Obraćanje ambasadora Hovenijera na Gala večeri povodom 25. godišnjice Kosova Press

Obraćanje ambasadora Hovenijera na Gala večeri povodom 25. godišnjice Kosova Press, 7. februar 2024.

Vladini zvaničnici, predsedniče Press-a Krasnići, prijatelji iz medija, uvaženi gosti.

Želim da se pridružim kolegama govornicima i poželim toplu dobrodošlici na Kosovo vama koji učestvujete na Međunarodnoj konferenciji evropskih novinskih agencija.

Vaša poseta Kosovu – posebno na skupu pod temom „Granice slobode govora“ – ima ogroman značaj pošto smo se okupili da proslavimo i  odamo priznanje neverovatnom napretku koji je medijski sektor na Kosovu ostvario u proteklih 25 godina.

Želim da naglasim nešto što sam rekao više puta ranije: Sjedinjene  Američke Države vide slobodne i živahne medije kao integralni deo demokratskog društva.

Jedan od osnivača Sjedinjenih Država Tomas Džeferson napisao je 1787. godine:

„Ako bi meni bilo ostavljeno da odlučim da li mi treba da imamo vladu bez štampe ili štampu bez vlade, ne bih se dvoumio ni za trenutak da izaberem drugu mogućnost.”

Suština onoga što je Džeferson rekao je da su mediji – takozvana četvrta vlast – čak važniji od vlade.

Od Džefersonovog vremena pa do dana današnjeg neosporno je da je nezavisno novinarstvo kamen temeljac svake napredne demokratije.

Nezavisni mediji osnažuju građane.

Omogućavaju im da shvate snage koje oblikuju njihove živote i da donose informisane odluke.

Oni podstiču značajan građanski angažman – od političkog angažovanja na nacionalnom nivou do nivoa u samoj  zajednici i angažovanja na lokalnom nivou.

Dok slavimo uspehe vodeće kosovske novinske agencije Kosova Press, želim da odam priznanje ogromnom napretku koji je Kosovo ostvarilo u proteklih  četvrt veka.

Nakon što je Kosovo izašlo iz Miloševićeve brutalne kampanje etničkog čišćenja, kosovski narod bio je suočen sa zadatkom izgradnje institucija iz temelja.

A to je uključivalo i medijski sektor.

U januaru 1999. godine osnovan je Kosova Press koji je mesecima – tokom sukoba – delovao sa udaljene lokacije na vrhu planine u centralnom delu Kosova.

Usred užasne represije, bilo je malo lokalnih medijskih kuća i one su se suočavale sa značajnim izazovima u obavljanju svojih osnovnih dužnosti informisanja.

Mnogi stanovnici Kosova su se oslanjali na međunarodne emitere da bi mogli da čuju čak i lokalne vesti.

Pogledajmo sada kakva je situaciju danas.

Kosovo ima izuzetno aktivnu informativnu delatnost koja je postala fleksibilna i otporna kako su se njene institucije razvijale.

Kosovski mediji imali su ogromnu odgovornost – i privilegiju – da dokumentuju formiranje nove države, pošto je Kosovo izašlo iz represije i prošlo kroz upravu Ujedinjenih nacija i nadgledanu nezavisnost pre nego što je ostvarilo svoju viziju – potpune nezavisne, suverene i multietničke demokratije.

Kosovski novinari nastavljaju da pomeraju granice u potrazi da unaprede novinarski sektor i obezbede da svi građani imaju pristup tačnim informacijama.

Moram da priznam da sam često razočaran što Kosovo danas nema više štampanih medija u opticaju.

Međutim, ovo samo služi da se ilustruje  suština: vi ste ispred vremena.

Potpunim prihvatanjem digitalnih i društvenih medija, Kosovo se ne samo prilagodilo budućnosti nego  i utire put i drugima da to učine.

Kosovo ima jednu od najveće stope penetracije interneta u Evropi.

Dakle, čak i bez štampanih medija, građani Kosova u najudaljenijim delovima zemlje mogu odmah da dobiju vesti.

A Kosova Press je bio pionir u ovom nastojanju.

Neumorni napori predsednika Krasnićija, generalnog direktora Gašija i zamenika direktora Hašanija bili su ključni da se danas svi mi okupimo.

Pohvaljujem njihove napore da okupe predstavnike novinskih agencija iz cele Evrope na ovoj konferenciji.

Ovaj napor pokazuje njihovu posvećenost u podsticanju međunarodne saradnje u medijskom sektoru.

Vaše prisustvo podvlači koliko je značajna ova konferencija kao platforma za sveobuhvatan skup razgovora o izazovima sa kojima se suočavamo u očuvanju i zaštiti medijskih sloboda – ne samo na Kosovu, već na regionalnom i globalnom nivou.

Iako  večeras slavimo, znam da sutra imate dan ispunjen obavezama.

Zato želim da završim tako što ću podeliti sa vama neka razmišljanja dok se pripremate za svoje diskusije – i radujem se što ću ih čuti.

Ovde ste da razgovarate o izazovima za slobodu medija u budućnosti.

I nadam se da ste u mogućnosti da razgovarate i o strategijama zaštite i promocije slobodnih i nezavisnih medija.

Vaši ciljevi za naredne dane su ambiciozni – ali i ja ih vidim kao suštinske:

  • Promovisanje međunarodne saradnje;
  • Jačanje novinarskih kapaciteta; i
  • Predstavljanje uspešnih priča.

Dok razmišljate o ovim temama, želim da naglasim da su Sjedinjene  Američke Države vaš partner u rešavanju ovih izazova.

I dok započinjete prvu konferenciju ove vrste ovde na Kosovu, uveren sam da će vaši razgovori u narednih nekoliko dana biti pronicljivi i podstaći na razmišljanje.

Nadam se da će ovi razgovori otvoriti put budućnosti u kojoj će pero ostati moćnije od svakog mača i u kojoj sloboda izražavanja zaista ne poznaje granice.

Čestitam Kosova Press – i vašim partnerima – za sve ono što ste postigli tokom poslednjih četvrt veka.

Znam da se pripremate za veliki uspeh u godinama koje slede.

Radujem se našem daljem partnerstvu kako bismo unapredili našu zajedničku viziju snažne, nezavisne „četvrte sile“ na Kosovu.

Hvala.