Obraćanje ambasadora Delavija povodom objavljivanja Smernica za kaznenu politiku na Kosovu

Obraćanje ambasadora Delavija povodom objavljivanja Smernica za kaznenu politiku na Kosovu, 2. mart 2018.

Ministre Tahiri, predsedniče Vrhovnog suda sudijo Peci, članovi međunarodne zajednice, hvala na pozivu i na prilici da vam se obratim danas.

Želim da čestitam Vrhovnom sudu na usvajanju prve verzije Smernica za kaznenu politiku na Kosovu. Ovo je važan korak za vladavinu prava na Kosovu i ponosan sam što je Ambasada doprinela njihovom razvoju, a  to će nastaviti da čini i u buduće.

Kosovo  napreduje u oblasti vladavine prava, ali i dalje ima mnogo izazova. Jedan od tih izazova je praksa u izricanju kazni.  Postoji nedoslednost u ishodu izricanja kazni, nedoslednost od rejona do rejona u izrečenim kaznama i percepcija javnosti da se politički ili lično utiče na ishod izrečenih kazni.

Te percepcije javnosti su posebno važne za sistem pravosuđa jer nije važno koliko su zakoni dobro napisani ili koliko oni moralno zvuče ako sistem pravosuđa ima propuste kada ne može da zavredi poštovanje onih kojima upravlja.  Nepostojanje vere vodi ka gubitku nade. Vrhovni sud je razvio smernice kao neposredan odgovor na te probleme.

Moram da naglasim jednu stvar – smernice ne zahtevaju isti ishod u svakom predmetu. Ima onih koji čuju reči Smernice za kaznenu politiku i odmah pretpostave da se kazna mehanički utvrđuje i da sudija nema nikakvih ovlašćenja da prilagodi kaznu konkretnom predmetu ili konkretno okrivljenom licu.

Ako sam nešto naučio kada je reč o  eksperimentisanju smernicama u Sjedinjenim Američkim Državama u proteklih pedeset godina onda je to da strogi unapred utvrđeni ishodi u izricanju kazni ne funkcionišu. Ono što smo takođe naučili je i to da u izricanju kazni takođe ne funkcionišu nestrukturisani pristupi.

Najbolji pristup je ravnoteža između oba –  kada sudije imaju strukturisan pristup u izricanju kazni i imaju fleksibilnost i diskreciono pravo da prilagode kaznu shodno određenim činjenicama u predmetu.  Uravnoteženi pristup prirodno stvara doslednost u ishodima izricanja kazni dok zadržava sudsko diskreciono pravo  i uvećava  transparentnost ka javnosti. Javnost ima pravo na informacije koje su neophodne da se oceni rad sistema u celini kao i na obelodanjivanje obrazloženja za izrečene kazne u određenim predmetima.

Verujem da je Vrhovni sud pronašao ravnotežu i stvorio praksu koju će pozdraviti svi uključeni. Želim da im odam priznanje na proaktivnom pristupu i spremnosti da rešavaju težak problem i preduzmu konkretne korake za poboljšanje.  Shvatam da se ovim  proces ne završava. Da bi smernice funkcionisale na efektivan način biće potrebno da se one stalno procenjuju i prilagođavaju. Želim da znate  da Ambasada SAD-a s nestrpljenjem iščekuje da nastavi da podržava kako ovu važnu odluku tako i pravosuđe kako ono bude dalje napredovalo.

Snažno podstičem svakog sudiju na Kosovu da ovo nastojanje shvati ozbiljno i da mu pristupi  na posvećen i profesionalan način koji narod Kosova od svog pravosuđa i zaslužuje.

Hvala!