Obraćanje ambasadora Kosneta povodom obeležavanja ovogodišnje, 11. po redu, Nedelje prava žrtava krivičnih dela

Obraćanje ambasadora Kosneta povodom obeležavanja ovogodišnje, 11. po redu, Nedelje prava žrtava krivičnih dela, 15. oktobar 2020.

Čast mi je da učestvujem u obeležavanju ovogodišnje, 11. po redu, Nedelje prava žrtava krivičnih dela na Kosovu. Činjenica da je ovo obraćanje snimak, umesto da vam se obraćam lično, strašni je podsetnik da smo još uvek usred KOVID-19 pandemije. Za početak želim da pohvalim glavnog državnog tužioca i čitavu njegovu kancelariju što su prihvatili da ovaj važan događaj bude održan preko interneta. Odluka glavnog državnog tužioca Ljumezija da zdravlje i bezbednost svog osoblja i svih učesnika stavi na prvo mesto, treba da bude primer svim kosovskim institucijama.

Ove nedelje odajemo priznanje onima koji su svoj život i karijeru posvetili pružanju pomoći žrtvama – policijskim službenicima koji istražuju na licu mesta, službenicima za pomoć i podršku žrtvama, tužiocima i socijalnim radnicima koji pružaju podršku kroz traumatične događaje. Svako od vas je heroj za one za koje ste tu, a ja se pridružujem glavnom državnom tužiocu Aleksandru Ljumeziju, ministru pravde Seljimu Seljimiju i predsednici Ustavnog suda Arti Rami pozdravljajući sve vas.

Ove godine, Kosovo je još jednom pokazalo svoje predvodništvo po pitanju prava žrtava. Samo prošlog meseca, Skupština Kosova usvojila je Istanbulsku konvenciju, pomažući da se zaštite žrtve nasilja u porodici i drugih rodno zasnovanih krivičnih dela. Takođe mi je drago što mogu da vidim da ministar pravde radi na tome da se izmeni Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih dela kako bi se rešavale finansijske potrebe žrtava krivičnih dela. Konačno, tu su i nastojanja glavnog državnog tužioca da imenuje tužioce za predmete trgovine ljudima i osigura doslednost u rešavanju tih predmeta.

Dozvolite mi da istaknem da poštovanje vladavine prava zahteva takvu doslednost, a to je posebno tačno kada se govori o pravima i rešavanju potreba žrtava. Zbog toga sam često razočaran kada čujem o velikim razlikama u postupanju u kosovskom krivičnom pravosuđu. Neki učinioci su pritvoreni, dok su drugi pušteni na slobodu. Neke žrtve dobijaju pomoć, dok su druge prepuštene same sebi. Neki okrivljeni se terete za teška krivična dela, dok drugi koji su učinili ista dela suočavaju se sa blažim optužbama – neki se suočavaju sa oštrijim kaznama, dok drugi plaćaju beznačajnu novčanu kaznu.

Shvatam da sva krivična dela i okolnosti nisu iste, ali nepostojanje predvidljivosti i doslednosti u ovim slučajevima podriva proces i vaše uspehe. Na kraju, to podriva poverenje građana u vladu. Stoga, pozivam svakog od vas da nastavite da radite na tome da se osigura da se prema svakoj žrtvi, svakoj okolnosti, svakom procesuiranju i svakoj kazni postupa sa istim dostojanstvom i značajem. Osigurajte da se pravda ravnopravno primenjuje na sve.

Bio bih nepažljiv ukoliko ne bih ukazao na alarmantan porast slučajeva nasilja u porodici i seksualnog nasilja na Kosovu i širom sveta od početka pandemije. Između mnogih drugih aspekata, KOVID-19 ima potencijal da značajno podrije vladavinu prava ograničavanjem dostupnosti i kapaciteta organa za sprovođenje zakona i pravosuđa da odgovore na ove važne slučajeve. Štaviše, pandemija može da ugrozi procesuiranje krivičnih prijava i dovede do rizika da se smanje usluge potrebne preživelima, između ostalog u skloništima, bolnicama, policijskim stanicama i sudovima.

Međutim, kao što možete da vidite na osnovu ovog događaja preko interneta – tehnologija može da bude korisno sredstvo u borbi protiv krivičnih dela usmerenih na žrtve i prevazilaženje ovih izazova, kako tokom, tako i posle pandemije. Kancelarija za pomoć i podršku žrtvama već se nosi sa ovim izazovom stvarajući elektronski sistem upravljanja za bolje praćenje svojih slučajeva i uvodeći dodatne SOS telefonske linije za nasilje u porodici kako bi bolje bila na usluzi žrtvama.

Može da se uradi još više: stvaranje i korišćenje aplikacije koja omogućava onlajn prijavljivanje i praćenje; omogućavanje više virtuelnih sudskih ročišta kako bi žrtve mogle da se pojave pred sudom bez napuštanja kuće; i korišćenje obuke preko interneta da se uvećaju sposobnosti onih koji podržavaju zajednicu žrtava. Ovo su samo neke ideje. Siguran sam da imate mnogo drugih ideja i podstičem vas da ih primenite u praksi.
Na kraju, o veličini nacije se sudi prema tome kako se ona ophodi prema svojim najranjivijim. Dakle, moje poštovanje svim preživelima koji su istupili, svima onima koji su pružili negu i svima onima koji su se borili za pravdu – pomažete Kosovu da postigne tu veličinu.
Dozvolite mi da završim tako što ću citirati američkog aktivistu za pravdu u pravosuđu Brajana Stivensona koji je rekao:
„ Shvatio sam da se prava mera naše posvećenosti pravdi, karakter našeg društva, naša posvećenost vladavini prava, pravičnosti i jednakosti ne može meriti na osnovu toga kako se ophodimo prema bogatima, moćnicima, privilegovanima i poštovanima među nama.“
„Prava mera našeg karaktera je kako se ophodimo prema siromašnima, onima u nepovoljnom položaju, optuženima, zatvorenima i osuđenima. Svi smo mi umešani ako dozvoljavamo da se loše postupa prema njima.“