Obraćanje Ambasadora Delavija povodom svečanosti otvaranja Sedmice žena 2017

Obraćanje Ambasadora Delavija povodom svečanosti otvaranja Sedmice žena 2017. 20 mart 2017

 

Dobro jutro svima.  Impresioniran sam sa toliko puno okupljenih ljudi!

Predsedniče Tači, bivša predsednice Jahjaga, gospođo gradonačelnice, gđice Brajan, kolege iz diplomatije, uvaženi gosti.

Stvarno sam počastvovan što sam danas ovde da pomognem u otpočinjanju  pete godišnje “Sedmice žena”  na Kosovu i drago mi je što vidim toliko puno žena lidera koje su se okupile danas da se usredsrede na važna pitanja za sve.

U sedmici usmerenoj na osnaživanje i inkluziju, izgleda da nema prikladnije  teme od ovogodišnje teme evropskih integracija.

Cele ove sedmice, dešavanja će se usmeriti na izazove u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stvaranju poslova koji su od suštinskog značaja kako za svakog kosovskog građanina tako i za sam napredak Kosova ka ciljevima evroatlantske integracije.

Naravno, ne postoji nijedan standard ili pokazatelj koji će ostvariti ovu  integraciju.  Da ovo postane stvarnost, biće potreban napor i talenat svih kosovskih građana u mnoštvu sektora.

Ali znamo šta predstavlja taj suštinski element –  znamo da veće učešće žena u građanskom društvu, politici i u ekonomiji zemlje vodi ka većem prosperitetu i bezbednosti.

Takođe znamo da kada su žene osnažene da učestvuju bez straha od nasilja ili pretnji od represija da one učestvuju efektivnije u svojim zajednicama, a kada žene imaju jači glas, onda je više verovatno da će institucije biti responzivne potrebama zajednice u celosti.

Smatram da srž takvog poimanja inkluzije i osnaživanja  je ideja uvažavanja, da se vaš glas čuje. Jer kako možemo da uključimo – da ne pominjem, da se energično zalažemo – za one koje ne uvažavamo?

Nedavno sam imao priliku da odgledam film “Junakinje iz senke “ (Hidden Figures)”, koji govori o afroameričkim ženama koje su radile za svemirsku agenciju NASA tokom svemirske trke i njihovim ogromnim doprinosima američkoj istoriji i nauci u vreme svakodnevnih nerazumevanja i institucionalnog rasizma.

To je snažna, inspirativna priča i nadam se da će se taj film prikazivati  na Kosovu.  Takođe vas navodi da počnete da razmišljate o tome koliko je bilo drugih velikih doprinosa – pojedinaca, grupa, celih naroda– koji su u oku istorije ostali toliko dugo nezapaženi i neispričani.

Ovde na Kosovu, u ovoj mladoj zemlji koja je prepuna izazova i obećanja, znate suviše dobro značenje uvažavanja, priznavanja.

I kako težite ka političkom priznavanju, nastavljate da radite kao što to čine Sjedinjene Američke Države i svi vaši partneri da prepoznate potrebe i prava vaših mnogobrojnih zajednica.  Da prepoznate suštinske uloge koje žene imaju i koje će nastaviti da imaju u oblikovanju vaše budućnosti i one buduće generacije.

Privilegovani smo što podržavamo ovaj napor na Kosovu od 1999. godine  u partnerstvu sa grupama građanskog društva, lokalnim zajednicama i vladinim liderima.

Ponosni smo što smo partneri sa svima vama koji se energično zalažete za ekonomsko osnaživanje žena, koji osnažujete kosovske zajednice i škole, koji učite nove veštine radne snage, stvarate poslove i na toliko načina inspirišete kosovske kćeri da svakodnevno sanjaju svoje velike snove.

I nastavićemo da radimo na tome. Nastavićemo da podržavamo NDI i sve one sa dobrim idejama da pomognemo da razvijemo veštine političkih kandidata i da radimo sa ženama i podmlatkom političkih partija da razviju narednu generaciju lidera.

Lidera, a takođe i od suštinske važnosti, uzora i mentora koji su nam svima potrebni da nas vode i podstiču i da vode računa da svaka devojčica koja odrasta na Kosovu vidi da žene mogu da budu jednaki partneri sa muškarcima i da su im otvoreni svi putevi.

Okupljanja kao ovo, koje okuplja raznovrsnu grupu žena, su od suštinskog značaja ovom nastojanju.  Posebno mi je drago da ove godine uključujemo muškarce u Sedmicu žena. Na kraju krajeva, “MI” muškarci smo podjednako odgovorni da osiguramo da žene i devojčice imaju izbore, mogućnosti i prava koja zaslužuju. Da se njihov potencijal neguje i da su njihovi doprinosi u potpunosti uvaženi.

Osnaživanje, jednakost i inkluzija se ne ostvaruju lako i oni se ne dešavaju preko noći, ali su vredni truda. Kao što je bivša državna sekretara Medlin Olbrajt jednom rekla, “ Trebalo mi je dosta vremena da dođem do glasa i sada kada ga imam, neću da ćutim.

I opet je ponovila: Trebalo mi je dosta vremena da dođem do glasa i sada kada ga imam, neću da ćutim.“

Ubeđen sam da ćete obaviti izvanredan posao ove sedmice prilikom hvatanja u koštac s problemima koji će vam pomoći da osnažite žene na Kosovu, osnažite njihov glas i usmeravate ovu zemlju napred ka evropskom putu.

Hvala puno svima!