Obraćanje ambasadora  Hoveniera na Godišnjoj konferenciji tužilaca

Obraćanje ambasadora  Hoveniera na Godišnjoj konferenciji tužilaca, 11 Februara, 2022

Glavni tužioče Ljumezi, hvala vam na pozivu i prilici da danas govorim na Godišnjoj konferenciji tužilaca. Pohvaljujem fleksibilnost i kreativnost vas i vašeg tima da organizujete ovu konferenciju kombinujući lično prisustvo i prisustvo preko virtuelnih platformi.

Tužiocima Republike Kosovo – želim da počnem tako što ću vam se zahvaliti na uloženoj posvećenosti da služite javnosti. Čast mi je da razgovaram sa vama i podelim nekoliko misli o važnosti vašeg rada i o našim zajedničkim prioritetima.

Kao što mnogi od vas možda znaju, ja imam dugu istoriju rada na pitanjima Kosova i predstavljanju strateških prioriteta SAD u regionu.

Za mesec dana od kada sam stigao ovde, ohrabren sam što vidim koliki je napredak narod Kosova postigao u uspostavljanju snažnog sistema vladavine prava.

Za relativno kratko vreme izgradili ste sofisticirani pravni okvir, proširili pristup pravdi, smanjili broj zaostalih predmeta i proaktivno pomogli žrtvama da dobiju naknadu štete.

Takođe ste revidirali svoje sisteme za internu disciplinu i ocenu radnog učinka što je važan korak ka stvaranju kulture odgovornosti i profesionalizma.

Ali, još rada preostaje, posebno u borbi protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala. Držanje korupcije pod kontrolom jača vladavinu prava doprinoseći stabilnosti, ljudskim pravima i demokratiji. Takođe promoviše ekonomski rast i izjednačava uslove za poslovanje.

Jednako važno, to otežava rad onima koji se bave transnacionalnim kriminalom, terorizmom i ilegalnom trgovinom. Javnost vam je ukazala veliko poverenje i pozivam vas da u koordinaciji sa policijom preduzmete sve neophodne korake za unapređenje borbe protiv korupcije.

Između ostalog, za borbu protiv korupcije potrebni su tužioci koji rade po najvišim etičkim standardima – državni službenici koji odbijaju da prave neprihvatljive kompromise.

To zahteva visoke standarde ponašanja, profesionalizam, pravičnost i neutralnost. Institucionalna ravnodušnost prema korupciji je plodno tlo koje omogućuje da korupcija raste.

Kao što je predsednik Bajden rekao: „Borba protiv korupcije nije samo dobro upravljanje. To je samoodbrana. To je patriotizam i od suštinskog je značaja za očuvanje naše demokratije i naše budućnosti.“

Korupcija je rak koji ne samo da osiromašuje obične građane, već narušava poverenje građana u demokratske vlade. Morate se direktno suprotstaviti korupciji i posvetiti neophodne resurse da biste napravili stvarnu razliku.

Kao tužioci, važno je da služite kao primer, postavljajući najviše standarde u svemu što radite, kako na sudu, tako i van njega.

Upravo sada pred vama je važan proces, izbor sledećeg glavnog državnog tužioca. Važno je da Tužilački savet Kosova sprovede pravičan i transparentan proces izbora i proces izbora zasnovan na zaslugama.

Ovo će ojačati poverenje javnosti u sledećeg glavnog državnog tužioca, kao i u integritet procesa selekcije. Preduzimanje ovih neophodnih koraka će takođe dodatno izgraditi poverenje javnosti u tužilački sistem.

Koliko sam razumeo, danas popodne ćete razgovarati i o drugom problemu s kojim se Kosovo suočava, a to je nasilje u porodici.

Neki, i ovde i u Sjedinjenim Državama, misle da je nasilje u porodici privatna porodična stvar i da ni država, ni policija ne treba da se mešaju. To je potpuna neistina.

Nasilje u porodici krši osnovna ljudska prava žrtava, uništava porodice i često dovodi do ozbiljnih povreda ili smrti.

Pozdravljam korake koje ste preduzeli da se energičnije borite protiv nasilja u porodici i da žrtvama pružite očajnički potrebne usluge. Međutim, kao što svi znate, viđali smo i slučajeve nemara i neprofesionalizma koji su imali tragične posledice. Izazivam vas da prestupnike, sistem i jedni druge pozivate na odgovornost. Time šaljete poruku zajednici da se nasilje u porodici neće tolerisati i da će svi smatrati odgovornim.

Nadam se da ćete imati na umu da vi – tužioci – imate ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti vaše zemlje. Imate ogromnu količinu kontrole nad životom, slobodom i reputacijom. Podstičem vas da uvek imate na umu svoj mandat – da tražite jednaku pravdu bez straha ili koristi, naklonosti ili antipatije. Vaš mandat nije da dobijete presude po svaku cenu ili najdužu moguću zatvorsku kaznu. Umesto toga, etički i efikasan tužilac ima za cilj da traži pravdu i istinu i služi zakonu. Ako je to vaš vodeće načelo, onda ne možete da pogrešite.

Na kraju, nadam se da ćete zapamtiti da niste sami u ovoj borbi. Jačanje vladavine prava na Kosovu i pomoć u rešavanju nekih od najraširenijih problema, kao što je korupcija, jedan je od najviših prioriteta Sjedinjenih Država na Kosovu. Moj tim će nastaviti da vas podržava i pomaže u vašim naporima da ojačate vladavinu prava. Radujem se nastavku i produbljivanju ove saradnje.

Najlepše vam hvala.