Obraćanje ambasadora Hovenijera – Otvorena diskusija – „Fol Hapur“ (Govori otvoreno), Nedelja borbe protiv korupcije,

Obraćanje ambasadora Hovenijera – Otvorena diskusija – „Fol Hapur“ (Govori otvoreno), Nedelja borbe protiv korupcije, 7. decembar 2022

Hvala vam što ste me pozvali da se pridružim današnjoj otvorenoj diskusiji o našim zajedničkim nastojanjima u borbi protiv korupcije na Kosovu.

Povodom obeležavanja nedelje borbe protiv korupcije, organizacije širom sveta promovišu kolektivno delovanje protiv korupcije.

Hvala Megi i timu iz Levizja FOL na organizaciji današnjeg događaja. Takođe bih želeo da odam priznanje Antikorupcijskoj koaliciji KLI, GLPS, INPO, CHO-Hu i Columbus.

Prošle godine, predsednik Bajden je objavio Memorandum o studiji nacionalne bezbednosti o borbi protiv korupcije kojim je — po prvi put — utvrđeno da je borba protiv korupcije ključni nacionalni bezbednosni interes Sjedinjenih Država.

Predsednik Bajden nazvao je korupciju „podmuklom pandemijom“. Sekretar Blinken je rekao da korupcija „ugrožava bezbednost i stabilnost“. To je zato što korupcija nije samo pretnja po novčanik običnih građana.

Ona takođe usporava privredni rast, smanjuje poverenje u javne institucije i na kraju ugrožava i samu demokratiju.

Korupcija umanjuje javne i privatne resurse, a u najgorem slučaju finansira transnacionalna krivična dela i one koji krše ljudska prava.

Pošto korupcija ruši temelje demokratije, krade od prosečnih građana i osnažuje one koji žele da potkopaju vladavinu zakona, naša američka strategija naglašava važnost tesne saradnje sa našim međunarodnim partnerima kako bismo poboljšali naše kolektivno delovanje da sprečimo korupciju.

Kao osnovni cilj američke nacionalne bezbednosti, naš trenutni angažman nastoji da korumpirane aktere pozove na odgovornost, uz jačanje kapaciteta aktivista, istraživačkih novinara i građanskog društva, koji su svi na prvoj liniji razotkrivanja koruptivnih dela.

Građansko društvo ima izuzetno važnu ulogu da nam pomogne da izgradimo snažnije, efektnije demokratije koje štite prava svih građana bez obzira na njihov rod, etničku pripadnost, poreklo, veroispovest, seksualno opredeljenje ili drugu pripadnost.

Zato cenim sve vas iz građanskog društva koji radite na Kosovu da eliminišete korupciju i obezbedite dostupnost pravde za sve.

Jedinstvena uloga građanskog društva u borbi protiv korupcije jača kapacitet i podršku javnog sektora za borbu protiv korupcije. Vaša važna uloga kao nezavisnih revizora, omogućava neophodan nadzor institucija vlasti.

Borba protiv korupcije zahteva partnerstvo između svih zainteresovanih strana, vlada, građanskog društva, novinara i privatnog sektora.

Vlasti posebno treba da vide građansko društvo kao partnere u prvoj liniji borbe za pozivanje korumpiranih aktera na odgovornost i jačanje sposobnosti društva da razotkrije koruptivna dela.

Upućujem pohvale vašoj predanosti poslu, posebno kada je težak i uključuje lični rizik.

Ohrabrujem vas da nastavite da govorite. Trebalo bi da nastavite da osporavate politike i prakse vlasti kada je to primereno i da odate priznanje akcijama vlasti kada rade dobar posao u borbi protiv korupcije i pozivaju korumpirane aktere na odgovornost.

Nastavite da budete partneri sa institucijama kako biste im pomogli da postanu bolje u oblastima transparentnosti i odgovornosti.

Naš zajednički cilj mora biti povećanje poverenja javnosti u pravosudni sistem i vladavinu prava, jačanje društvenog sporazuma i demonstriranje kako demokratija može da pruži ono što je građanima potrebno da žive bezbedno, sigurno i prosperitetno.

Ohrabrujem vas da iskoristite svoju ulogu da ojačate veze između institucija i građana kojima su dužne da služe.

Dok to radite, mogu vam obećati da će Ambasada SAD nastaviti da podržava naše partnere iz građanskog društva i tražiti načine putem kojih možemo još tešnje da sarađujemo sa vama.

Iako je potrebno mnogo više rada da se iskoreni korupcija, mislim da je važno uvažiti neverovatna dostignuća koja je Kosovo ostvarilo od svoje nezavisnosti.

Moramo priznati nasleđe Miloševićevih godina, kada je čitavoj generaciji građana Kosova bio uskraćen pristup pravdi i kada je korupcija među zvaničnicima bila norma.

Godina 1999-ta je to promenila. Nezavisnost Kosova takođe. Od 2008. godine svedoci smo uspostavljanja ključnih institucija.

Važno je ponekad izmaći se korak unazad i shvatiti da je Kosovo postiglo izuzetne stvari u ovom periodu.

Policija, sudovi, tužioci i kazneno-popravni organi sada su kosovski subjekti koji ostvaruju značajan napredak u postizanju transparentne i odgovorne vlasti.

U isto vreme, takođe treba da prihvatimo da građani u demokratijama poput Sjedinjenih Država i Kosova očekuju, traže i zaslužuju više.

Očekuju transparentne institucije koje ostvaruju rezultate i očekuju da zvaničnici pokažu više integriteta. I zahtevaju da zvaničnici snose odgovornost kada ne uspeju u bilo kojoj od ovih stvari.

To je zato što se demokratije i njihove institucije oslanjaju na povratne informacije od građana kako bi poboljšale svoje usluge i razumevanje potreba ljudi.

Ovim vam zahvaljujem na ovoj prilici da vam se danas obratim po tako pravovremenoj i važnoj temi.