Obraćanje ambasadora Hovenijera na potpisivanju Sporazuma o grantu za razvojne ciljeve

Obraćanje ambasadora Hovenijera na potpisivanju Sporazuma o grantu za razvojne ciljeve, 15. septembar 2023.

Hvala predsednice Osmani.

Danas su predsednica Osmani i vršilac dužnosti direktora Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Keri Monagan Hogler potpisale sporazum kojim se pruža dodatnih 34 miliona američkih dolara u finansiranju pomoći za podršku našim brojnim aktivnostima USAID-a ovde na Kosovu.

Želim da ponovo potvrdim dugogodišnje i trajno partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država sa narodom Kosova.

Ovo dodatno finansiranje će podržati strateške ciljeve Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo, uključujući nastojanja da se unapredi integracija Kosova u evropske i evroatlantske institucije, napore za promovisanje ekonomskog rasta i prosperiteta, i napore za unapređenje dobre vladavine i dalju podršku razvoju demokratskih institucija.

Svi naši programi USAID-a na Kosovu imaju za cilj da obezbede da svi stanovnici Kosova mogu da pristupe efikasnim i odgovornim uslugama svojih institucija, da su ovlašćeni da zahtevaju odgovornost za ove usluge i da napreduju kroz snažne ekonomske i demokratske mogućnosti.

Na kraju, želim da napomenem da su Sjedinjene Američke Države od 1999. godine uložile 2 milijarde dolara na Kosovu da unaprede ove zajedničke ciljeve, uključujući investicije od preko milijardu dolara od USAID-a.

Danas potpisani sporazum je još jedan pokazatelj posvećenosti Sjedinjenih  Američkih Država kosovskom narodu.