Obraćanje ambasadora Delavija povodom učešća na završnom događaju Sedmice borbe protiv korupcije sa kolegama iz Kvinte i EU subota

Obraćanje ambasadora Delavija povodom učešća na završnom događaju Sedmice borbe protiv korupcije sa kolegama iz Kvinte i EU subota, 9. decembar


Ove sedmice tokom više od 35 događaja i mnogobrojnih debata i diskusija zauzeli smo zajednički stav u borbi protiv korupcije na Kosovu.

Želim da se veoma zahvalim Koaliciji NVO koja je sedmicama radila veoma naporno da Sedmica borbe protiv korupcije 2017. bude tako uspešna. Želim da se zahvalim našim međunarodnim partnerima, medijima i povrh svega svim građanima Kosova koji su pomogli da se toliko puno važnih problema stavi u centar pažnje. Kao što sam rekao na samom početku, međunarodna zajednica je ovde da pomogne – ali ova borba u stvari pripada vama.

Ove sedmice, na javnim raspravama videli smo vladine zvaničnike, poslanike Skupštine i aktere iz građanskog društva u konstruktivnim debatama o zakonodavstvu koje će obeležiti značajne glavne korake napred u borbi protiv korupcije. Čuli smo o procesu revidiranja krivičnog zakonika od strane Ministarstva pravde – uključujući doprinos građanskog društva i međunarodne zajednice – da se eliminišu opasne rupe u zakonima. Takođe smo čuli i o posvećenosti da se ubrzo krene dalje sa radom na reformama zakona koji uvećavaju disciplinu u pravosuđu.   Kada to bude završeno, Skupština treba neodložno da ratifikuje izmene.

Hajde da osiguramo da se ovakva saradnja- između aktera iz vlade, zakonodavstva i građana- nastavi tokom cele godine.

Događaji i razgovori tokom ove sedmice su bili neprocenjivi i uradili smo nešto više od priče. U stvari, već radimo na nekoliko projekata koji će imati neodložan uticaj na transparentnost i učešće građana i smanjenje mogućnosti korupcije ubuduće:

Prvo, Regulatorna komisija za javne nabavke potpisala je Memorandum o razumevanju sa USAID-om u cilju daljeg podsticanja reformi u oblasti javnih nabavki, uključujući primenu sistema e- nabavki. Ove reforme bi mogle da bude glavni nosilac promena na Kosovu, ali za njihovo sprovođenje biće potrebna posvećenost svake opštine i svakog nivoa vlade. Od suštinske važnosti je da ovo bude prioritet programa reformi ove vlade.

USAID je takođe pokrenuo Indeks konkurentnosti opština koji pruža detaljan pregled kosovskog poslovnog okruženja na lokalnom nivou i lokalne uprave i utvrđuje oblasti gde su potrebna poboljšanja da se uvećaju investicije, otvaraju nova radna mesta i neguje transparentnost i konkurentnost.   Divan je znak da su mnoge opštine toliko nestrpljive da vide realizaciju Indeksa.

Rad se nastavlja. Kasnije u toku dana pridružiću se „TeachCamp-u“ koji organizuje obuku sa medije, vladu i građansko društvo o tome kako da primene besplatne i jeftine digitalne alate da se uveća transparentnost i zaustavi korupcija. Radujem se susretu sa 40 kosovskih građana koji učestvuju u TeachCamp-u zajedno sa 20 ostalih učesnika i predavača širom regiona Balkana i Evrope.

Ovo je bila važna sedmica, ali rad se ne završava sa završnim obraćanjima. Borba protiv korupcije nije specijalna prilika …… ona se neprestano odvija. Nastavićemo da radimo sa svima koji su ozbiljni u pogledu reformi u oblasti nabavki, pravosudnim reformama i svakom drugom naporu koji otključava potencijal Kosova i njegovih građana.

Hvala Vam i #Bashkendreqim!

(izgovor: Baškindrečim – što znači rešimo zajedno)