Obraćanje Grega Delavia povodom polaganja zakletve kao ambasadora u Republici Kosovo, 24. jula 2015.

Greg_Delawie_official_200_1Okrenimo se sada Kosovu i zapitajmo se zašto je ono bitno Sjedinjenim Američkim Državama.   Zašto bi Sjedinjene Američke Države brinule o zemlji u razvoju, okruženoj kopnom, udaljenoj 5.000 milja i manjoj od Konektikata sa nešto manje od 2 miliona stanovnika?  Zašto bi situacija u zemlji 1999. uticala na NATO da započne svoj prvi rat u 50 godina?  Zašto bi joj SAD pružile pomoć od pola milijarde dolara finansijske pomoći u protekloj deceniji?   Zašto imati na stotine američkih vojnika u sastavu KFOR-a?  Ili zašto započeti izgradnju prelepe nove ambasade u Prištini?

Možemo da se okrenemo prošlosti da bi delom dobili odgovor:  “ Možda nije odmah očigledno da brutalne politike lokalnih lidera i tragedija jednog malog naroda znače toliko puno,  da utiču  na osnovne američke interese – ali utiču,“ sekretarka Olbrajt je to napomenula pre šesnaest godina. Ona je dodala, „Amerika ima osnovni interes u miru i stabilnosti  južne Evrope i u pogledu toga da vidi da se poštuje vladavina prava, da su ljudska prava zaštićena i da se sprovodi pravda.”

Ne bih mogao više da se složim. Ali za mene, ovo nije cela istorija.  Sjedinjene Američke Države nastavljaju da teže celovitoj i slobodnoj Evropi u kojoj vlada mir. Nismo još stigli do toga, ali poteškoće utiču na to da samo želimo da radimo napornije da ispunimo našu viziju. U Evropi. Na zapadnom Balkanu. Na Kosovu. Evropska knjiga neće biti završena sve dok se ne završi poglavlje Kosova. Završavanje tog poglavlja biće jedno od najznačajnijih izazova s kojima ćemo se susresti u  narednih nekoliko godina.

Verujem da stanovnici Kosova dele našu viziju.  Njihove težnje uključuju Kosovo kao demokratsku i višeetničku naciju koju priznaju i koja je u miru sa svojim susedima, sa dobrofunkcionalnom vladom koja sprovodi vladavinu prava i u kojoj nema korupcije. Oni takođe žele Kosovo koje se nalazi na minom putu ka članstvu u evropskim institucijama.  Žele Kosovo gde mogu razumno da očekuju da pronađu poslove koji će njihovim porodicama pružiti pozitivnu budućnost.

Osvrnuvši se unazad, jasno je da je Kosovo prešlo dug put, ali takođe je jasno da putovanje Kosova još uvek nije završeno.

Ambasadore Ismailji,  želim da vaša vlada zna, da ću ja, u stvari narod Sjedinjenih Američkih Država biti na tom putu rame uz rame sa vama. Partneri, radićemo zajedno da ostvarimo ovu viziju.  Današnja generacija kosovskih lidera ima mogućnost da usmeri zemlju u pravcu da se to ostvari.

Ali nemamo više vremena za gubljenje.  Emigraciona kriza prošle zime poslala je glasan i jasan signal da je mnogobrojna kosovska omladina – najdragoceniji resurs  – počela da gubi  veru u budućnost.

Stoga, kada stignem u Prištinu narednog meseca, odrediću da radim sa vašom vladom na tri ključna cilja:  jačanje vladavine prava; unapređenje regionalne bezbednosti;  i promovisanje privrednog razvoja.

Za mene, vladavina prava znači primenu istih standarda koje je međunarodna zajednica tražila od drugih država koje potiču od Jugoslavije; to znači da lideri pokazuju da su spremni da prvo stave interese svoje zemlje.  Uporedno s ovim, narednih nekoliko dana biće ključni;  Iskreno se nadam da će Kosovo usvojiti  zakonodavstvo u neposrednoj budućnosti da oformi Specijalni sud koji će doneti pravdu onima koji su patili zbog postupaka drugih.  Neuspeh Kosova da ispuni ovu međunarodnu obavezu u pogledu Suda će unazaditi  sve ostale naše aktivnosti.

Regionalna bezbednost traži od Kosova da punom brzinom krene napred u pogledu dijaloga sa Srbijom koji je potpomognut Evropskom unijom sa jakom podrškom Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum iz Brisela koji je postignut 2013. je istorijsko dostignuće na putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.  Ne bi trebalo da gubimo više nimalo vremena  u pogledu primene nekoliko preostalih poglavlja iz  tog dogovora. Ostala ključna pitanja koja predstavljaju izazov Kosovu uključuju njegov važan rad  kao deo koalicije u  borbi protiv ISIL-a i  razvoju modernog bezbednosnog sektora koji odražava osetljiva pitanja svih svojih građana.

Promovisanje privrednog razvoja zahteva čvrstu posvećenost u pogledu rešavanja problema korupcije neprijatelja demokratije i privrednog razvoja.  Rešavanje korupcije biće od suštinskog značaja za Kosovo ne samo da privuče strane investicije potrebne da pokrene svoju ekonomiju, nego i da takođe svoje kosovske građane čvrsto uveri da treba da  sami investiraju i stvore poslove. Privredni razvoj takođe zahteva napredak  u stabilnom i pouzdanom sistemu proizvodnje električne energije za kosovske zajednice.

Vladavina prava, regionalna bezbednost ,ekonomski razvoj. Neke od ovih ciljeva će biti lakše ostvariti od drugih. Najvažnije ciljeve nije uvek lako sprovesti. Ali Kosovski građani posebno njegovi mladi zaslužuju ništa manje od uspeha.

Na svu sreću, imaću dosta pomoći.  Znam da ću se pridružiti fantastičnom timu  ambasade u Prišini u čijem sastavu su  lokalno i američko osoblje. Znam da će većina kosovskih partnera u Evropi podržati ove ciljeve.  Znam da to mogu da kažem na osnovu entuzijazma i dobrog osećanja prema Kosovu koje je evidentno u  Vašingtonu.  Ovo su ogromne prednosti za novog ambasadora da ima u svojoj aktentašni. Sa svim ovim prednostima uveren sam da radeći zajedno  možemo da ostvarimo uspeh i pružimo kosovskoj omladini vrstu budućnosti koju očekuju –  i zaslužuju.  Uspeh Kosova će takođe biti i uspeh Amerike.

Kosovo, imaš našu punu moralnu podršku.

Hvala Vam svima. Vidimo se u Prištini.