Obraćanje ambasadora Kosneta na početnoj konferenciji sa ambasadorima Kvinte/SPEU

Obraćanje ambasadora Kosneta na početnoj konferenciji sa ambasadorima Kvinte/SPEU, 10. decembar 2018.

Dame i gospode, dobro jutro. Želim da počnem tako što bih se zahvalio Inicijativi za napredak koja nas je pozvala da govorimo danas. Oduševljen sam što sam ovde — ovo je moj prvi javni  događaj na kojem učestvujem u svojstvu ambasadora i srećan sam što sam ovde i što mogu da pomognem  u otpočinjanju Sedmice borbe protiv korupcije. Smatram da je ovo pokazatelj toga koliko je korupcija veoma važno pitanje kako za mene, tako i za sve moje kolege.

Iako sam stigao samo pre nekoliko sedmica, ovo nije moj prvi put da sam na Kosovu. Kada sam radio ovde 2003. godine, stvari su izgledale veoma drugačije: zemlja je bila u periodu posleratnog oporavka,  etničke tenzije su bile visoke, a sektor pravosuđa nije  bio u potpunosti funkcionalan. Osećam se počastvovanim što sam bio u mogućnosti da pomognem — na neki mali način zajedno sa svojim kolegama—da olakšamo put zemlje ka budućnosti koja se zasniva na demokratiji i vladavini prava.

Napustio sam Kosovo samo šest meseci kasnije, ali je Kosovo ostalo u mojim mislima i u mom srcu. Sada kada sam se ovde vratio 2018. osećam se privilegovanim što prisustvujem početku druge decenije nezavisnosti zemlje i pozdravljam vladu na ostvarenom napretku u borbi protiv korupcije.  Ohrabren sam većim pristupom javnosti informacijama i pohvaljujem Skupštinu na skorašnjem usvajanju devet zakona kako bi se osnažile reforme u borbi protiv korupcije širom vlade. Ove reforme olakšavaju dosledno izricanje kazni za nezakonito postupanje i omogućuju javnosti da prijavi nedolično postupanje sudija i tužilaca i značajno unapređuje pravo žena na nasleđivanje.

Međutim,  jasno je da ovo nije dovoljno. Dobri zakoni funkcionišu samo kada se sprovode – i kada se sprovode jednako i pravedno za sve. Kao što svi znamo, neki državni zvaničnici uzimaju mito, zapošljavaju bliske prijatelje ili saradnike i mešaju se u rad pravosuđa. Neki redovno nekažnjivo zloupotrebljavaju svoje službene položaje zarad svoje lične koristi ili koristi svojih članova porodice, pa čak i svojih prijatelja. Na Kosovu, nažalost, neki zvaničnici često postavljaju svoje lične interese ispred onog što je javno dobro. Korupcija na svim nivoima ugrožava ugled Kosova u zemlji i inostranstvu, smanjuje poverenje građana u  njihovu vladu i obeshrabruje investicije i ekonomski rast. Iako su transparentnost i čvrsti zakoni neophodni, Vlada sada mora da dokaže da je spremna da kazni korumpirane zvaničnike, kazni koruptivne postupke i ponašanje, počevši odozgo nadole.

Sada je vreme za prelazak sa transparentnosti na odgovornost. Za to su potrebni lideri koji služe na pošten način i sa integritetom – koji se ne plaše da zauzmu stav i prijave korupciju kada je vide. Hrabri lideri moraju takođe da budu voljni da se zapitaju: „Da li služim Kosovu ili služim nekom drugom?“

Hvala svima na pažnji.  Hvala.