Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Globalne sedmice preduzetništva

Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Globalne sedmice preduzetništva, 13. novembar 2017.

Dobro jutro i dobrodošli na Globalnu sedmicu preduzetništva. Premijeru Haradinaj, uvaženi gosti, preduzetnici, zadovoljstvo je biti ovde i želim da se zahvalim Centru za inovacije na Kosovu što je učinio ovo mogućim.  Bio sam ovde prošle godine i uvek je divno biti deo dešavanja koja veličaju neverovatne preduzetnike Kosova.

Izgleda da se Sedmica preduzetništva podudara s objavljivanjem Godišnjeg izveštaja Svetske banke o uslovima poslovanja i kada sam vam se obraćao pre godinu dana proslavili smo napredak Kosova sa 64. na 60 mesto.  Ove godine napredak je zapanjujući jer se Kosovo popelo za neverovatnih 20 mesta rangirajući se na 40. mestu i bivajući prepoznato kao zemlja koja je najviša napredovala u Evropi.

Delokrug pokrivenih tema govori nam da ste na pravom putu dok smo i dalje partneri u  rešavanju sistemskih izazova s kojima se Kosovo suočava u privatnom sektoru.  Svakim danom provedenim ovde vidim prave primere ovog  napretka kada se susretnem sa predstavnicima malih preduzeća i mladim preduzetnicima koji imaju impresivni pokretački duh da napreduju, budu inovativni i stignu do novih tržišta.

Znamo da u stvari nije bitno rangiranje, pokazatelji Svetske banke ili bilo šta drugo, nego poboljšanje života i  sredstava za život građana Kosova i da je reč o tekućim reformama koje će voditi do transparentnije, odgovornije i više responzivne uprave za sve građane Kosova.

U proteklih godina dana u partnerstvu sa Vladom Kosova preduzeli smo velike korake da  povećamo rast predvođen privatnim sektorom i da oslobodimo preduzetnički duh kosovskih talentovanih građana. Na primer, Kosovski kreditno-garantni fond koji je podržao USAID nastavlja da pomaže malim i srednjim preduzećima koja na neki drugi način možda nisu u stanju da pristupe kapitalu koji im je potreban da se razvijaju i prežive. Tu je tek od 2016. godine, ali je već omogućio 577 kredita u vrednosti od 26 miliona američkih dolara pomažući da se otvori više od 1000 poslova.

Ključna stečajna reforma Vlade Kosova je takođe bila od suštinskog značaja u negovanju okruženja koje omogućuje poslovanje i podstiče nova poslovanja da preuzmu neophodne rizike bez potrebe da rizikuju sve. Isto tako ohrabreni smo naporima u pravosuđu u pogledu smanjenja nerešenih predmeta i u garantovanju efikasnijih sudskih odluka i u njihovom izvršenju.

Takve mere su bitne jer talentovani kosovski sanjari treba da znaju da je njihova vlada uz njih i da ih podržava.  Uzdamo se u preduzetnike zbog njihove genijalnosti i odlučnosti, njihove sposobnosti da stvaraju poslove i zbog njihove vizije u pogledu toga šta Kosovo može da postigne u budućnosti.  Zauzvrat, zbog hrabrosti koja je potrebna da se realizuju njihove ideje i investicije, dugujemo im poslovno okruženje koje im daju fer šansu za uspeh i privatni sektor koji je siguran  i zaštićen vladavinom prava.

Napredak je ostvaren, ali i dalje predstoji da se uradi dosta posla.  Privredni rast na Kosovu je neodvojivo povezan sa borbom protiv korupcije tako da je odgovornost svih građana da ukažu na i rešavaju korupciju na svakom nivou, u svakom sektoru i svugde gde preti da minira naporan rad građana Kosova.   Znamo da čak i percepcija korupcije može da ima obeshrabrujući efekat.  Tako da moramo da učinimo bolje po pitanju javnih nabavki, građevinskih dozvola, prava svojine nad zemljištem i toliko drugih oblasti koje sprečavaju ekonomski rast i narušavaju poverenje javnosti.

Poslovna zajednica mora da ima veliku ulogu u tome. Pre svega, podstičem vas da radite zajedno.  Ukažite na koruptivne prakse kad god ih vidite.  Uključite se u nastojanja reforme i pričajte sa grupama građanskog društva i pronađite način da podignite svoje glasove.  Kao što sam govorio i ranije, korupcija se krije u mraku, tako da treba da se osvetli.  I što je najvažnije, predvodite svojim primerom: ne prihvatajte posebne usluge i dogovore koji se zasnivaju na vezama, a ne na konkurentnosti.  Zasluge su bitne, tako da to treba da vrednujete više od svega.

Takođe treba da uradimo bolji posao u uvećanju ekonomskog učešća žena i manjina u ekonomiji Kosova.  Ne samo zbog toga što je to ispravna stvar, nego zbog toga što je Kosovu potrebno da svi njegovi građani prosperiraju.  Inicijative kao Ženski ekonomski forum su dobar početak u pomaganju ženama da govore ujedinjenim glasom  i utiču na promene i ravnopravne uslove ekonomske konkurentnosti na tržištu.

Velike promene su pred nama, ali svi vi koji tek počinjete, koji tek počinjete da gajite novu ideju ili stvarate novi proizvod nastavite to da činite.  Pozivam vas da rizikujete, pokušate nove stvari i ne dozvolite da vas strah ili neuspeh sputavaju.  Neuspesi i prepreke su na kraju krajeva deo inovacije – to je ono kako stižete od svoje prve ideje do svoje najbolje ideje.  Oni su,  kao što je Henri Ford jednom rekao, „ jednostavno mogućnost da počnemo iznova.”

Pozdravljamo vašu upornost i maštovitost.  Svaki od vas na svoj način pokreće Kosovo napred.  Ostanite angažovani i sa Vladom i vašom Privrednom komorom.  Nastavićemo da budemo partneri Vladi, građanskom društvu i privatnom sektoru da vam pomognemo da ostvarite svoje snove.

Kao što sam rekao ranije, preduzetništvo je izraz optimizma. To je uverenje da vaše ideje vrede i da ih možete ostvariti.  Kada bacim pogled širom ove prostorije onda mogu da budem samo optimista.

Hvala još jednom i čestitam svima vama.