sa rasprostranjenom diskriminacijom kako kada je reč o obrazovanju, zdravstvenoj zaštititi, stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju,  tako i sa svakodnevnim uznemiravanjem.  Nikome nije lako da živi  pod pritiskom i pretnjama.  Međutim,  iz ovog pritiska javlja se hitnost—i ova hitnost može da pomogne Vladi i članovima LGTBI zajednice i pristalicama da rade zajedno da unaprede život za sve zajednice na Kosovu.

Kao što znate, Kosovo ima jedan od najnaprednijih pravnih okvira u oblasti ljudskih prava u svetu. Odgovornost je vlade da efikasno i dosledno primeni svoje zakone i praktične politike, između ostalog, i one koje su namenjene da zaštite prava LGTBI zajednice. To je takođe ispravna stvar.

Želimo da čujemo kako će Savetodavna i koordinaciona grupa kojom zajedno upravljaju Kancelarija za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera i LGTBI zajednica na Kosovu nastaviti da sprovodi svoj akcioni plan za LGTBI prava. Ovaj plan pomaže ministarstvima da se efektivno anagažuju na ovim važnim pitanjima.

Ovde predstavljam celu Misiju SAD-a i želim da znate da Vlada Sjedinjenih Američkih  Država  i  sve ono što radimo ovde je usmereno ka podržavanju inkluzivnog i prosperitetnog Kosova sa jednakim pravima za sve bez obzira na etničku pripadnost, veroispovest, seksualno opredeljenje ili rodnu pripadnost. Drago mi je što ova konferencija,  koja je rezultat zajedničkih napora različitih pristalica  i zagovornika,  unapređuje ovaj cilj. Radujem se konačnom izveštaju Centra za razvoj društvenih grupa koji nadgleda i prati LGTBI akcioni plan.

Očekujem puno kada je reč o napretku u tome da Kosovo prizna prava ove zajednice.  Da  bi se ostvario ovaj napredak, smatram da vlada mora da nastavi da radi sa civilnim društvom da osigura da su sve zajednice zaštićene zakonom.

Iskreno se nadam  da će ova konferencija i  druge aktivnosti organizovane  tokom Sedmice ponosa pomoći svim građanima da uživaju potpuna građanska prava. Hvala još jednom što ste me pozvali da učestvujem i želim vam uspešnu sedmicu.