Obraćanje ambasadora Delavija na Trećem energetskom forumu na visokom nivou

Obraćanje ambasadora Delavija na Trećem energetskom forumu na visokom nivou, 20.mart 2018.

Dobro jutro svima, zadovoljstvo je biti danas ovde.  Hvala premijeru Haradinaju, partnerima i svima vama na današnjem učestvovanju.

Za Kosovo postoji nekoliko daleko važnijih pitanja za budućnost Kosova od bezbednog,  pouzdanog i nezavisnog snabdevanja električnom energijom i raznovrsnog energetskog tržišta.  Upravo sada, energetska nesigurnost košta kosovsku ekonomiju oko 335 miliona evra godišnje i to jednostavno nije održivo ni za jednu zemlju.  Međutim, cena koja se plaća je daleko veća čak i od ovog zapanjujućeg iznosa – svi smo pre nekoliko sedmica  zaista videli koliko su veliki ulozi u pitanju kada se Kosovo suočilo sa neprestanim nestancima struje, a  odstupanje u evropskoj elektroenergetskoj mreži je bukvalno usporilo vreme.

Međutim, ostvarujemo napredak.  Samo pre godinu dana, na Drugom energetskom forumu, istakao sam da će 2017. godina biti ključna godina za energetski sektor Kosova i prošlo je poprilično važnih dvanaest meseci.

Prošlog decembra, videli smo uspešno zaključenje poslovnog dogovora oko elektrane „ Novo Kosovo“, najveću inostranu investiciju u istoriji Kosova.  Kada bude bila završena, predstavljaće novu, veoma efikasnu elektranu koja koristi najbolje tehnologije koje postoje i koja ispunjava emisione standarde Evropske unije.  Ovo je bila ogromna prekretnica u rešavanju potrebe Kosova za proizvodnjom električne energije, ali to svakako nije kraj puta.  Od suštinskog je značaja za Vladu Kosova da osigura da „Novo Kosovo“ napreduje ka finansijskom zaključenju i isprati obaveze date u decembru.

KEK je uradio posao vredan pohvale sledeći međunarodne standarde da bi rešio teško pitanje premeštanja koje je iziskivalo dosta vremena, strpljenja i posvećenosti koje sada otvara put novoj generaciji.  Naravno tu je i „Treshold“ sporazum između američke Korporacije milenijumski izazov i Kosova koji ima za cilj da uloži  značajne investicije u obnovljivu energiju i energetsku efikasnost.

Naravno, dosta toga još predstoji da se uradi.  Kosovo treba do kontroliše svoje sopstvene energetske granice kao  suštinski korak  ka energetskoj bezbednosti  bez spoljnjeg uplitanja. Potrebna je velika investicija da se rehabilituje Kosovo B kako bi se produžio životni vek u trajanju od trideset godina koji je u potpunosti usaglašen sa standardima Evropske unije za zaštitu životne sredine.  Vlada mora da donese odluka sada o tome kako želi da upravlja budućim operativnim radom iskopavanja, da li preko privatizacije, spoljno-angažovanog upravljanja ili daljeg vlasništva KEK-a.  Od suštinskog značaja je da ciljevi Kosova u oblasti obnovljive energije pronađu ravnotežu između ambicija i nepotrebnog tereta na potrošača.

Sve ovo je od suštinskog značaja, ali nijedno nije samo po sebi dovoljno. Nova proizvodnja je od vitalnog značaja, ali ona ne može da obezbedi samostalno snabdevanje Kosova električnom energijom.  Investicije u postojeću infrastrukturu i efikasnost moraju da postoje, ali ne pomažu Kosovu da se modernizuje.  Za investicije koje su preko potrebne u obnovljive izvore energije  i raznolikost potrebno je vreme, tako da ne mogu odmah da pokažu rezultate za Kosovo.

U svim tim izazovima, Sjedinjene Američke Države će nastaviti da budu vaš partner kao i što smo to bili u proteklih dvadeset godina.  Veoma sam ponosan na naša nastojanja da podržimo privatizaciju KEDS-a, pomognemo u izgradnji kapaciteta Regulatorne kancelarije za energetiku, investiramo u ljudski kapital u energetskom sektoru posebno u rešavanje rodne ravnoteže, pomognemo KOSTT u regionalnim naporima integracije i podržimo razvoje projekta  čiste energije.

Naravno, Sjedinjene Američke Države nisu bile same u pružanju podrške kosovskom energetskom sektoru i drago mi je što takođe vidim toliko mnogo naših međunarodnih partnera ovde.

Pre nego vas napustim, želim da pomenem još jednu stvar.  Danas sam pomenuo mnogo kompleksnih pitanja i izazova sa kojima se sektor suočava, ali moram da vam kažem zašto sam optimista kada je reč o energetskom sektoru.  Samo pre nekoliko sedmica susreo sam se sa neverovatnom grupom stažista u sektoru energetike koji tek počinju rad u ovoj oblasti,  koji su pametni, ambiciozni i prepuni energije i novih ideja koje su potrebne svakoj industriji da bi ostala konkurentna.  To su budući kosovski eksperti u oblasti  energetike i  dok sam razgovarao sa njima bilo je prosto nemoguće da ne poverujem da kosovski energetski sektor neće moći da odgovori na izazov.

Znam da dosta toga još mora da se učini, ali vas pohvaljujem na svemu što je Kosovo već ostvarilo i hvala vam na mogućnosti da se danas još jednom obavežemo da dobro obavimo rad koji je pred nama.