Obraćanje ambasadora Hoveniera na Nedelji žena

Obraćanje ambasadora Hoveniera na Nedelji žena, 15. mart 2022.

Predsednice Osmani, premijeru Kurti, g. Krasnići, g. Abdidžiku, g. Haradinaj, uvaženi gosti i učesnici, čast mi je što sam ovde.

Hvala Nensi na ljubaznom predstavljanju i timu Nacionalnog demokratskog instituta što nas je danas okupio. Ambasada je ponosna na naše dugogodišnje partnerstvo sa Nacionalnim demokratskim institutom i sa ženama i muškarcima na Kosovu u radu na unapređenju rodne ravnopravnosti i pristupa mogućnostima u kosovskim političkim institucijama.

Posebno mi je drago što mogu da budem deo ovogodišnje Nedelje žena pošto je tema „Zašto je inkluzivna demokratija važna?“ tema koja ostavlja snažan utisak na mene i prioritet je Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Duboko verujem da je potpuno učešće žena u javnom životu od suštinskog značaja za izgradnju i održivost živahne i inkluzivne demokratije.

Svi imamo moralnu odgovornost da zagovaramo različitost i inkluziju gde god i kako god možemo.

Tokom ove 10. godišnjice Nedelje žena slavimo impresivan napredak koji je Kosovo ostvarilo u povećanju broja političkih liderki. Mnogima od vas u publici danas treba zahvaliti na tom napretku. Pridružuju nam se neki od najjačih kosovskih zagovornika, posvećenih aktivista i nepokolebljivih pristalica ženskih prava i političkog liderstva.

Pre deset godina, NDI je osmislio program pod nazivom Nedelja žena kao platformu za osnaživanje lokalnih liderki sa veštinama da zauzmu više liderske pozicije. Od tada je blizu 900 njih osposobljeno u javnom govorništvu, kontaktu sa biračima, sprovođenju izborne kampanje i još mnogo toga.

Nedelja žena alumnija je nastavila da ima integralnu ulogu širom Kosova u političkim partijama, medijima i građanskom društvu. Više od sto alumnija se kandidovalo za funkcije, a najmanje osamnaest je izabrano na javnu funkciju.

Kada pogledamo oko sebe, možemo da vidimo promenljivo lice politike. Ohrabreni smo izborom druge žene na mesto predsednice Kosova, imenovanjem dve žene na mesto zamenica predsednika vlade, imenovanjem žena na jednu trećinu pozicija u sadašnjoj vladi i na mesto predsednica u osam od četrnaest parlamentarnih odbora.

Na lokalnim izborima u jesen 2021. videli smo da je više od šezdeset odsto žena izabrano bez oslanjanja na kvotu. Ovo je impresivno.

Vidimo sve više kandidatkinja za mesto predsednice opštine, sve više njih na čelu stranačkih lista i sve više njih biranih na ključne rukovodeće pozicije na lokalnom nivou.

Na osnovu izveštaja Centra za američke žene i politiku, u Sjedinjenim Američkim Državama žene trenutno čine 27 odsto našeg Kongresa, 18 odsto guvernera, 31 odsto naših državnih zakonodavnih tela i 25 odsto naših gradonačelnika.

Ovo je daleko od dovoljnog i ostaje da se uradi još mnogo posla.

U korporativnim odborima, vladinim savetima i političkim partijama, nije teško zamisliti sto za kojim sede donosioci odluka koji su još uvek pretežno muškarci. To je nešto što još uvek stalno vidimo. Toliko je uobičajeno da muškarci drastično brojčano nadmašuju žene da iskreno, često to i ne primećujemo. Postali smo neosetljivi na problem nedovoljne zastupljenosti žena.

Žene čine više od polovine stanovništva, ali suviše često nisu za stolom kada se raspravlja o važnim odlukama ili kada se iste donose. Sa takvom nesrazmernom zastupljenošću, to znači da muškarci ne samo da stvaraju konsenzus o konačnim odlukama, već imaju i ogroman uticaj na to o kojim odlukama se uopšte raspravlja.

Ovakva neravnoteža je u suprotnosti sa vrednostima savremenog društva. Kada žene nisu prisutne da pomognu u utvrđivanju, razvoju i donošenju odluka, prečesto se dešava da se ključni doprinose propuste i da se problemi na kraju ne rešavaju za celo društvo.

S druge strane, kada razmatramo odluke koje su donesene uz ravnopravno učešće žena i različitih manjina, vidimo proces kreiranja praktične politike koji bliže odražava stanovništvo – i što je još važnije, koji odražava interese i zabrinutosti mnogo većeg kruga građana.

Inkluzivno donošenje odluka ne omogućava samo da više pitanja i perspektiva budu deo diskursa, nego ono takođe stvara veću inkluziju. Što je više žena uključeno, to se više menjaju percepcije javnosti o vrstama uloga koje žene mogu da preuzmu u društvu. Što se žene više ohrabruju da budu aktivne u politici utoliko sto za kojim se donose odluke postaje inkluzivniji. Demokratija tako postaje jača i trebalo bi da se trudimo da ovo bude naša nova normalnost.

Ova Nedelja žena je prilika da se ponovo posvetimo cilju rodnog pariteta na svim nivoima odlučivanja u političkom i javnom životu Kosova. Ja sam posvećen tome.

Za sve zemlje, ravnopravno učešće žena je jedan od pokazetelja napretka. Ono odražava i koliko smo daleko stigli i koliko daleko još moramo da idemo. Ovo zahteva stalnu pažnju. Moramo da podsećamo sebe da smo se posvetili ovim principima i da smo to učinili zato što to omogućuje da se čuje glas celog društva i pruža okvir za donošenje boljih praktičnih politika.
Prošlog decembra, predsednica Osmani je jasno saopštila jednu takvu obavezu tokom Samita za demokratiju predsednika Bajdena. Predsednica Osmani je potvrdila spremnost Kosova da započne postupak harmonizacije svih relevantnih zakona o rodnoj ravnopravnosti, garantovanje zasluženih mesta ženama u javnim institucijama i uloga u donošenju odluka i usvajanje strategije za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Rešavanje zakonodavnih i regulatornih prepreka je odličan korak u pravom smeru.

Cela godina biće posvećena aktivnostima u vezi sa Samitom za demokratiju koji će se završiti drugim samitom krajem 2022. godine.

Postoji još mnogo koraka koje treba preduzeti. Na primer, iako se više žena kandiduje na lokalnim izborima, to ne rezultira jednakom zastupljenošću na svim političkim funkcijama. Upravo zbog toga moramo da razumemo i prevaziđemo prepreke da veći broj žena bude izabran na funkcije na lokalnom nivou.

Znamo i prečesto vidimo da se žene koje se kandiduju za funkcije i u javnoj sferi Kosova susreću sa seksizmom, mizoginijom i nasiljem.

Vidimo da su u medijima žene mnogo češće napadaju zbog svog izgleda i da su prečesto izložene uvredljivom i seksističkom jeziku.

Ženama u politici se na internetu redovno preti, maltretiraju se i uznemiravaju. Moramo da udvostručimo napore da suzbijemo ovakve napade. Dela zastrašivanja u bilo kom obliku predstavljaju snažnu prepreku za žene i devojčice da zamisle sebe u liderskim ulogama i predstavljaju ogromne prepreke za značajno političko učešće žena.

Žene na Kosovu su takođe nedovoljno zastupljene u strukturama političkih partija i u medijima. U javnim debatama i panelima, koji se ponekad nazivaju „manelima“ zbog nesrazmernog broja muškaraca, takođe nedostaje zastupljenost žena. Ovo treba da se promeni i moramo da budemo nosioci promena.

Iako smo stigli tako daleko i svi bi trebalo da ponosno razmišljamo o napretku žena u političkom životu i onome što smo postigli, znamo da ima još mnogo toga da se uradi.

Pošto debate i diskusije počinju ove nedelje, pozivam sve nas – vladu, građansko društvo, političke lidere i aktiviste da otelotvore inkluzivnu demokratiju, promovišu promene i priznaju kolektivnu odgovornost svih demokratskih institucija da osiguraju da žene imaju jednak glas u društvenom, ekonomskom i političkom donošenju odluka.

Setimo se jedne od najvećih pionira u Sjedinjenim Američkim Državama za ravnopravnost žena, sutkinje američkog Vrhovnog suda Rut Bejder Ginsberg.

Njeno nasleđe je inspirisalo generaciju žena rešenih ne samo da imaju mesto za stolom – već i uticajno mesto – od lokalnog pa sve do nacionalnog nivoa.

Često se citira ono što je Rut Bajder Ginsberg govorila: „Žene pripadaju na svim mestima na kojima se donose odluke“. Naš je posao da ovaj citat učinimo više od težnje i da radimo zajedno kako bismo pomogli Kosovu da dostigne svoj potencijal kao istinski inkluzivna demokratija.

Sutkinja Ginsberg je postavila visoko letvicu i umela je da se i našali : „Kada me ponekad pitaju kada će biti dovoljno sutkinja u Vrhovnom sudu SAD i ja im kažem onda kada ih bude bilo devet, ljudi su šokirani, a u Vrhovnom sudu ima devet sudija muškaraca i niko nikad ne postavlja pitanje o tome.“

Pred nama je ozbiljan posao. Želim vam uspeh na ovogodišnjoj Nedelji žena i zahvaljujem se svima vama na vašoj posvećenosti rodnoj ravnopravnosti na Kosovu. Sjedinjene Američke Države ostaju vaš čvrst partner u tome.

Hvala.