Obraćanje ambasadora Hovenijera na svečanosti uručenja kamera koje se nose na telu Policiji Kosova

Generalni direktore g. Hodža, povereniku Agencije za informacije i privatnost g. Dermaku,  izvršni direktore Policijskog inspektorata Kosova g. Hodaj, policijski službenici i osoblje Policije Kosova, uvaženi gosti.

Dobar dan.

Zadovoljstvo mi je što učestvujem na današnjoj svečanosti povodom donacije kamera koje se nose na telu koje je donirala Vlada SAD Policiji Kosova.

Ove kamere koje se nose na telu su novi resursi od vitalnog značaje za organe za sprovođenja zakona na Kosovu.

One će povećati poverenje javnosti u rad policije, obezbediti nepristrasne dokaze o interakciji policije i zajednice i značajno unaprediti odgovornost.

Znamo da Kosovo ne može da zauzme mesto koje mu pripada u evropskim i evroatlantskim strukturama kao inkluzivna i multietnička demokratija bez transparentnih, pravednih i odgovornih institucija vladavine prava, uključujući policiju.

Smatram da je važno napomenuti da u SAD imamo sopstvene izazove sa policijskom odgovornošću. Iako nismo savršeni, kroz bolji nadzor poboljšali smo kako zajednica percipira policiju.

Kamere su sada standardni deo uniforme policajaca u mnogim jurisdikcijama u SAD, jer odvraćaju nedolično ponašanje i čine ulice bezbednijim i za policajce i za javnost.

Ovde na Kosovu, Sjedinjene Američke Države uložile su preko 1,8 miliona američkih dolara u ovaj program – prvi program kamera koje se nose na telu na Kosovu.

Ova donacija je još jedan pokazatelj posvećenosti koju delimo sa Policijom Kosova da podržimo pružanje odgovornih i transparentnih usluga organa za sprovođenje zakona svim građanima Kosova.

Naša današnja donacija uključuje infrastrukturu za elektronsko skladištenje podataka širom zemlje, 250 policijskih kamera koje se nose na telu i 113 sistema kamera instaliranih u policijskim vozilima koje će saobraćajna i granična policija koristiti širom Kosova.

Tehnologija kamera koje se nose na telu promoviše bezbednost i predstavlja moćno i pouzdano sredstvo za prikupljanje dokaza: snima nepristrasan i zaštićen video zapis i čuva činjenične podatke interakcija između policijskih službenika i građana.

Kada se propisno koriste, kamere koje se nose na telu su efikasan policijski alat koji može da ojača – pa čak i da unapredi – kako javnost percipira profesionalizam policije.

Digitalizacija je budućnost i mi sa ponosom podržavamo napore Kosova da modernizuje  organe za sprovođenje zakona.

Naravno, projekat može da uspe samo uz snažnu podršku mnogih zainteresovanih strana. Posebno odajemo priznanje Policiji Kosova što je spremo prihvatila ovaj program.

Takođe pohvaljujemo međuagencijsku saradnju i podršku, uključujući Agencije za informacije i privatnost odgovorne za zaštitu ličnih podataka i Policijskog inspektorata Kosova.

U ime celog tima Ambasade SAD, takođe želim da odam priznanje generalnom direktoru Policije Kosova g. Gazmendu Hodži na naporima da se ovaj projekat realizuje. Cenimo Vašu neprestanu i blisku saradnju.

Generalni direktore, Vi ste zaista lider u reformi i modernizaciji ne samo na Kosovu, već i širom regiona.

Duboko cenimo napore Kosova da doprinese transparentnosti u radu policije i jačanju civilne bezbednosti zemlje.

Hvala.