Obraćanje Ambasadora Delavija povodom Prijema za Zajednice

Obraćanje Ambasadora Delavija povodom Prijema za Zajednice, 29, Mart, 2017

Mirë se vini, Dobro došli, Bujrum, Shukar Aljen, i Warm Welcome Ministrima, Odbornicima u Parlamentu Kosova, službenicima, i aktivistima iz raznolikih zajednica Kosova.

Drago mi je poželeti Vam dobrodošlicu, i drago mi je da ću imati priliku da čujem o onome što vas brine, o Vašim uspesima, i snovima. Vaš bogat kulturološki dijapazon je ono što Kosovo čini posebnim.

Vaš uspjeh je uspjeh Kosova. Da bi Kosovo napredovalo, potrebno je da pruži dobrodošlicu, udomi i obezbijedi naprednu budućnost Albancima i Srbima, ali takođe i Aškalijama, Bošnjacima, Hrvatima, Egipćanima, Gorancima, Jevrejima, Crnogorcima, Romima i Turcima.  Zbog toga Vas molim da iskoristite naš večerašnji skup i razgovarate samnom i mojim kolegama o vašim prioritetima, i tome kako bi Ambasada i USAID mogle da Vam pomognu da te prioritete i ispunite.  Ovo uključuje i susret sa Dianna Palequin, našom Koordinatorkom za Spoljnu Pomoć Evropi, i Direktorom USAID Misije Jim Hope.  Takođe Vas pozivam da nastavite dosadašnju saradnju sa Scott Lang-om, Majom Marković, i Antigonom Mustafa, od kojih Vas deli samo jedan telefonski poziv.

Meni je drago da svjedočim nedavnim uspjesima, kao što je kvota za upis studenata iz zajednica etničkih manjina koju je usvojilo Ministarstvo za Obrazovanje za sve javne Univerzitete na Kosovu, koja će omogućiti nekim etničkim manjinskim zajednicama da se po prvi put upišu na fakultete arhitekture, medicine, kao i na nivou za dobijanje doktorature. Ali značajne promjene treba nastaviti da se sprovode u oblasti obrazovanja, zaposlenja, smještaja, i zdravstva.

Ja sam ohrabren činjenicom da je Parlamentarna Komisija za Prava i Interese Zajednica proizvela prvi izveštaj o onome što Kosovske institucije još treba da učine kako bi sprovele zaštićenu kvotu za zaposlenje 10 procenata cvilne službe Kosova iz redova etničkih manjina prema Zakonu o Civilnoj Službi. I, iako zaključci ovog izvještaja nisu onakvi kakve bi smo mi željeli, vaša angažovanost u radu institucija ka iznalaženju pravnih rješenja je ohrabrujuća, i zaslužuje institucionalni odgovor.

Ja bih voleo da posebno pozdravim članove Konsultativnog Vijeća za Zajednice pri Kabinetu Predsjednika Kosova koji su večeras ovdje. Vaše nedavno angažovanje sa našim programima Advancing Kosovo Together (AKT), Engagement for Equity (E4E), AGRO, Empower Private Sector, i programima za podršku Parlamentu pri organizaciji NDI su već postigle svoj efekat, i ja sam uvjeren da će Vaše dalje angažovanje proizvesti dugotrajne ekonomske dobrobiti. Mi se nadamo da će se sve grupe uključiti u programe u zajednicama, i mi smo posvijećeni pomoći NVO-ima koji bi željeli da iskoriste prednosti naših programa. Uključivost treba da postane svakodnevica Kosovske realnosti, ne samo stremljenje.  U tom duhu, mi smo ponosni što je naša Kancelarija za Odnose s Javnošću imala mogućnosti da podrži događaje kojima se obeležavaju nacionalni praznici etničkih zajednica na Kosovu, i meni će biti drago da iskoristim priliku da učestvujem u njima.

Uključenje znači da se čuje glas svake zajendice, posbno istorijski diskriminisanih grupa. To može značiti zastupanje zarad povećanog učešća žena iz ne-većinskih grupa u političkoj I ekonomskoj oblasti, stvaranje novih poljoprivrednih mogućnosti za manjine, ili postavljanje novih uličnih svetala u malom selu.  Ovi projekti su suštinski usmjereni ka izgradnji povjerenja među različitim grupama, i među građanima i njihovim lokalnim (opštinskim) upravama.

Dragi prijatelji, Vlada nije jedina instanca koja treba da radi na obezbjeđivanju jednakih mogućnosti, ali Vlada igra ključnu ulogu u garantovanju jednakih prava.  Više treba da se uradi kako bi se usvojila Strategija za afirmaciju Romske i Aškalijske zajednice, kao i kako bi se koordinisala pomoć za Egipćansku zajednicu.  Bošnjaci i Goranci treba da budu uključeniji u upravnim organima opština kako bi poboljšali blagostanje Vaših zajednica, i treba stvoriti uslove kako bi Goranci mogli da se vrate u Kosovske škole. Turci imaju nemjerljive talente koje mogu ponuditi Kosovu, i mi pozdravljamo prepoznavanje diploma na Turskom jeziku. Takođe je važno obeležiti Jevrejsko kulturno nasleđe i istoriju, i mi pozdravljamo planove uspostavljanja Jevrejsko-Albanskog Kulturnog Centra u Prizrenu. Mi se takođe nadamo da će se pokrenuti planovi za integraciju Hrvatske i Crnogorske zajednice.

Molim Vas da nastavite sa međusobnom saradnjom koristeći Ahtisarijeve zaštite u Parlamentu, Komisijama, Predsjednikovom Kabinetu, i kroz Kancelariju za Zajednice pri Uredu Premijera Kosova, kako bi ste radili na svojoj budućnosti.

Sjedinjene Države će ostati Vaš trajan partner na tom putu.

Falëminderit shumë! Hvala! Teshikular! Najsi tekere! i Thank you very much!