Obraćanje ambasadora Hovenijera na prijemu povodom proslave Dana nezavisnosti SAD

Obraćanje ambasadora Hovenijera na prijemu povodom proslave Dana nezavisnosti SAD, 6. jul 2023.

Predsednice Osmani, premijeru Kurti, predsedniče Skupštine Konjufci, članovi diplomatskog kora, uvaženi gosti.

Laura i ja  želimo vam dobrodošlicu u Ambasadu SAD  i hvala vam što ste se pridružili timu Ambasade SAD i meni na proslavi 247. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Danas slavimo ključni trenutak.

Toplog i vlažnog  4. jula, pre 247 godina u Filadelfiji, u Pensilvaniji, naši očevi osnivači obavezali su se svojim „životom“, svojim „ imetkom i  svojom „svetom čašću“ istinama za koje su tvrdili da su „same po sebi očigledne“.

Da „svi su ljudi stvoreni jednaki i njihov stvoritelj obdario ih je neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja k sreći“.

Time su osnovali Sjedinjene Američke Države i promenili svet.

Ove ideje – jednakost, sloboda i vlade koje izvode svoje „zakonite moći” iz „saglasnosti onih nad kojima se vlada” – predstavljaju ideje koje definišu američki projekat i iskustvo.

Kroz istoriju smo težili ka tome da ispunimo ove ideale. Iako smo često zaostajali, nikada nismo odustali od ovog veoma ambicioznog skupa principa.

Predsednik Bajden je na Prvom samitu za demokratiju rekao: „Američka demokratija je i dalje veliko nastojanje da živimo u skladu sa svojim najvišim idealima i iscelimo naše podele; da se ponovo posvetimo ideji o osnivanju naše nacije kao što je sadržano u našoj Deklaraciji o nezavisnosti…”

Ideali u našoj Deklaraciji o nezavisnosti nisu samo vodili progres u Sjedinjenim Američkim Državama, oni su takođe poslužili kao inspiracija mnogim drugim zemljama, uključujući Kosovo.

Kad god imam čast da se sretnem sa predsednikom Skupštine g. Konjufcem u njegovom kabinetu, odvojim trenutak da pogledam i razmislim o potpisanom originalu Deklaracije o nezavisnosti Kosova, donetoj hladnog zimskog dana 17. februara 2008. godine.

Znam da su očevi i majke osnivači Kosova – a mnogi od njih su nas počastvovali i svojim prisustvom ovde ove večeri – crpili inspiraciju iz Deklaracije o nezavisnosti SAD i našeg Ustava dok su sastavljali Deklaraciju o nezavisnosti Kosova i Ustav koji je usledio.

Iako u tim dokumentima postoji nekoliko snažnih izjava o principu i težnji, želeo bih da istaknem jednu iz Deklaracije o nezavisnosti Kosova:

„Proglašavamo Kosovo demokratskom republikom, sekularnom i multietničkom koja se rukovodi principima nediskriminacije i jednake zaštite građana pred zakonom.  Štitićemo i promovisati prava svih zajednica na Kosovu..”

Ovaj vrlo lepo sročen tekst je deo obećanja Kosova i deo temelja njegove nezavisnosti.

Sjedinjene Američke Države su ponosne na svoju podršku narodu Kosova u konceptualizaciji i realizaciji ove ambiciozne vizije.

Ostajemo istrajni u tome.

Kao  i što Sjedinjene Američke Države i dalje teže ka tome da žive u skladu sa svojim osnivačkim idealima nakon 247 godina, nadam se da ćete se složiti da je i Kosovo s vremena na vreme odstupalo od svojih osnivačkih ideala, uprkos tome što je postiglo izuzetan napredak u poslednjih petnaest godina.

U tom duhu, želim da potvrdim da Sjedinjene Američke Države i naši partneri stoje uz narod Kosova i da potpuno podržavaju napredak i ostvarivanje njegove osnovne vizije demokratske, sekularne i multietničke države.

Znajte da kada nudimo savete, kada tražimo od vas da radite stvari koje vam se čine ili koje su teške ili kada preduzimamo radnje kao posledica ili kao odgovor na odluke Vlade koje su u suprotnosti sa našim savetima ili našim zahtevima, to činimo u skladu sa našim dugoročnim opredeljenjem da podržimo narod Kosova da se približi ovim veoma ambicioznim idealima koje je sam sebi zacrtao.

Dakle, danas, kada proslavljamo 247 godina Sjedinjenih Američkih Država kao slobodne, nezavisne i suverene države, takođe prepoznajemo i slavimo petnaest godina od kada je Kosovo ostvarilo svoju nezavisnost, napredak koji je narod Kosova ostvario u tom kratkom vremenskom periodu i obećanje za ostvarivanje dodatnog napretka u korist svih građana Kosova.

Na kraju, takođe želim da napomenem da se ovakvi događaji ne organizuju sami od sebe.

Iskoristio bih ovu priliku da se svi zahvalimo stotinama naših volontera koje je tako vešto predvodio Klaudio Balesteros uz podršku Džes Gumusio kako bi se sve ovo organizovalo i  realizovalo.

Želim da se zahvalim i našim mnogobrojnim sponzorima bez kojih ovaj događaj jednostavno ne bi bio moguć. Hvala vam na velikodušnosti.

Hvala puno svima i – srećan Dan nezavisnosti!