Obraćanje ambasadora Delavija na svečanosti povodom donacije opreme  MUP-u

Obraćanje ambasadora Delavija na svečanosti povodom donacije opreme  MUP-u, 5.oktobar 2017.

Dobrodošli ministre Sefaj, ministre Hamza, ministre Hasani, uvaženi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde.  Ova donacija je rezultat zajedničkih napora između Kabineta premijera, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, trgovine i industrije, Programa  SAD-a za kontrolu izvoza i bezbednosti granice (EXBS) i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država (DOE).

Sjedinjene Američke Države su posvećene tome da rade sa Kosovom da ojača svoje granice.  Jake granice omogućuju legitimnim putnicima da lakše prelaze granice, takođe sprečavaju kriminal i korupciju i čuvaju nas od onih koji žele da nam učine nažao.

Ponosni smo na svoj rad stručnog osposobljavanja zvaničnika u najsavremenijim metodama kao i na našu saradnju da osiguramo da imaju opremu koja im je neophodna da sprovode efektivan i efikasan operativni rad.

Danas je izloženo ono što predstavlja mali primer naše sveobuhvatne saradnje.

Granična policija i Služba carine koristiće informaciono-komunikacionu opremu i opremu za kontrolu robe i putnika da uvećaju operativne aktivnosti kontrole granice. Prošle sedmice, 10 službenika je prošlo kroz obuku o korišćenju detektora za otkrivanje tragova eksploziva i narkotika.

Opremu za otkrivanje radijacije koristiće Granična policija u operativnim zadacima duž granice i na graničnim prelazima, Agencija za bezbednost od radijacije i nuklearnu zaštitu u svojim intervencijama, a Policija za javni red i mir tokom nacionalnih događaja.  Prošle sedmice, 13 službenika je prošlo obuku o tome kako da koristi kombi vozila za otkrivanje radijacije i srodnu opremu.

Modernizacija informacionih tehnologija Nacionalnog centra za upravljanje granicom će deljenjem informacija i pružanjem visokokvalitetnih  analiza rizika i  obaveštajnih izveštaja uvećati njihovu sposobnost da se bore protiv nezakonite prekogranične trgovine, transnacionalnog kriminala, proliferacije oružja za masovno uništenje i terorizma.

Donacija uključuje dva dodatna vozila koja će za inspekciju i terenske aktivnosti koristiti Kosovska agencija za zaštitu od radijacije i nuklearnu bezbednost i Odeljenje za trgovinu strateškom robom pri Ministarstvu trgovine.

Naša saradnja je dovela do opipljivih rezultata uključujući i brojne slučajeve u sprečavanju i zabrani koristeći opremu koju je donirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Ovo uključuje:

  • 26 kilograma marihuane koja je zaplenjena u mestu graničnog prelaza Vrbnica u januaru,
  • 40 kilograma heroina pronađenog u mestu graničnog prelaza Kula u martu,
  • 131,000 lažnih evro novčanica u mestu graničnog prelaza Vrbnica u martu,
  • 19 kilograma marihuane na unutrašnjem carinskom terminalu u Prištini u aprilu, i
  • 9 kilograma marihuane zaplenjene u mestu graničnog prelaza Vrbnica u junu.

Ponosni smo na naše partnerstvo sa Službom carine i Graničnom policijom.  Uspeli smo da dostignemo ovaj visok nivo saradnje samo zbog visoke posvećenosti ovih organizacija profesionalizmu i vladavini prava.  Hvala svima.