Obraćanje Ambasadorda Delavija povodom obeležavanja Međunarodnog Dana Roma

Obraćanje Ambasadorda Delavija povodom obeležavanja Međunarodnog Dana Roma, 7 April, 2017

Hvala Vam mnogo. G-dine Premijeru, Ministri, službenici, kolege diplomate i dragi prijatelji iz Romske zajednice Kosova – čast mi je što vam se mogu pridružiti u današnjem obeležavanju Međunarodnog Dana Roma. Ne mogu zamisliti bolji početak od onog sa crvenim cvećem.

Upravo sam čuo od g-dina Paçaku da više od milion Američkih državljana ima romsko poreklo, što je fantastično. To je jedna od tačaka na koje smo ponosni zato što su kultura i tradicija Roma su uključiv deo našiha društava, a jednakost, socijalna pomoć i napredak Roma su od vitalnog značaja za naprednu budućnost kako multietničkog Kosova, tako i Amerike.  Ali, na žalost, mi to još uvek to ne shvatamo.  Moja zemlja i Kosovo imaju istoriju segregacije i diskriminacije. Prema tome, od vitalnog je značaja da uz međusobnu saradnju prevaziđemo rasizam, uključujući i anti-romske stigme koje još uvek predstavljaju prepreku punom uključenju Roma u društvu. Svima nama su dobro poznati izazovi sa kojima se susreću Romi kako bi prevazišli društvene predrasude, čije posledice se osećaju do današnjih dana.

Vlada Kosova je već preduzela mnogo toga kako bi popravila kvalitet živata Roma, a ja se nadam da ćete iskoristiti te mogućnosti koje pružaju te pravne zaštite, kako bi se omogućila bolja budućnost kroz vaše konstruktivno učešće u institucijama.

Mi svi verujemo da su pristup kvalitetnom obrazovanju i jednakim mogućnostima za zapošljavanje univerzalna prava svih zajednica. Prema tome,  drago nam je što je Ministarstvo Obrazovanja uvelo zaštićenu kvotu od 12 procenata koja omogućava upis Roma i drugih ne-većinskih zajednica na svim javnim univerzitetima, uz korišćenje prijemnih ispita koji su prevedeni na njihove maternje jezike, uključujući i romski jezik.

Buduće jačanje ovog mehanizma bi omogućilo upis studenata iz ne-većinskih zajednica kako na nivou Bachelor, tako i na tercijarnom nivou. Ovo je važno kako bi omogućili romskim porodicama da naprednu budućnost za sebe i svoju decu vide na Kosovu umesto da ispunjenje svojih težnji traže van Kosova.

Takođe sam ohrabren nedavnim usvajanjem prvog izveštaja o sprovođenju odredbe iz Zakona o civilnoj službi o kvoti od 10 procenata zaposlenih manjina u  civilnoj službi Kosova, koju je predstavila Komisija za Prava i Interese Zajednica.  Zaključci ovog izveštaja ukazuju na to da treba uraditi još mnogo toga kako bi se omogućilo zapošljavanje Roma koje je u skladu sa tim zakonom.   Međutim, ohrabruje trud koji je Komisija uložila u ovaj projekat, zato što pokazuje da Romi i druge zajednice imaju pravne puteve kojima mogu tražiti rešenja za probleme koji zaslužuju institucionalni odgovor.

Uključivost treba da postane svakodnevica na Kosovu, ne samo težnja.  U tom smislu čestitam današnje usvajanje Strategije za Uključivost Romske i Aškalijske zajednice 2017-2021.    Ova Strategija je data na uvid civilnom društvu i međunarodnim ekspertima, i pruža preko potrebnu pomoć Romima i Aškalijama, kao i Egipćanima.  Obezbeđivanje jednakih mogućnosti i uspeh se ne mogu postići samo radom Vlade, ali ova Strategija pruža sredstva za konstruktivno učešće civilnog društva. Ona takođe dozvoljava da se čuju brige vaše zajednice. Ova Strategija će uspeti uz angažovanost autentičnih glasova Roma.

Ja bih takođe želeo da čestitam članovima civilnog društva Roma na dostignućima postignutim kroz Konsultativno Veće za Zajednice u Kabinetu Predsednika Kosova. Ovo uključuje izbor prvog predsedavajućeg iz redova Romske zajednice, gospodina Gazmena Salijevića.  Tokom prošle godine, članovi Veća iz svih ne-većinskih zajednica su imali mogućnost da koordinišu direktno sa USAID-ovim partnerima Advancing Kosovo Together, Engagement for Equity, AGRO, Empower Private Sector, i programima NDI za podršku Parlamentu Kosova.  Ja sam uveren da će ovi razgovori koji su u toku proizvesti dugoročan ekonomski i društveni napredak.

Naša Ambasada će s ponosom nastaviti da pruža pomoć svim zajednicama na Kosovu. Ja bih takođe želeo da čestitam NVO “Roma Road” na dobijenoj finansijskoj pomoći koju im je udelila naša Kancelarija za Odnose s Javnošću, čiji se projekat posebno odnosi na žene i decu. Kroz pomoć koju pruža USAID, Romska zajednica je takođe uključena u projekte  Nedelja Žena, Akademija Vođstva Žena, Nova Škola Medija, i pomoć po pitanju zakona koja se pruža kroz parlamentarnu grupu 6+, koja uključuje programe za podršku komisijama i konsultacije koje pruža NDI po pitanju planiranja opštinskih izbora, i procesa razvojnih politika.

Napori uloženi u razvoj jednake i napredne budućnosti su već u toku, ali još mnogo toga treba uraditi.  Radujem se danu u skorašnjoj budućnosti kada će Romi postati oni koji će pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zaposlenje i socijalnu pomoć, umesto da iste očekuju.  Kako bi se to postiglo, svi mi moramo ojačati našu odlučnost protiv ugrađene pristrasnosti ili neosnovanih predrasuda.

Poštovani članovi Romske zajednice, molim vas da nastavite da radite zajedno sa Vladom Kosova, parlamentarnim komisijama, sa Kabinetom Predsednika Kosova i kancelariju za zajednice u Kabinetu Premijera Kosova kako bi oblikovali vašu budućnost. Sjedinjene Države će nastaviti da budu Vaš odlučan prijatelj na tom putu.

Najsi tekere!
Faleminderit shumë!
Hvala mnogo!
Thank you very much!