Obraćanje gđe Kolin Hajlend na Nacionalnoj konferenciji Ministarstva prosvete

Obraćanje gđe Kolin Hajlend na Nacionalnoj konferenciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije „Obrazovanje kao ključ sprečavanja ekstremizma i radikalizacije putem interneta”, petak, 2. februar 2018.

Hvala vam mnogo što ste me pozvali da budem ovde danas.

Veoma je ohrabruju će ovog jutra videti ovde premijera, ministre, ambasadora Bratua, ostale kolege, a posebno čuti iskreni govor premijera o njegovim stavovima o borbi protiv nasilnog ekstremizma među našim mladima. Takođe je važno videti da su novinari danas ovde jer je veoma važno celokupnom društvu na Kosovu uputiti poruku o tome koliko je važno prepoznati znake i reagovati protiv negativnog uticaja na vašu decu i na vašu društvenu zajednicu. Vidam da među učesnicima ima i policije, a ona je takođe važan deo ovoga.

Američka ambasada snažno podržava nastojanja Kosova da zaštiti mlade od radikalizacije i nasilnog ekstremizma, i vaše prisustvo naglašava koliko prioritet Vlada Kosova daje ovom pitanju.

U proteklih nekoliko godina bili smo svedoci tragičnih rezultata radikalizacije putem interneta na svetskom nivou. Doživeli smo terorističke napade u Parizu, Londonu i Briselu, koje su započela lica koja su nasilni ekstremisti putem interneta pridobili, pripremali i podstakli da izvrše napade u svojim zemljama.

Nasilni ekstremisti i dalje regrutuju, radikalizuju i mobilišu ljude, naročito mlade, da vrše teroristička dela. Njihove akcije ne samo da su pretnja bezbednosti, već podrivaju naša nastojanja da gradimo mirna, demokratska društva.

Stanovništvo Kosova, najmlađe u Evropi, sa 53 % stanovnika mlađih od 25 godina – a čini se da je ta brojka u porastu – i sa visokim stepenom korišćenja interneta, čini ovu konferenciju posebno važnom. Poseban naglasak današnje konferencije, prebacivanje fokusa u kosovskom sektoru obrazovanja na izučavanje kritičkog razmišljanja ključni je element za to da mladi umovi poseduju mehanizme pomoću kojih će u konačnici biti sposobni da se odupru radikalnim porukama.

Sposobnosti kritičkog razmišljanja omogućavaju mladima da na bolji način vrše procenu informacija koje dobijaju, da formuliši i postavljaju teška pitanja, da prepoznaju greške u rasuđivanju, da sarađuju sa vršnjacima i kolegama i da preispituju sopstvene pretpostavke. Ove sposobnosti pomoći će mladima ne samo da postanu manje ugroženi od terorizma ili radikalizacije putem interneta; kritičko razmišljanje pripremiće mlade da budu oni koji će rešavati probleme na Kosovu: u privredi, vršenju vlasti i liderstvu.

Kako mladi uče o svetu oko sebe oni su istovremeno najpodložniji lošim uticajima sa interneta. ISIS i druge terorističke organizacije koriste izuzetno sofisticirana digitalna sredstva i strategije, posebno namenjene mladima upravo iz tog razloga. Na primer, društveni mediji se koriste za promovisanje radikalizma pri čemu propaganda na albanskom jeziku ne dopire samo do kosovskih Albanaca, već do Albanaca u čitavom regionu. Ova propaganda je toliko sofisticirana i efektna da je na stotine mladih sa Kosova otišlo da se pridruži ISIS-u i drugim terorističkim organizacijama u Siriji i Iraku.

Zaštita mladih od ovih opasnosti zahteva dvostruku reakciju. Sasvim sigurno treba da i dalje sarađujemo sa kompanijama poput Fejsbuka i Jutjuba na tome da brišu opasne sadržaje, ali je ono što ćete vi raditi na ovoj konferenciji u vezi sa boljim pripremanjem mladih putem obrazovanja još važnije da bi se smanjila njihova ugroženost od ovih opasnosti.

Vlasti Kosova već su dosta učinile na saradnji sa digitalnim kompanijama, kao što je Fejsbuk, u pokušaju da se opasni sadržaji uklone. Međutim, ovo je gotovo nemoguć zadatak, s obzirom na to da korisnici svake sekunde postavljaju na hiljade minuta sadržaja. Čak i sa najsofisticiranijom tehnologijom pronalaženje i uklanjanje ovih sadržaja može predstavljati izazov.

Zbog toga smatramo da Kosovo treba da ulaže više u obrazovanje, koje je ključno za sve održive mere prevencije. Obrazovanje, naročito promovisanje kritičkog razmišljanja, omogućava nam da se borimo protiv verskog ekstremizma stvaranjem društva i dece koji su na njega otporni.

Smatram da je vaš današnji rad od suštinskog značaja da se učenicima pomogne da se odupru psihološkoj, emocionalnoj i intelektualnoj privlačnosti terorističke retorike.

Zaista podržavamo nastojanja kosovskih vlasti da kritičko razmišljanje inkorporiraju u utvrđene obrazovne nastavne programe i iskreno se radujemo tesnoj saradnji sa vlastima i drugim međunarodnim partnerima na tome da sve mlade učinimo otpornijim na radikalizaciju i ekstremizam putem interneta.

Još jednom vam se zahvaljujem na pažnji i želim vam svima uspešnu konferenciju.