Obraćanje ambasadora Delavija Pokretanje Inicijative javnog integriteta

Predsedavajući Idrizi, sudijo Hasani, hvala vam što ste mi se danas pridružili povodom ovako važnog događaja. Dobrodošlica svim našim gostima iz sudova, organizacija građanskog društva i medija.

Već mesecima govorim o Projektu jačanja sektora pravosuđa, tako da sam izuzetno srećan što sam danas ovde da otpočnemo ovaj važan deo cele inicijative.

Imamo zajednički udeo u uspehu ove nove Inicijative javnog integriteta i u garantovanju da pravosudna transparentnost, etika i nezavisnost uistinu budurealnost javnog života Kosova.

Istina je u tome da sve što želimo da ostvarimo na Kosovu, uključujući evro-atlantsku integraciju, privredni rast ireforme energetskog sektora,zavisi od sposobnosti Kosova da  razvije i održi vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

To nastojanje jednostavno ne može da postoji bez potpunog integriteta  pravosudnog sistema  i bez potpunog verovanja građana Kosova u taj sistem.

Vera može biti krhka stvar.  Potrebno je toliko puno pozitivnih primera transparentnosti, pravičnosti i odgovornosti da se promeni percepcija javnosti, a tako malo da im se poljulja ta vera.

Građani Kosova računaju na sve vas zbog toga što su kosovski sudovi kao zaštitnici vladavine prava od kritične važnosti u toj borbi.

Od suštinske je važnosti da osobe koje su uključene u korumpirana dela ili druge vrste kriminalnih aktivnosti shvate da će biti izvedeni pred lice pravde i snositi odgovornost.

Isto tako je važno  da moraju da shvate da će im u  pravičnom suđenju suditi nezavisni sudija.

Znam da je Kosovo ostvarilo dosta napretka u ovom pogledu.

Usvajanje novog pravosudnog etičkog kodeksa i rad na pravilnicima koji definišu sudsko nedolično postupanje su važni koraci u unapređenju posvećenosti integritetu.

Nadolazeće učešće sudija i sudskog osoblja u  regionalnom programustručnog osposobljavanja USAID-a će uistinu pokazati javnosti da je pravosuđe ozbiljno u pogledu postizanja višeg standardaintegriteta.

Tako da sam ohrabren, ali moramo takođe da priznamo da moramo da učinimo više jer građani Kosova zaslužuju  i više i bolje. Zaslužuju društvo u kojem ne samo njihovo sudstvo, nego i svi njihovi izabrani zvaničnici vladaju iupravljaju s integritetom.

Zaslužuju zvaničnike koji ostavljaju po strani svoju ličnu korist i pristrasnost i koji su usredsređeni na javni interes i kolektivno dobro Kosova. Zaslužuju zvaničnike koji rade svakodnevno na tome da zasluže poverenje javnosti.

Ovo predstavlja veoma visok standardza svaku zemlju, uključujući i moju, da sepostigne i održi na visokom nivou. Međutim, moramo težiti ka tome da se on ostvari.

Tako da podstičem rukovodioce u  pravosuđu da podrže ovu novu Inicijativu javnog integriteta i da pojačaju svoju posvećenost integritetu.Ne samo rečima, nego svojim primerima u delima i predvodništvu.

Promena percepcije javnosti na Kosovu  o vladavini prava nije lak zadatak, to je dugoročno nastojanje.

Cenim neumorna nastojanja mnogih u sektoru pravosuđa da se ostane fokusiran u radu na tome. SAD su ponosne da budu vaš partner.

Hvala još jednom što ste danas ovde i na svemu onome što radite da radite u najboljem interesu svoje zemlje.