Obraćanje ambasadora Hovenijera na Generalnoj skupštini Američke privredne komore

Obraćanje ambasadora Hovenijera na Generalnoj skupštini Američke privredne komore, 20. januar 2022.

Arijane, hvala na predstavljanju i hvala vam na vašem liderstvu kao izvršnom direktoru.

Isto tako, dozvolite mi da izrazim svoju zahvalnost, kao i zahvalnost moje vlade Iljiru Ibrahimiju na njegovoj službi kao predsedniku Upravnog odbora Američke privredne komore. Iako sam tek stigao i nisam imao prilike da iskusim vaše predvodništvo, razumem da ste u rad uneli energiju, kreativnost i pragmatizam.

Želim da se zahvalim svim članovima Američke privredne komore što su me pozvali da večeras govorim.

Žao mi je što je s obzirom na trenutnu situaciju sa kovidom ovo moje obraćanje virtualnim putem, a ne lično pred vama. Tražim vaše razumevanje i radujem se što ću imati priliku da se lično angažujem sa svima vama kako bismo unapredili našu prioritetnu agendu za podsticanje trgovine i prosperiteta Kosova i Sjedinjenih Američkih Država.

Posebno mi je drago što imam priliku da razgovaram sa vama u mojih prvih nekoliko sedmica kao ambasador u Republici Kosovo. Jačanje i produbljivanje naših ekonomskih veza i privrednih odnosa koji će rezultirati većim prosperitetom Amerikanaca i stanovnika Kosova spadaju među moje najveće prioritete.

Želeo bih da čestitam sadašnjem Upravnom odboru na uspešnoj godini aktivnosti i poželim budućem odboru produktivnu godinu koja je pred nama. Kažite mom timu, posebno Valeri Taker, koja služi kao predstavnik Ambasade u Odboru, kako možemo da vas podržimo dok se zalažete za interese poslovne zajednice.

2021. godina je bila dobra godina za ekonomiju Kosova. Kao što svi znamo, privatni sektor je ključni pokretač ekonomskog rasta.

Na svojim sastancima sa Vladom Kosova, planiram da naglasim važnost dinamičnog i živahnog privatnog sektora. Takođe ću naglasiti potrebu za jačanjem dijaloga sa poslovnom zajednicom i isticanjem investicione moći dijaspore. Dok je javni sektor odličan u postizanju mnogih ciljeva, važno je odstupiti od određenih sektora privrede i pustiti privatni sektor da radi ono što najbolje radi.

Jedan od glavnih prioriteta naše Ambasade je podrška Kosovu na evropskom i evroatlantskom putu. Kosovo je samo po sebi malo tržište, ali ima potencijal da bude centar trgovine i ulaganja u jugoistočnoj Evropi.

Podržavamo inicijative koje stvaraju efikasniju prekograničnu trgovinu i vode ka konkurentnijoj i inkluzivnijoj ekonomiji Kosova.

Transparentnost, efikasnost i odgovornost u javnim institucijama stvara okruženje koje omogućava prosperitet privatnog biznisa.

S druge strane, izazovi u vladavini prava i opažana politička nestabilnost ograničavaju investicionu klimu na Kosovu.

Lokalna preduzeća i strani investitori moraju da znaju da neće izgubiti dragoceno vreme i novac u neefikasnom sudskom sistemu, da njihova proizvodnja neće biti prekinuta nestankom struje i da je kritična infrastruktura zaštićena od sajber pretnji.

Naš tim naporno radi da podrži privrednu pravdu, energetsku bezbednost, diverzifikaciju i sajber bezbednost kako bi doneli predvidljivost i transparentnost koji su potrebni privatnom sektoru da napreduje.

Ekonomski i društveni oporavak od kovida 19 je svima nama u prvom planu. Kosovska privreda je bila relativno otporna tokom pandemije, ali sa strategijom obnove i oporavka imate priliku da preoblikujete ekonomiju u onu koja je inkluzivnija i agilnija.

Uzmite u obzir raznolikost i uključenost vašeg osoblja i ranjivost vaših lanaca snabdevanja na šokove kao što su krize u oblasti javnog zdravlja i klimatske promene.

A na temu kovida 19, omikron soj je na Kosovu prisutan i brzo se širi. Promovisanje i sprovođenje mera ublažavanja širenja pandemije kao što su nošenje maski, držanje socijalne distance i vakcinacija među vašim osobljem i klijentima je u vašem interesu.

Vaša preduzeća imaju ulogu u zaštiti zajednice, a zdravi ljudi stvaraju zdrava tržišta.

Hvala vam još jednom na prilici da govorim danas ovde. Radujem se što ću vas sve upoznati i želim svima uspešnu godinu koja je pred nama.