Obraćanje ambasadora na prijemu za predstavnike LGTBI / vladavine prava

Obraćanje ambasadora na prijemu za predstavnike LGTBI / vladavine prava, 18. Juli, 2017

Predsedniče Ustavnog suda  Rama-Hajrizi,  bivša predsednice Jahjaga, uvaženi članovi kosovske LGBTI zajednice, predstavnici ministarstava, tužilaštava, sudstva, građanskog društva, kolege diplomate,  prijatelji, dobrodošli na prijem  za predstavnike LGTBI zajednice i sektora vladavine prava. Oduševljen sam što imam ovu priliku da se obratim mnogim predstavnicima institucija koje preduzimaju potrebne kritične korake da osiguraju da se kosovski zakoni primenjuju u korist svih zajednica.

Državni sekretar Tilerson je 7. juna ponovno potvrdio našu posvećenost LGBTI  pravima i našu “solidarnost sa braniteljima ljudskih prava i organizacijama građanskog društva koje rade širom sveta na poštovanju osnovnih sloboda  kako bi LGTBI osobe živele dostojanstveno i slobodno.”  Svi znamo da je demokratija  najviše postojana kada sve osobe žive slobodno bez straha od nasilja i diskriminacije.

Kosovo ima jedan od najnaprednijih pravnih okvira u oblasti ljudskih prava na svetu i nadamo se da možete efikasno da primeniti ove zakone i praktične politike. Ovo je  važno; mnogi pripadnici LGTBI zajednice su razmišljali da napuste Kosovo zbog diskriminacije i uznemiravanja.

Upravo zbog toga želim da večeras istaknem važnost primene izvanrednih kosovskih zakona i zaštitu ljudskih prava za sve zajednice, uključujući LGTBI zajednicu. Kada se diskriminacija javi, nevladine organizacije prisutne  večeras, Institucija ombudsmana i tužioci moraju da reaguju.

Ukoliko su pravni predmeti podneti,  treba ih energično krivično goniti jer efikasno odvraćanje se dešava samo uz izrečene kazne.

Iako  smo zadovoljni osudom Osnovnog suda u Uroševcu kada su dva učinioca ciljala i napala dva učesnika kampanje protiv HIV-a, razumemo frustraciju nevladinih organizacija zbog ne primene striktnijih zakonskih propisa protiv mržnje.

Stoga, drago mi je da program OPDAT radi sa ovim nevladinim organizacijama i Ministarstvom pravde da osigura da su sve zajednice zaštićene zakonom i da postoje razjašnjenja kada je to potrebno.

Takođe sam zadovoljan što naš  ICITAP program radi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da osigura da transrodna zajednica može da vrši svoja prava predviđena Zakonom  o rodnoj ravnopravnosti i  prilagodi svoja zvanična dokumenta na osnovu svog rodnog identiteta.

ICITAP takođe  blisko radi sa kosovskom policijom i želeo bih da odam priznanje naporima  policijskih službenika koji se ophode prema svakom građaninu s poštovanjem.

Prijavljivanje zločina iz mržnje se može desiti samo onda kad postoji vera u institucije, a to počinje sa policijom koja služi celoj zajednici.

Političko rukovodstvo na visokom nivou  je takođe od suštinske važnosti;  bio sam ponosan što sam se pridružio predsedniku Tačiju prošle godine tokom  šetnje na Međunarodni dan protiv homofobije, biofobije i transfobije i znam da  se moja prethodnica Trejsi Džejkobson pridruživala bivšoj predsednici Jahjaga.   Ovo  rukovodstvo je pozitivan znak za Kosovo i širi region.

Večeras ima dosta interesantnih ljudi kako iz vladinog tako i iz privatnog sektora. Iskreno se nadam će nove veze stvorene večeras pomoći svim kosovskim građanima da u potpunosti vrše svoja građanska prava. Jedan od tih veza je Oliver Meins.  Oliver zamenjuju Skota Langa i odgovoran je za ista ona pitanja koje je on pokrivao.

Hvala puno što ste nam se pridružili.