Obraćanje ambasadora na svečanosti primopredaje dronova i srodne opreme Policiji Kosova i Policijskom inspektoratu Kosova

Obraćanje ambasadora na svečanosti primopredaje dronova i srodne opreme Policiji Kosova i Policijskom inspektoratu Kosova, 11. oktobar 2023.

Generalni direktore Policije Kosova g. Hodža, glavni izvršni direktore Policijskog inspektorata Kosova g. Hodaj, službenici i osoblje Policije Kosova, uvaženi gosti.

Zadovoljstvo mi je što mogu danas da vam se pridružim na ovoj svečanosti kako bi ozvaničili donaciju Vlade SAD Policiji Kosova i Policijskom inspektoratu Kosova koju čini sedam sistema bespilotnih letelica.

S obzirom na obim kriminalnih aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa u regionu, ovi sistemi bespilotnih letelica predstavljaće resurs od vitalne važnosti za sprovođenje zakona na Kosovu u borbi protiv kriminalnih aktivnosti u vazduhu i na kopnu.

Ovi dronovi obezbeđuju nadzor, taktičku podršku i obezbeđenje bezbednosnog perimetra za policijske misije.

Oni mogu da nadgledaju osetljiva i udaljena područja koja se koriste za krijumčarenje migranata, trgovinu narkoticima i druge nezakonite aktivnosti krijumčarenja.

Oni mogu da prikupljaju dokaze putem snimljenih slika i video-snimaka koji zauzvrat mogu da pomognu u rešavanju krivičnih predmeta u kosovskim sudovima.

Donacija ovih dronova od strane Sjedinjenih Američkih Država takođe će unaprediti javnu bezbednost.

Pomoću ove opreme moći će bezbednije i efikasnije da se reaguje na incidente, podrže operacije potrage i spašavanja i pomogne u upravljanju katastrofama i u praćenju gužvi i saobraćaja.

Pošto dronovi mogu da se primene brže od konvencionalnih alata u hitnim situacijama, naši službenici u Sjedinjenim Američkim Državama za sprovođenje zakona smatraju dronove tehnologijom koja spašava živote.

Naše policijske vlasti U SAD koriste slične sisteme za upravljanje opasnim situacijama, kao što su spasavanje talaca i u situacijama potere automobila koji se kreću velikom brzinom omogućavajući policajcima da se sa bezbedne udaljenosti angažuju po pitanju izvršioca.
Bolje informisanje vodi do boljeg donošenja odluka, posebno u taktičkim situacijama u realnom vremenu.

Ova donacija i naša stalna podrška za sprovođenje zakona na Kosovu odražava našu dugoročnu posvećenost razvoju Policije Kosova i Kosovskog policijskog inspektorata i dodatni je pokazatelj verovanja i poverenja Sjedinjenih Američkih Države u Republiku Kosovo da sprovede nezavisne misije u borbi protiv narkotika i u sprovođenju zakona.

Naša podrška Policijskom inspektoratu Kosova takođe naglašava prioritet koji dajemo obezbeđivanju da radnje za sprovođenje zakona budu transparentne i da se službenici za sprovođenje zakona smatraju odgovornim.

Takođe nastavljamo da radimo sa Policijom Kosova kako bismo unapredili našu zajedničku posvećenost pružanju odgovornih i transparentnih službi za sprovođenje zakona koje su od koristi svim građanima Kosova.

Tokom proteklih pet godina, Sjedinjene Američke Države obezbedile su pomoć vrednu više od 20 miliona dolara u vidu obuke i donacije opreme za modernizaciju i poboljšanje odgovornosti organa za sprovođenje zakona na Kosovu.

Želeo bih da odam priznanje Policiji Kosova i Policijskom inspektoratu Kosova za njihovo entuzijastično i odgovorno partnerstvo.

Takođe želim da pohvalim koordinaciju Policije Kosova sa KFOR-om na ovom projektu.

Na kraju, takođe želimo da odamo priznanje na izvanrednoj međuagencijskoj saradnji i podršci, uključujući sa Agencijom za informacije i privatnost odgovornu za zaštitu ličnih podataka.

U ime celog tima Ambasade SAD, želim da se zahvalim generalnom direktoru Policije Kosova g. Hodži i izvršnom direktoru Policijskog inspektorata Kosova g. Hodaju na njihovim naporima da se ovaj projekat realizuje. Cenimo vašu kontinuiranu i blisku saradnju.

Policija Kosova i Policijski inspektorat Kosova nastavljaju da pokazuju predvodništvo u reformi i modernizaciji policije ne samo na Kosovu, već i širom regiona.

Duboko cenimo napore Kosova da doprinese transparentnosti u radu policije i jačanju svoje civilne bezbednosti.

Hvala!