Obraćanje ambasadora Delavija na svečanosti povodom postavljanja plakete sa IADLEST akreditacijom KAJB-a

Obraćanje ambasadora Delavija na svečanosti povodom postavljanja plakete sa IADLEST akreditacijom  KAJB-a, 7. jun 2018

Hvala vam što ste me danas pozvali ovde da obeležimo ovu prekretnicu za Kosovsku akademiju za javnu bezbednost.

Od vašeg osnivanja u septembru 1999, svaki policijski službenik koji služi u Policiji Kosova prošao je kroz ovu ustanovu kako bi završio osnovnu obuku potrebnu za izvršavanje svojih dužnosti. Njih preko 8.000 do sada sa još jednom grupom novih regruta koja treba da otpočne svoju obuku uskoro.

Odgovornosti Kosovske akademije za javnu bezbednost prevazilaze samo obuku. Ovaj kompleks takođe podržava širok spektar aktivnosti među agencijama za javnu bezbednost i sigurnost i čak je svake godine domaćin godišnje Specijalne olimpijade.

Danas dodajemo još jedan važan element koji još više jača vaš ugled:  priznanje kako od strane Kosovskog nacionalnog  tela za kvalifikacije tako i Međunarodnog udruženja direktora za standarde i obuku organa za sprovođenje zakona sa sedištem u SAD-u.

Stvarno mi je iskrena čast da čestitam KAJB-u i svom njegovom osoblju kao i  ICITAP-ovom programu Ambasade SAD-a na njihovom izuzetnom uspehu da postanu prva akademija za sprovođenja zakona koja je dobila akreditaciju od Međunarodnog udruženja direktora za standarde i obuku organa za sprovođenje zakona.

Skoro će godinu dana kako ste radili neumorno ka tome da ispunite rigorozne standarde i zahteve koje je postavio IADLEST.  Znamo da proces provere i potvrđivanja politike rada, procedura, procesa, prostorija i osoblja KAJB-a nije bio lak, ali ste uspeli.

Takođe ste pokazali svoju posvećenost kada je reč o zahtevima profesionalne obuke organa za sprovođenje zakona, politike rada i standarda.

Sve ovo koristi muškarcima i ženama koji služe u kosovskim agencijama javne bezbednosti i još važnije građanima kojima služe.

Dobro obavljen posao.

Međutim …vaš posao se ne završava ovde.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, rukovodstvo KAJB-a, odbor KAJB-a i sve ostale agencije koje prolaze kroz obuku ovde moraće da obezbede da je dobijena obuka u KAJB-u u skladu sa standardima, što znači da će morati stalno da preispituju, potvrđuju ili prilagođavaju te standarde kako bi se ispunile potrebe zvaničnika organa za sprovođenje zakona koji prolaze kroz obuku i zajednica kojima služe.

Znamo da ćete odgovoriti izazovu.

Čestitam.