Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja  programa „Dig Data”

Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja  programa „Dig Data” (programa takođe poznatog kao „Izazov otvorenih podataka na Kosovu”), 13. jul 2018.

Dobro jutro svima.  Divno je biti danas ovde.

Hvala Petrite. G. predsedniče, generalu, ministre, ambasadore Šabert, kolege iz diplomatije.

Stvarno sam uzbuđen što sam ovde kako bi pomogao u otpočinjanju prve faze programa „Dig Data” izazova otvorenih podataka. Kao prva aktivnost Fondacije „Milenijumski izazovi“ na Kosovu, ima za cilj da vas sve aktivira i uključi. Snažno partnerstvo između Vlade Kosova, civilnog društva i privatnog sektora predstavljaće ključ uspeha ovog programa i šireg uspeha otvorenih podataka. Tako da mi je drago što danas vidim relevantne aktere diljem ovog sektora.

Kao što sam i ranije govorio, transparentnost je jedan od najvažnijih načina u borbi protiv korupcije.  Otvoreni podaci su alat od kritičnog značaja za transparentnost. Ambasada SAD-a na Kosovu već dugo podržava inicijative u pogledu transparentnosti i to od otvaranja sudskog sektora do nedavno pokrenutog portala o transparentnosti u nabavkama.

Međutim, otvaranje podataka nije lak proces i predstavlja izazov sa kojim se suočavaju mnoge zemlje, mnoga ministarstva i mnoge agencije. Možda postoje tehnički pravilnici koji ograničavaju obelodanjivanje podataka. Možda postoji otpor institucija u otvaranju podataka koje takve informacije smatraju kao moć. Možda postoje zabrinutosti oko kvaliteta podataka ili u pogledu toga da će analiza iskriviti podatke.

Institucije jednostavno mogu da misle da niko ne traži podatke, pa zašto bi onda zbog toga trebalo da  troše ograničene resurse da ih pripreme za objavljivanje? One mogu da  drže podatke zatvorene da bi prikrile koruptivne prakse ili iz straha da ih ne optuže za korupciju ljudi koji žele da ostvare političke poene manipulisanjem podacima.

Bez obzira na to kakve barijere mogu da postoje, vi, javnost, morate i dalje da zahtevate transparentnost. Jedan od načina na koji možete to da činite je da produktivno konzumirate raspoložive podatke. Ukoliko vlada objavljuje podatke, a oni se  nikada ne koriste za analizu, zagovaranje praktične politike ili za to da bolje služe javnom dobru, onda je to skoro isto kao i da nikada nisu niti bili dostupni. Ova aktivnost, „Dig Data“ trebalo bi da vas izazove da koristite raspoložive podatke na kreativan način. Podstaknuće vas da razgovarate sa vladom, razgovarate sa zajednicama i razgovarate sa privatnim sektorom kako biste utvrdili šta ih to sputava da donesu odluke na osnovu podataka.

Kroz različite američke agencije, preko različitih programa, postajemo partneri sa različitim zajednicama na Kosovu kako bismo pružili mehanizme  za zagovaranje vaših potreba i prioriteta. Takođe podržavamo lokalne i nacionalne vladine institucije da se bolje odazovu na potrebe svojih  građana i uključe ih kako u utvrđivanje problema tako i u predlaganje rešenja.

Prva faza ovog izazova usmerava se na problem koji se uveliko nazire u ovoj ekonomiji – nezaposlenost.

Mnogi od vas u prvim linijama, koji pokušavate da otkrijete gde su poslovi ili šta biste trebalo da naučite da biste dobili posao, ili gde su radnici koji vam trebaju za vaše poslovanje, nalazite su u dobroj poziciji da identifikujete i zajedno kreirate alate koji mogu da pomognu u ublažavanju ovog ograničenja.

„Dig Data“ je uzbudljiva prilika za sve vas tamo sa kreativnim idejama da koristite podatke o radnoj snazi i budete pokretači promena u svojim zajednicama. Želim da ohrabrim sve vas koji imate ideje o tome kako vlada može bolje da služi vašim potrebama i kako da radi bolje i bude deo rešenja.

Sada, na kraju, razmišljajući o mojih skoro tri godine ovde na Kosovu, sećam se da je jedna od prvih stvari na kojima sam radio bila  Korporacija „Milenijumski izazovi“. Kako da dođemo do toga da Korporacija „Milenijumski izazovi“ počne da razmišlja o tome da radi na Kosovu? Šta treba da se desi? I sarađivali smo ovde sa toliko partnera. Sa sadašnjom vladom, bivšom vladom, UNDP-om, Svetskom bankom… Trebalo bi da prestanem da nabrajam jer ću zaboraviti ljude, ali danas je stvarno otpočinjanje prve aktivnosti koja je nastala iz svog tog rada svih tih ljudi u protekle tri godine. Zato, hvala svima. Hvala Korporaciji „ Milenijumski izazovi“ iz Vašingtona. Hvala Milenijumskoj fondaciji Kosovo i hvala partnerima koji su nas doveli dovde.

Kosovo, Korporacija „Milenijumski izazovi“, Milenijumska fondacija Kosovo rade rekordnom brzinom kako bi ovde realizovali programe Korporacije milenijumski izazovi. Sjajno je biti ovde i pružiti podršku u pokretanju prve aktivnosti, ali, ne menjajte kanal – kako smo ranije govorili kada smo imali stare televizije, jer dosta toga tek predstoji.

Hvala svima.