Obraćanje ambasadorke Džejkobson povodom Međunarodnog dana Roma, 8. april 2015

G-dine Premijeru, kolege iz diplomatske zajednice, zvaničnici, predstavnici romske zajednice. Dobar dan i čestitke povodom Međunarodnog dana Roma.

Srećna sam što sam u prilici da vam prenesem pozdrave od predsednika Obame i državnog sekretara Kerija, koji su ovog jutra uputili poruku sa toplim željama na ovaj poseban dan.

Možda znate da preko milion građana SAD imaju romsko poreklo i Sjedinjene Države aktivno nadgledaju Dekadu inkluzije Roma, koja predstavlja poduhvat vlada i civilnog društva evropskih zemalja da se okonča diskriminacija i revitalizuju romske zajednice.

Srećni smo što sarađujemo sa Vladom Kosova na ovim naporima. Pozdravljamo poduhvate koje je do sada preduzela Vlada, ali je jasno da još mnogo toga mora da se uradi na svim poljima koja su danas pomenuta.

Spremni smo da odigramo našu ulogu kao ambasada SAD na Kosovu, pogotovo na polju obrazovanja. Kao što već znate, radili smo na poboljšanju kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za sve građane Kosova, uključujući i romsku zajednicu. Kroz programe USAID, podržavamo rad nekoliko obrazovnih centara za romsku decu, te stotine romske dece u ovim centrima dobijaju dopunske časove, inspiraciju, motivaciju i pomoć kako bi uspešno pohađali časove u redovnim školama.

Kroz programe našeg Odeljenja za odnose sa javnošću, poput stipendija za program Access, Fulbrajt programe, instruktore engleskog jezika, pomažemo romskoj deci da bolje nauče engleski jezik kako bi ostvarili pristup obrazovanju i dobili posao u svojoj zajednici.

Ovo je jedna važna proslava doprinosa romskih građana kosovskom društvu i srećni smo što smo u prilici da i tu pomognemo. Ove godine sponzorišemo nekoliko događaja u čast obeležavanja ovog dana, uključujući i premijeru komada pod nazivom „Svet je naše mesto rođenja“ koja će se održati u Narodnom pozorištu, potom izložbu fotografija iz života Roma na Kosovu, kao i izdavanje zbirke radova romskih i drugih autora, i nekoliko događaja u Kosovu Polju.

Kosovo je mlada država, multietnička država, zaista jedan primer za Evropu kako može da izgleda jedna multietnička država. Romska zajednica na Kosovu je važan deo ovog bogatstva i raznovrsnosti, koja zaslužuje našu podršku, našu pažnju i našu zahvalnost u čast doprinosa koji su dali ovde na Kosovu.

Hvala!