Obraćanje ambasadora Kosneta povodom  Godišnje konferencije tužilaca

 

Obraćanje ambasadora SAD Filipa S. Kosneta povodom  Godišnje konferencije tužilaca, 22. januar 2021

Dobro jutro.  Pre svega, puno hvala glavnom tužiocu Ljumeziju na pozivu da govorim danas na Godišnjoj konferenciji tužilaca.  Činjenica da vam se opet obraćam na daljinu, samo je najnoviji podsetnik raznih testova sa kojima se i dalje suočavamo tokom ovih nezapamćenih vremena. Nažalost, ne govorim samo o posledicama pandemije.

Danas nije ugroženo samo naše zdravlje, već i sama demokratija.  Kao i svi vi, i ja sam bio šokiran skorašnjim događajima u Vašingtonu. Političko nasilje 6. januara bio je sumoran podsetnik o krhkosti demokratije, važnosti vladavine zakona i opasnostima od laži i dezinformacija.

Međutim, uprkos nasilju i ostalim naporima da se opovrgnu naši izbori, naše institucije su izdržale i tranzicija je u toku u skladu sa našim Ustavom. Ubeđen sam da će Amerika iz ovog kritičnog perioda izaći snažnija nego ikada, ali pred nama je i dalje dosta rada i dosta sete.

Koliko god ova dešavanja bila uznemiravajuća, ovo nije prvi put da su naše demokratske vrednosti i institucije bile stavljene na test. Smatram da je poučno osvrnuti se na istoriju.  Jedna zajednička nit kroz istoriju, ono što je istina za moju, a i za vašu zemlju, je to da opasna vremena zahtevaju neverovatna dela običnih ljudi.
Pojedinaca kao Antona Čete, ovde na Kosovu.  Kao antropolog, g. Četa je radio na očuvanju bogatog kulturnog nasleđa i istorije Kosova.  Međutim, znao je da su neke tradicije nespojive sa demokratskom budućnošću Kosova. U tom smislu, i pod velikim ličnim rizikom po sebe i svoju porodicu, g. Četa je neumorno radio na postizanju mira između porodica i okončanju generacijskih krvnih osveta.  G. Četa je znao da za uspeh kosovskih demokratskih institucija, javnost ne može, i ne treba da ima ulogu sudije, porotnika i dželata.  Njegov rad je ojačao kosovsko poštovanje vladavine zakona i osnažio sve vas da postanete izvršioci pravde.

U Sjedinjenim Američkim Državama podjednako me nadahnjuje život sudije Elberta Tatla, apelacionog sudije u Džordžiji tokom vrhunca pokreta za građanska prava u SAD-u 1960-ih.  Tokom svog života, sudija Tatl neumorno se borio za građanske slobode Afroamerikanaca. Tatlu se često pripisuje zasluga jednog od tvoraca desegregacije na Jugu. Uprkos brojnim ličnim napadima i fizičkim pretnjama, Tatl je ustrajao unapređujući građanska prava marginalizovanih zajednica.  Iako je i dalje potrebno dosta rada na unapređivanju jednakosti, izgledi za presude Vrhovnog suda o desegregaciji postale su stvarnost zahvaljujući  predanosti jednog čoveka pravdi.

Ovo su samo dva od mnogih istorijskih primera kada su se pojedinci suočili sa opasnostima da zaštite vrednosti koje su im drage.  Čak i usred nedavnog nasilja na Kapitolu, nesebični heroji pokazali su veliku hrabrost kroz velike i male postupke. Mnogi od vas su možda čuli priču o kongresnim službenicima koji su imali ogromnu razboritost da spasu glasove Izbornog kolegijuma SAD i prenesu ih na sigurno. Još jednom, to su obični građani koji su, kada su bili stavljeni na test, učinili pravu stvar – pomažući da se zaštite i očuvaju naše demokratske institucije i vrednosti.

Dakle, tužioci, branioci žrtava i pomoćno osoblje- zapamtite da vam je javnost poverila da budete pobornici vladavine zakona. Ne plašite se odgovornosti – prihvatite je. Zahtevajte od sebe, svojih kolega i svojih lidera pridržavanje najviših pravnih i etičkih standarda. Energično branite prava žrtava i osigurajte ljudsko dostojanstvo optuženog lica. Tražite jednaku pravdu za sve građane Kosova, bez obzira na njihov položaj u društvu.

Pozivam vas da se držite ovih standarda i da takođe služite kao primer društvu i svojim privatnim životima. To uključuje i borbu protiv pandemije. Tako da nosite maske, poštujte propise o zabrani kretanja i svedite društvene kontakte na minimum kako biste izbegli nepotrebno izlaganje života opasnosti. Ako tužioci ne shvate ove mere ozbiljno, onda ko će?

Uveren sam da ćete pokazati potrebnu snagu i mudrost da zaštitite i istrajete u zaštiti slobode, demokratije i zakona. Velečasni Martin Luter King mlađi je rekao: „Krajnja čovekova mera nije u njegovim trenucima komfora, već u vreme izazova i kontroverze.”