Obraćanje ambasadora SAD Kosneta na konferenciji na temu dezinformacija (DISICON)

Obraćanje ambasadora SAD Kosneta na konferenciji na temu dezinformacija (DISICON), 9. jun 2021.

Dobar dan. Hvala na ljubaznom predstavljanju. Čast je i privilegija biti danas ovde. Kada sam poslednji put govorio na DISICON-u, bio je decembar 2019. U to vreme nismo ni slutili da se nalazimo na ivici svetske pandemije. Kako smo mogli da znamo, iako su nas naučnici godinama upozoravali na to? O tome su čak napisani romani i snimljeni filmovi, o mogućnosti da virus zahvati ceo svet i o građanima koji se udružuju uprkos razlikama da ga pobede – iako je naša najnovija pandemija bila bez vampira. Zvuči gotovo moguće, moglo bi da bude tačno. Tako započinje mnoštvo dezinformacija – lažnih izjava umotanih oko grumena istine.

Često može biti izazov razdvojiti činjenicu od fikcije, razdvojiti moguće od nemogućeg. Koje informacije su pouzdane, a šta su dezinformacije sa namerom da obmanjuju? Obe vrste informacija nalaze se u medijskom okruženju, na radiju i na televiziji, u novostima koje se dele u razgovorima sa našim prijateljima i porodicom, a posebno na društvenim mrežama.

U digitalno doba, količina informacija koja je dostupna i koja se deli je ogromna. Na internetu možemo da pronađemo informacije koje podržavaju naše mišljenje ili one koje mogu da nas ubede u gotovo sve – uključujući vampire, zombije i vakcine koje se koriste za ugradnju mikročipova. Zavera ima na pretek, glasine cirkulišu.

Usred ove ogromne količine i poplave informacija nalaze se vredni naučnici, istraživači i novinari koji nastoje da građanima u svojim zajednicama i širom sveta pruže tačne informacije – informacije koje će voditi građane, preduzeća i vlade. Informacije kako bi porodice mogle da planiraju budućnost i informacije tako da svi možemo da obogatimo svoj um, učimo i napredujemo.

Oni među vama koji su prisustvovali poslednjoj konferenciji, čuli su me kako govorim o svojim ličnim iskustvima o tome kako se dolazilo do vesti šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka i anegdotama iz istorije – da, ja sam stari dinosaurus, a moje priče su istorijske priče. Rekao sam vam da smo vesti dobijali iz noćnih emisija, sa samo nekoliko televizijskih stanica. U to vreme nisam mogao da pristupim internetu i odmah proverim ono što sam čuo – niti se nenamerno nađem u zečjoj rupi, klik za klikom za klikom. Ukoliko sam želeo više informacija, mogao sam da ih potražim u knjigama u biblioteci ili pitam nekoga kome sam verovao kao pouzdanom izvoru.

Poslednji put kada smo razgovarali, takođe sam sa vama podelio priče o autoritarnim vladama i kako one koriste dezinformacije da bi kontrolisale svoje građane. Ali da budem jasan, dezinformacije nisu samo taktika autoritarnih režima. Dezinformacije se takođe nalaze u demokratijama. Stvaranje dezinformacija u demokratskom društvu predstavlja smrtonosno oružje, kao što smo svi videli 6. januara.

Demokratski izbori su sve više meta kampanja dezinformacija i iznutra i izvana – bilo da se neko zadrži na vlasti ili neko drugi spreči da dođe na vlast; ili napravi put kandidatu preko političke licitacije ili da mu se da prednost. Slobodni i pošteni izbori kao simbol demokratije mogu čak i sami da budu meta kampanja dezinformacija.

Iako dezinformacije mogu da dođu iz bilo kog smera, vlade su bile jedna od glavnih meta – ne samo ovde na Kosovu, već i širom sveta. U Americi smo videli kako je upotreba dezinformacija

dovela do napada na naš Kapitol. Na Kosovu je NDI utvrdio da su se dezinformacije fokusirale na pandemiju kovid-19, pogoršale političke tenzije među strankama i promovisale mizoginiju.

U svojim izveštajima o praćenju medija, NDI neprekidno izveštava da dezinformacije obiluju u kosovskim izborima. Sve političke stranke dale su neku vrstu dezinformacija o svojim protivnicima na poslednjim izborima. Kandidatkinje su bile posebno napadane, često grubim ili seksističkim jezikom. To je tako bilo na nekoliko poslednjih izbora i nastaviće se ukoliko predstavnici političkih stranaka ne donesu svesnu odluku da se uzdrže od upotrebe takvog jezika. Pozivam sve strane da to učine, jer to rezultira podeljenim javnim diskursom od kojeg niko nema koristi. Dok iščekujemo predstojeće lokalne izbore na Kosovu, treba svi da nastojimo da sprečimo da se dezinformacije šire i „inficiraju“ kosovsku demokratiju.

Novinari imaju posebno važnu ulogu u borbi protiv dezinformacija i drago mi je kad čujem da nam se toliko mladih novinara i novinarki i studenata i studentkinja novinarstva pridružilo danas virtualnim putem. Pohvaljujem vas što želite da se edukujete o ovom problemu „zla“ sa kojim se suočavamo. Kao novinari i novinarke, vaša prva odgovornost je da – kao neko ko drži pero u ruci, govorite istinu. U ovo doba društvenih medija ta odgovornost je još ozbiljnija jer možete i birate šta ćete da pišete, objavljujete i delite.

Podstičem vas da u svom radu poštujete najviše novinarske standarde i nastavite da se smerno borite protiv dezinformacija i pogrešnih informacija. To možete da učinite informišući sebe, poštujući visoke etičke standarde i u izgradnji vremena da proverite činjenice i uredničku praksu. Znam da je to teško da se izvede u kratkom roku, ali građani zavise od vas kao jednom od kritičnih izvora iz kojih dobijaju pouzdane informacije.

Preciznije medijsko izveštavanje novinara i priče sa proverenim činjenicama jedini su način da se borimo protiv dezinformacija. Takođe možemo da dođemo do toga iz različitih smerova i iz različitih sektora, preko civilnog društva, akademske zajednice, tehnologije i javnih institucija, saradnjom i edukacijom javnosti o pretnji dezinformacija, ažuriranjem školskih programa i podržavanjem programa koji ljude uče kritičkom razmišljanju i medijskoj pismenosti.

Nadam se da će ova konferencija i izveštaji o praćenju medija pomoći svima nama da bolje prepoznamo informativne izazove oko nas u ovo digitalno doba. Da vas podsetim da svi mi, čak i kao pojedinačni građani koji čitamo, delimo i lajkujemo objave na društvenim mrežama, moramo da imamo svoju ulogu u tome.

Ohrabrujem novinare, relevantne institucije i civilno društvo da počnu da razvijaju neophodne alate za borbu protiv ove pojave o kojoj danas diskutujemo, uključujući rešenja za ublažavanje upotrebe manipulacije informacijama i uvredljivih reči. Posvećeni smo saradnji sa našim partnerima kako bismo pomogli u izgradnji ovih alata i učinili da ovo postane stvarnost za građane Kosova.

Hvala.