Obraćanje ambasadora Delavija povodom Programa zapošljavanja svršenih studenata poljoprivrede

Obraćanje ambasadora Delavija povodom Programa zapošljavanja svršenih studenata poljoprivrede,  23. januar 2018.

Dobro jutro svima, dekanu Kaćiju, g. Gergelji, diplomci. Pre svega dve godine u ovoj istoj prostoriji ambasador Martusz i ja bili smo ovde zajedno da pomognemo otvaranje Karijernog centra Poljoprivrednog fakulteta i zadovoljstvo mi je što sam se vratio danas da pomognem da proslavimo njegova dostignuća.

Uvek volim kada imam priliku da govorim o poljoprivredi na Kosovu i iskreno sam uzbuđen zbog mogućnosti koje ovaj sektor donosi za privredu i građane Kosova. Za svega dve godine od kada je otvoren Karijerni centar već smo videli veliki talas zainteresovanosti za poljoprivredu u vidu karijere među mladima na Kosovu. Istovremeno, ovaj sektor nastavlja da se neverovatno transformiše iz malog, sa gazdinstvima u porodičnom vlasništvu na kojima se uzgajaju tradicionalne kulture, u raznovrstan sektor novih vrednosnih lanaca, novih tehnologija, novih ekonomija obima i sve većih tržišta.

Od svog dolaska na Kosovo sretao sam se sa brojnim poljoprivrednim preduzećima i ovdašnjim zemljoradnicima i iz prve ruke video kako je njihov težak rad promenio njihov život i troškove izdržavanja. To je inspirativno i ja sam tako ponosan na naše partnerstvo jer radimo na povećanju prihoda od ulaganja, na izlasku na nova tržišta, na poboljšanju standarda kvaliteta – i iznad svega – na otvaranju novih radnih mesta za ljude na Kosovu.

Ovakav napredak je moguć jer smo videli trransformacijsku promenu stavova firmi u sektoru poljoprivrede i samih novih svršenih studenata. Poljoprivreda se više ne posmatra kao sredstvo kojim se obezbeđuje hrana na stolu prodice i skupljaju slučajni viškovi koji se prodaju na lokalnom tržištu. Kosovski sektor poljoprivrede postaje sve važniji kao poslodavac i izvor egzistencije, istovremeno doprinoseći velikom privrednom rastu. I kako ovaj sektor pravi fundamentalni preokret od suštinske je važnosti da svršeni studenti poljoprivrede budu na raspolaganju poljoprivrednim preduzećima sa svojom stručnošću i posvećenošću kako bi poveli ova preduzeća i ovaj ključni sektor na sledeći nivo. To podrazumeva poboljšanije kvalita proizvoda, veću produktivnost, dostupnost novih i diverzifikovanih tržišta – sve što je potrebno za poboljšanje životnog standarda na Kosovu.

Karijerni centar zato igra ključnu ulogu u ključnom trenutku, omogućavajući studentima sticanje odgovarajućih sposobnosti i tehničkog znanja i omogućavajući im da se osposobljavaju kroz rad, što će ih pripremiti za dinamične potrebe tržišta rada. Ovaj sektor mora biti sposoban da privuče one najbolje i najpametnije da studiraju na ovom fakultetu, a to znači da ovi diplomci treba da zauzvrat znaju da će biti prilika da oni primene svoje znanje, svoje pregalaštvo i svoj entuzijazam.

Imao sam priliku da jutros upoznam nekoliko diplomaca koji su pronašli posao sa punim radnim vremenom i nadam se da ću videti da se takav trend nastavlja. Upućujem danas ovde čestitke diplomcima i iskrenu zahvalnost 35 preduzeća koja su do sada učestvovala u ovom programu. Sada ste iz prve ruke videli koristi negovanja mladih talenata. Nijedna grana privrede ne može ostati statična, i ja apelujem na vas da nastavite da stvarate mogućnosti da ovi mladi stručnjaci sa svojim novim idejama dođu u vaša preduzeća koja se razvijaju.

Još jednom napominjem, privilegija je biti ovde sa našim partnerima iz Ambasade Mađarske. Zaista jako cenim vašu kontinuiranu podršku kosovskim studentima kroz vaš program stipendiranja, što je od suštinskog značaja za toliko mnogo stipendista u svim sektorima na Kosovu.

Takođe želim da se zahvalim Poljoprivrednom fakultetu za vaša nastojanja da svoj nastavni plan i program i nastavne metode prilagodite privrednoj grani koja se menja, i zbog toga što pomažete vašim diplomcima kroz ovaj izvanredni Karijerni centar. Mi znamo da opstanak ovih programa predstavlja izazov i posvećeni smo tome da vam pomažemo u nastojanjima za proširenje naredne godine. A nadam se da će mi se u ovome pridružiti moje kolege iz donatorskih organizacija.

Od špargle do lekovitog i aromatičnog bilja i, naravno, meni omiljenih, malina, komercijalna poljoprivreda sada se posmatra kao mudar karijerni izbor od kojeg se može dobro živeti. Međutim, potrebno je učiniti više kako bi se ovom sektoru pomoglo da raste i da čvrsto postavi Kosovo na kartu kao odabrani izvor bezbedne i visoko kvalitetne hrane.

Preduzeća i mladi diplomci danas ovde su avangarda tog nastojanja, i ja vam želim svaki uspeh u nastavljanju transformisanja poljoprivrede Kosova i stvaranju mogućnosti za vaše sugrađane širom zemlje.

Mnogo vam hvala.