Obraćanje ambasadora Delavija povodom Sedmice biblioteke na Kosovu

Obraćanje ambasadora Delavija povodom Sedmice biblioteke na Kosovu, 10. april 2018.


Dobro jutro svima. Premijeru Haradinaj, ministre Gaši, direktoru Gajraku, bibliotekari i bibliotekarke, zadovoljstvo mi je da budem ovde još jednom povodom otvaranja šesnaeste po redu Sedmice biblioteke na Kosovu.

Biblioteke, i još važnije, njihovo osposobljeno osoblje su kamen temeljac zajednice i od suštinskog su značaja za obrazovanje građana Kosova – podjednako mladih i starih.  Biblioteke pomažu studentima da realizuju svoje učenje i pružaju podršku nastavnicima i nastavnom osoblju fakulteta u njihovoj nastavi i istraživanju. Upravo zbog toga podržavamo aktivnosti u sklopu Sedmice biblioteke od njenog  početka 2003. godine.

Ove godine, naša Ambasada je ponosna što je ugostila dr. Roberta Montoju sa Univerziteta Indijana, Blumington, koji će govoriti o obrazovanju i obuci u  bibliotekarstvu i informatici.  Dr. Montoja je upravo završio svoje prvo izlaganje za vaše bibliotekare i bibliotekarke i smatram da je ovo divan način da se započnu aktivnosti u sklopu Sedmice biblioteke.  Dr. Montoja hvala Vam što ste sa nama.

Biblioteke na Kosovu se suočavaju sa mnogim izazovima i premijer mi je napomenuo neke infrastrukturne izazove ove zgrade. Međutim, postoje i drugi izazovi kao što su nepostojanje moderne opreme i nedovoljno finansiranje novih resursa. Naravno, biblioteke na Kosovu nisu jedine u tome. Nažalost, to su problemi sa kojima se susreću mnogo biblioteke u svetu. Međutim, toliko toga može da se uradi sa odgovarajućim ljudskim resursima. Talentovani bibliotekari i bibliotekarke sa odgovarajućim obrazovanjem i pristupom mogu mnogo da pomognu u tome da se nadoknadi nedostatak nove opreme i sistema.

Upravo zbog  je tema ovogodišnje Sedmice biblioteke razvoj kurikuluma.  Razvoj osnovnog kurikuluma za bibliotekarstvo i dalja obuka za mlade kosovske  bibliotekare i bibliotekarke i prosvetare je od suštinskog značaja da se osigura da bibliotekari i bibliotekarke imaju veštine koje su im potrebne da budu na usluzi javnosti. Drago mi je što mogu da vidim da premijer ovde govori o ovom problem jer to pokazuje da Vlada Kosova razume koliko je  dobro obrazovanje od suštinskog značaja za budućnost Kosova.

Posetio sam nekoliko javnih biblioteka na Kosovu i mogu da vam kažem da su bibliotekari i bibliotekarke sa kojima sam se susreo,  kao i mnogi kosovski prosvetari strastveni u svom radu. Potrebna im je veća podrška i ulaganje kako bi pomogli narednoj generaciji Kosova da otključa sve neverovatne stvari za koje znamo da mogu da se pronađu unutar biblioteke- nove ideje, pristup informacijama i sposobnost da se svet preko čitanja sagleda na drugačije načine.

Nadam se da je ova sedmica divna polazna tačka za Narodnu biblioteku i biblioteke širom zemlje da se započne održiv i dugotrajan sistem obuke u oblasti  bibliotekarstva širom Kosova. Možda će biti potrebne godine da ovakva vrsta promene profunkcioniše, ali znamo da je vredna truda. Ukoliko se ne započne, nikada se neće niti završiti. Verujem da biblioteke  imaju značajnu ulogu u obrazovanju i pripremi vaše dece za izazove i radosti života i imaće integralnu ulogu u unapređenju kosovskog sistema obrazovanja kako se zemlja približava Evropi.

Zahvaljujem se Narodnoj biblioteci što je osmislila divan program aktivnosti za ovu sedmicu kao i svim bibliotekarima, bibliotekarkama i institucijama koji podržavaju obeležavanje ove sedmicu širom Kosova. Želim svima puno uspeha!