Obraćanje ambasadora na svečanoj dodeli diploma studentima Univerziteta u Prištini

Obraćanje ambasadora na svečanoj dodeli diploma studentima Univerziteta u Prištini, jun 2017

Rektore Dema, ministre Bajrami, uvaženi gosti i najvažnije, svi vi koji ste diplomirali 2017. na Univerzitetu u Prištini. Dobar dan.

Zadovoljstvo je biti  danas ovde sa vama na svečanosti povodom dodele diploma studentima koji su diplomirali na Univerzitetu u Prištini i da odamo priznanje vašem napornom radu i dostignućima kao ovdašnjim studentima. Svi ste imali različite puteve pre nego što ste stigli ovde, ali danas sedite ujedinjeni sa vašim zajedničkim ciljem, a to je da ostavite pozitivan trag na budućnost Kosova kao studenti koji su diplomirali na Univerzitetu u Prištini 2017.

Znam da ste nedeljama grejali stolice dok ste iščitavali knjige, ali pretpostavljam da ste sigurno primetili da dolaze izbori.  Iako nisam danas ovde da pričam o politici, želeo bih da iskoristim samo nekoliko minuta da govorim o liderstvu. Na kraju krajeva, kao diplomirani studenti kosovske najstarije i najveće institucije visokog obrazovanja, vi predstavljate najnoviju generaciju budućih kosovskih lidera.

Možda je neko od vas imao prilike da poseti  izložbu fotografija koju je nedavno upriličila moja ambasada sa Narodnom bibliotekom. Postavka je prikazivala fotografije i priče iz života i vremena američkog predsednika Džona F. Kenedija i sadržala je nekoliko važnih misaonih poruka za koje smatram da su od posebne važnosti za mlade lidere kao što ste vi.

Predsednik Kenedi je definisao liderstvo preko četiri važna kvaliteta.  On je rekao da su naciji potrebni lideri koji su promišljati, posvećeni, imaju integritet i hrabrost da razmišljaju van okvira tradicionalnog vođenja politike; oni koji će koristiti ova četiri kvaliteta da prihvate teške odluke i postupaju u najboljem interesu cele nacije i u interesu opšteg dobra. E sada, Kenedi je bio iz velike porodice, ali nije govorio o tome da koristi svoj autoritet da unapredi interese svoje braće ili svojih rođaka ili svoje političke partije; ne –  on je rekao da lideri moraju da postupaju u najboljem interesu nacije i u interesu opšteg dobra.   Verujem  da su to ideali kojih moraju da se pridržavaju naši lideri – ali takođe i ideali kojima mi moramo da stremimo.

Ovi kvaliteti se takođe prevode u postupke koje politički lideri preduzimaju. Možda ste čuli o Kodeksu ponašanja koji su  predstavnici političkih partija potpisali juče. To je organizovala organizacija građanskog društva – Istraživačka grupa za javne politike na Balkanu (Balkans Policy Research Group) predvođena uvaženim diplomiranim studentom Univerziteta u Prištini koji se zove Naim Rašiti. U ovom Kodeksu ponašanja, partije su se dobrovoljno obavezale da:

  • se uključe u sprovođenje slobodnih, fer i demokratskih izbora;
  • doprinesu civilizovanoj predizbornj atmosferi;
  • sprovedu fer, dostojanstvenu kampanju sa demokratskim normama, bez upotrebe govora mržnje i sa uzajamnim poštovanjem;
  • poštuju izborne rezultate; i
  • poštuju zakone i uredbe.

Verujem da je ovaj Kodeks ponašanja izvanredan recept za izbore na koji svi građani Kosova mogu da budu ponosni. Apelujem na sve one aktivno uključene u ovu kampanju i izborni proces da poštuju ta načela.

Predsednik Kenedi je takođe imao uticajna razmišljanja o demokratskim normama, ne samo za političke lidere, nego takođe i za građane.  „Predsednik Kenedi je voleo da kaže – „U svakoj demokratiji, svaki građanin bez obzira na svoje interese u politici  ‘ima funkciju’; svako od nas ima odgovornost; i … vrsta vlade koju dobijemo zavisi od toga kako ispunjavamo te odgovornosti. Mi narod, smo gazda, i dobićemo onakvo političko rukovodstvo, bilo ono dobro ili loše, koje tražimo i zaslužujemo.”

Na nacionalnom izborima održanim 2014. glasalo je samo  44% kosovskih građana starosne dobi 18-29 godina. To nije dovoljno. Vaša budućnost –  budućnost vaše generacije – je ovde ugrožena. Vaša budućnost kao Evropljana,  nadam se kao građana buduće  države članice Evropske unije – zar ne !?  Ove stvari će odrediti ljudi koje izaberete 11. juna.

Želim da napomenem još jednu stvar. Pročitao sam interesantan članak koji je citirao kosovskog analitičara i u kojem se navodi da će međunarodna zajednica odlučiti ko će pobediti na izborima. Proverio sam sa svojim kolegama-diplomatama i ispostavilo se da niko od njih nije imao vremena da zakaže sastanak da donese takvu odluku; niti sam ja.  Tako da pretpostavljam da je ta odluka na vama, građanima, kao i što treba da bude.

Tokom kampanje, a uskoro i iza paravana za glasanje vi ste ‘gazda’, kao što vas je predsednik Kenedi nazivao – i na vama je da tražite političko rukovodstvo  koje zaslužujete. Ne samo za nadolazeće izbore, nego za budućnost Kosova. Možda ovo možemo da nazovemo vašim prvim testom kao diplomiranim studentima Univerziteta u Prištini.

Čestitam još jednom  na vašem diplomiranju. Zaista mislim kada kažem da ste vi budući lideri ove zemlje i sa nestrpljenjem iščekujem da vidim kako generacija diplomiranih studenta 2017. Univerziteta u Prištini  ostavlja pozitivan trag na budućnost Kosova.