Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Funkcionalnog pregleda sektora vladavine prava

Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Funkcionalnog pregleda sektora vladavine prava, 19 april 2017.

Hvala najlepše što ste me pozvali da učestvujem na ovom otpočinjanju vašeg funkcionalnog pregleda sektora vladavine prava.  Znam ministarko Hodža da ste vi i vaš tim radili na ovome otkad ste preuzeli funkciju, tako da delim vašu uzbuđenost da se konačno stiglo dovde.  Ovaj pregled trebalo bi da vam pomogne da racionalizujete sistem vladavine prava, definišete jasne prioritete za usmerenje i reformu u sistemu pravosuđa, eliminišete prekomernost  i učinite ga efikasnijim i efektivnijim—nešto što će biti od koristi svim građanima Kosova.

Vlada je sa svojom odlukom u novembru postavila vama i svim vašim agencijama koje čine upravljački odbor ogroman zadatak.  Tokom naredne godine, proučavaćete pravni okvir i institucije koje upravljaju sektorom vladavine prava, utvrdićete prioritete za reformu i preporučiti (i nadam se sprovesti)  promene koje će unaprediti efektivnost, transparentnost i odgovornost pravosudnog sistema.  Ovo je prilika da se reformiše sistem i da se učine promene koje olakšavaju eventualnu integraciju Kosova u evropske institucije.

To nije samo veliko dostignuće nego i nastojanje koje treba da reši probleme koje smo utvrdili godinama u sistemu od nezavisnosti.

Nije preterivanje ako kažemo da je uspeh ovog nastojanja od suštinske važnosti za budućnost Kosova. Neću dozvoliti da ovaj trenutak prođe, a da ne pohvalim Skupštinu na jučerašnjem usvajanju Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji predstavlja za Kosovo ključnu meru protiv korupcije. To je bio divan korak, ali to je jedan korak  u procesu od više koraka.  Snažan sektor vladavine prava je od suštinske važnosti za narod Kosova da ima veru u svoju vladu i institucije. Od suštinskog je značaja za bezbednost i od suštinskog je značaja za  privredni rast.  Izbegavanjem nedoslednosti u sistemu i rešavanjem nedostataka stvorićete sistem kojem investitori—strani i domaći—mogu da veruju da garantuje njihova prava. Stvorićete sistem koji olakšava i podržava ekonomiju Kosova.

Ovo nije zadatak koje Ministarstvo pravde može da ostvari samo. Današnje prisustvo svih mojih kolega govornika je dokaz tome.

Iako Ministarstvo pravde ima vodeću ulogu u sektoru vladavine prava, daleko od toga da je jedini igrač.  U petak sam bio na kafi sa članovima Sudskog saveta Kosova koja je nezavisna institucija i njeno aktivno učešće u ovom procesu će biti od vitalnog značaja za uspeh. Isto tako, Tužilački savet Kosova i Glavni državni tužilac su nezavisni i suštinski elementi sektora vladavine prava.  Činjenica je da postoje mnogobrojne organizacije i pojedinci koji imaju važnu ulogu u vladavini prava i njenoj reformi. Drago mi je što mogu da vidim da su zastupljeni u upravljačkom odboru funkcionalnog pregleda i podstičem ih  da imaju aktivniju ulogu u garantovanju uspeha ovog nastojanja.

Iako je ovo nastojanje za Kosovo i predvođeno kosovskim institucijama, verujem da međunarodna zajednica takođe ima važnu doprinoseću ulogu. Posvećeni smo vašem uspehu i pružili smo resurse i ekspertizu da vam pomognemo. Podstičem vas da iskoristite to u svoju korist i da nam se obratite ukoliko vam je potrebna naša pomoć i savet.  Iz tog razloga, pozitivan je znak da ste uključili predstavnike međunarodnih donatorskih organizacija koje pružaju pomoć procesu funkcionalnog pregleda u svom upravljačkom odboru.  Nadam se da ćete takođe biti posvećeni pobornici svojih nastojanja u reformi.

Čestitam još jednom na otpočinjanju ovog nastojanja.  Nadam se da ćete dobiti promišljene i korisne komentare na svoje predlogе u narednih dve sedmice. Moj tim i ja smo posvećeni da vam pomognemo u ovom nastojanju jer podržavamo sve što institucije Kosova rade da osnaže vladavinu prava na Kosovu.

Hvala i srećno.