Obraćanje ambasadora Hovenijera na dobrotvornoj gala večeri Američke privredne komore na Kosovu

Obraćanje ambasadora Hovenijera na dobrotvornoj gala večeri Američke privredne komore na Kosovu, 9. decembar 2022.

Zadovoljstvo je biti večeras sa vama.

Želim da odam priznanje organizatorima ove dobrotvorne gala večere na njihovom naporu da prikupe sredstva za podršku Fondaciji američke privredne komore.

Hvala Upravnom odboru, kao i između ostalima, predsedniku Rudiju i izvršnom direktoru Zeki – i svima koji su donirali za ove hvale vredne ciljeve prikupljanja sredstava.

Kroz ove napore, prioritet dajete zajednici, posebno kroz pomoć obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim inicijativama za poboljšanje života građana ovde na Kosovu.

Kao članovi privatnog sektora Kosova, igrate vitalnu ulogu u rešavanju tri ključna izazova Kosova: diverzifikacija energije, inkluzivno ekonomsko osnaživanje i vladavina prava.

Ovo su izazovi – ali mislim da na njih možemo da gledamo kao i na mogućnosti. U  ambasadi SAD  ih vidimo kao prioritete koje  zajednički rešavamo. Da bismo postigli naše zajedničke ciljeve, potrebno nam je stalno i snažno angažovanje privatnog sektora, vlade i građana u pronalaženju rešenja.

Zato bih večeras želeo da posvetim malo vremena naglašavajući kako naši zajednički napori pomažu da unapredimo naše ciljeve u ovim oblastima.

Pre nekoliko godina, moj tim je sproveo studiju koja je otkrila da nedostatak pouzdane energije na Kosovu košta ovdašnja preduzeća oko 335 miliona evra godišnje. Taj broj se verovatno samo povećao tokom godina. Tada vi nastupate.

Dok se Kosovo – i Evropa – suočavaju sa strašnom energetskom krizom, pogoršanom Putinovom nepravednom invazijom na Ukrajinu, fokusirani smo na podršku naporima Kosova da poboljša svoju energetsku bezbednost.

U tom smislu, angažujemo se u energetskom sektoru u zemlji. Preko USAID-a, fokusiramo se na omogućavanje povoljnog okruženja za ulaganja privatnog sektora u obnovljivu energiju, jačanje integracije Kosova u regionalna energetska tržišta i pomoć́ u poboljšanju upravljanja energetskim sektorom.

Shvatam da su mnogi od vas već počeli da ulažu u solarnu energiju – mislimo da je Kosovo spremno za više. Ulaganje na Kosovu ima smisla. Zemlja ima jasne geografske prednosti i ključan je deo potpuno povezane regionalne energetske mreže.

Jačanje energetskih opcija Kosova služilo bi ne samo Kosovu, već i širem regionu.

Međutim, još uvek moramo da poboljšamo energetsku infrastrukturu Kosova – nešto na šta je fokusiran moj tim u Korporaciji milenijumski izazovi. Investicije Korporacije milenijumski izazovi uključuju skladištenje baterija koje će povećati fleksibilnost mreže i poboljšati energetsku sigurnost olakšavanjem prelaska na obnovljivu energiju.

Takođe ulažemo u stvaranje novih vidova obuke koji  će podržati energetsku tranziciju Kosova pružanjem veština koje poslodavci traže u energetskom sektoru.

Program takođe ima za cilj da poveća zastupljenost žena u energetskom sektoru promovisanjem rodno ravnopravnih praksi u kompanijama, mogućnostima obuke za žene i pomoći poslodavcima u energetskom sektoru.

Naš naglasak na ekonomskom osnaživanju žena je snažan u svim našim programima na Kosovu. Čvrsto verujem da je puno učešće žena od suštinskog značaja za izgradnju i održavanje živahne i inkluzivne demokratije. Svi imamo moralnu odgovornost da zagovaramo različitost i inkluziju gde god i kako god možemo.

Američka privredna komora šalje snažnu, vidljivu poruku sa Afrore Rudi iz kompanije Deloitte, koja je prva žena predsednica upravnog odbora u osamnaestogodišnjem postojanju Američke privredne komore – i sa Jetom Zagrađa kao generalnom sekretarkom.

Na lokalnim izborima u jesen 2021.godine,  videli smo više od 60 odsto žena izabranih bez oslanjanja na kvotu – što je prilično impresivno. Ipak, ima još mnogo posla.

Bilo da se radi o korporativnim odborima, vladinim savetima ili političkim partijama, nije teško zamisliti sto za kojim sede donosioci odluka koji su i dalje pretežno – ili čak isključivo – muškarci.

Toliko je uobičajeno da je broj muškaraca drastično veći od žena da, iskreno, često  to i ne primećujemo. Takva nesrazmerna zastupljenost znači da muškarci ne samo da donose konsenzus o konačnim odlukama, već imaju ogroman uticaj na to o kojim odlukama se uopšte raspravlja.

Ova vrsta neravnoteže nije u skladu sa našim vrednostima. Diverzifikacija tela koja donose odluke je ključna da bismo bili uvereni da ne propustimo ključne doprinose i rešenja koja će nas sve učiniti boljim.

Inkluzivno donošenje odluka omogućava da više pitanja i perspektiva budu deo diskursa. Trebalo bi da se trudimo da ovo bude naša nova realnost.

Ekonomsko osnaživanje žena i čineći da imaju ključnu ulogu u rešenjima je moralni imperativ – i ima dobar ekonomski smisao.

Sve veći broj istraživanja pokazuje da povećanje ekonomskog učešća žena poboljšava nacionalnu ekonomiju, povećava produktivnost domaćinstava i životni standard, poboljšava dobrobit dece sa pozitivnim dugoročnim uticajima i pomaže u povećanju ženskog delovanja i opšteg osnaživanja.

Fokusiramo se na ovaj potencijal na Kosovu kroz programe koji pomažu u širenju svesti i pristupa imovini i bolje osposobljavaju preduzeća u vlasništvu žena za pristup finansijama.

Ovi programi pomažu da se osigura da potencijalni kandidati za radnu snagu imaju veštine koje su im potrebne za uspeh – i da ih svi vi zaposlite!

Međutim, ove ekonomske koristi za sve možemo ostvariti samo ako se pozabavimo osnovnim preprekama ekonomskom prosperitetu. Jedna od tih prepreka je korupcija.

Borba protiv korupcije je ključni strateški prioritet Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Jedan pokazatelj koliko ozbiljno ovo shvatamo ogleda se u onome što naši najvažniji lideri imaju da kažu. Predsednik Bajden je korupciju nazvao „pretnjom po nacionalnu bezbednost u 21. veku“.

I ovde na Kosovu, koristimo pristup cele misije u borbi protiv korupcije.

Na primer, USAID-ov projekat „Integritet opština na Kosovu“ ima za cilj da ograniči mogućnosti za prevaru, rasipanje i zloupotrebu sredstava u sistemu javnih nabavki i pomogne građanima i opštinama da bolje reaguju kada se otkriju nepravilnosti.

Nastavićemo da podržavamo kosovske institucije dok koriste ovaj zamajac i impresivne uspehe koje su već postigle.

Naravno, i dalje postoje dugotrajne ranjivosti od korupcije kojima Kosovo hitno treba da se pozabavi.

Američka privredna komora kao glavna poslovna organizacija na Kosovu je u dobroj poziciji da iskoristi značajne reforme vladavine prava na Kosovu produbljujući poslovne i trgovinske veze između naše dve zemlje i unapređujući našu zajedničku viziju prosperitetnog Kosova.

Američke kompanije su među najuglednijim u svetu po korporativnoj odgovornosti. One modeliraju najbolje prakse u transparentnosti, inovativnosti, odnosima sa zaposlenima i filantropiji.

Na kraju krajeva, ove američke kompanije žele da ulažu na tržišta na kojima mogu da budu konkurentne pod jednakim uslovima, bez korupcije, i znaju da će njihove investicije biti zaštićene.

Zato smo se udružili sa Kosovom kako bismo pomogli u uspostavljanju Privrednog suda – tako da svi imate pristup iskusnim pravnim stručnjacima koji su uključeni u rešavanje problematičnih pitanja kada su vam najpotrebniji.

Zato još jednom, hvala vam za sve što činite da pomognete da ovi zajednički prioriteti napreduju i što unapređujete našu viziju neprestanog poboljšanja ekonomskog napretka Kosova.

Ova vizija je vizija u kojoj je Kosovo u potpunosti otključalo svoje  potencijale – bilo da govorimo o energetici, zapošljavanju mladih, uključivanju žena i manjina ili rešavanju sistemskih pitanja korupcije.

Hvala.