Obraćanje ambasadora Kosneta na proslavi 20. godišnjice osnivanja Policije Kosova

Obraćanje ambasadora Kosneta na proslavi 20. godišnjice osnivanja Policije Kosova, 6. septembar 2019.

Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, vršioci dužnosti premijera, vršioci dužnosti ministara, generalni direktor, dame i gospodo, uvaženi gosti, dobro jutro. Čast mi je što sam sa vama povodom obeležavanja ključne etape u postojanju Policije Kosova koja obeležava 20. godišnjicu svog postojanja.

Verujem da možemo da ukažemo na razvoj Policije Kosova – profesionalne organizacije u kojoj su zastupljeni predstavnici svih različitih kosovskih zajednica – kao na jednu veliku priču o uspehu u poslednje dve decenije na Kosovu. Danas građani Kosova vrednuju svoju policiju kao instituciju u koju imaju najviše poverenja u zemlji.  Sjedinjene Američke Države su ponosne što su imale svoju ulogu u razvoju i profesionalizaciji policije kroz finansiranje, obuku i operativnu suradnju. To je bilo dugoročno nastojanje koje je uključivalo Državni sekretarijat SAD-a i Ministarstvo pravde SAD-a i koji već dugo imaju programe saradnje i programe obuke na Kosovu zajedno s drugim američkim agencijama.

Danas je Policija Kosova sve aktivniji i samouvereniji partner u globalnom sprovođenju zakona. Kao što su spomenuli drugi govornici, Policija Kosova je potpisala više od osamdeset bilateralnih i multilateralnih sporazuma koji omogućavaju saradnju sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama i dodelila je policijske atašee kosovskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu. Tamo oni igraju sve veću ulogu u borbi protiv međunarodnog kriminala i terorizma istovremeno pomažući na podizanju globalnog profila Kosova.

Danas Policija Kosova pripada narodu Kosova. Ona je etnički i jezički raznovrsnija od stanovništva Kosova, gde 16% od policijskih službenika koji su položili zakletvu  – 16% od 8.000 dolazi iz manjinskih zajednica. Policija je povećala učešće žena u policijskim redovima na 15 odsto što je još jedno postignuće vredno pomena, a ovogodišnje unapređenje  nekoliko žena policajaca u više činove je još jedan važan korak kako za policiju, tako i za Kosovo. Šezdeset procenata pripadnika policijskih snaga izjavilo je da su dvojezični, odnosno da govore albanski i srpski jezik.

Dok je pre dvadeset godina videti osobe u uniformi možda stvaralo brojna osećanja neizvesnosti kod mnogih ljudi na Kosovu, policija radi na tome da današnje interakcije sa uniformisanom policijom uliju osećaj poverenja, sigurnosti i bezbednosti u četvrtima i zajednicama širom zemlje – na istoku i zapadu, severu i jugu. Služba je otvorena i konkurentna i kao svoj prioritet ima zaštitu ljudskih prava, nagrađuje profesionalizam sa unapređenjem i radi na rešavanju sopstvenih nedostataka. Ovo su odlike zbog kojih se mladi dive Policiji i žele da joj se pridruže.

Ostali govornici i ja mogli bismo da vas držimo ovde ceo dan ponavljajući i hvaleći dostignuća policije – ali svi ovi policijski službenici „moraju da se vrate na ulice“, da li se slazete, generalni direktore?. Želeo bih da preostali deo mog obraćanja usmerim na jednu temu – pristup Policije Kosova kada je reč o radu policije u zajednici.

Rad policije u zajednici je filozofski model koji se razlikuje od obične šetnje u komšiluku ili reakcije na kriminalne i građanske incidente. Ovaj koncept pretvara svakog policijskog službenika iz službenika koji se odaziva na poziv u učesnika koji rešava probleme u zajednici gde obični ljudi mogu  imati koristi od zajedničkog rada kako bi osmislili i prilagodili napore u oblasti bezbednosti i sigurnosti potrebama svojih zajednica.

Kao što smo videli u mnogim zemljama – između ostalog, vrlo često i u mojoj zemlji – kada policija ne deli iskustvo, jezik i osećaj zajedništva sa ljudima koje treba da zaštiti i kojima treba da služi, prečesto policijski službenici mogu biti viđeni više kao sila državne kontrole nego policijski službenici koji služe javnosti. Odnosi se poboljšavaju i kriminal se smanjuje kada ljudi vide policiju sa kojom dolaze u kontakt kao svoje komšije, kada vide da policija nije neka spoljna sila.

Rad policije u zajednici ima transformativni karakter u najvećim gradovima u SAD – ponajviše u Nju Jorku koji je usvojio i već decenijama dosledno ulaže u rad policije u zajednici. Rad policije u zajednici već ima isti učinak i ovde na Kosovu, pomažući građanima u rešavanju kriminala, popravljajući narušene veze između policijskih službenika i stanovnika čineći sve bezbednijim.

Primer je opština Klina koja je etnički raznolika zajednica i u kojoj su krađe i štete na imovini zastrašivale manjinske stanovnike i učinile da požele da napuste svoje domove.

Policija i građani su se sastali, izradili plan za bezbednost u zajednici i uveli  komšijsku stražu – jedan  od više od dvadeset takvih programa saradnje koje je policija uspostavila poslednjih godina. Postavili su znakove upozorenja upućene kriminalcima da ih zajednica posmatra i da više neće tolerisati njihove napade. Meštani su se naizmenično smenjivali na stražama i pozvali bi policiju kada bi videli sumnjivo ponašanje, a pohodi kriminalaca su prestali.

Dame i gospode, budući da Policija Kosova ulazi u svoju treću deceniju službe, želeo bih da podstaknem posvećenost još više unapređenom radu policije u zajednici. Sledeći izazov sa kojim se policija suočava u vezi s tim može doći sa predstojećim izborima. Policija mora da radi svoj posao zajedno sa drugim domaćim i međunarodnim institucijama kako bi osigurala da svi građani u svim zajednicama ne budu izloženi političkom zastrašivanju i političkom nasilju.

Dozvolite mi da zakljucim: dok se policijska služba i građani Kosova suočavaju sa izazovima na putu mira, prosperiteta i pravde, Sjedinjene Američke Države će biti uz vas na svakom koraku.