Obraćanje ambasadora Delavija na proslavi Dana nezavisnosti 2017

Obraćanje ambasadora Delavija na proslavi Dana nezavisnosti 2017. 30 juna 2017g.

Mirembrema! Dobro veče!  Dobro veče i želim svima vama da poželim srećan Dan nezavisnosti!

Zadovoljstvo mi je da vas sve ugostim večeras na našoj severoistočnoj proslavi na plaži, ali posebnu dobrodošlicu želim general-ađutantu Nacionalne garde Ajova, general-majoru Timotiju Oru, ministru poljoprivrede savezne države Ajova, Bilu Northeju i ostalim prisutnim članovima delegacije iz Ajove koji su nam se pridružili ove večeri, a koju čine predstavnici iz oblasti od privrednog razvoja do visokog obrazovanja. Hvala svim Ajovljanima što su došli sa svoje plaže na našu.  Divno je videti da se odnosi sestrinske države i državnog partnerstva između Ajove i Kosova produbljuju.

Večeras je prilika za slavlje—proslava 241. godišnjice  Deklaracije nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i 21. takva proslava naše vlade ovde na Kosovu.  Smatram da je prikladno da započnemo ovo veče zdravicom— U ime naše prošlosti i budućnosti, neka je trajno naše prijateljstvo i partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kosovo i u ime svega onoga što možemo da ostvarimo zajedno zarad opšteg dobra naše dve nacije. „Gëzuar!” Živeli!

Nema sumnje da je Kosovo veoma napredovalo proteklih dvadeset i jednu godinu i  napredak je neosporan. Međutim, mislim da je vidno da se donekle onaj početni entuzijazam smanjio. Više vidimo postojanje pat-pozicije i manje napretka. Previše ljudi je više zabrinuto zaštitom vlastite političke budućnosti, nego budućnost svoje zemlje. I građani Kosova ovo vide.  Neki pokazuju svoje nezadovoljstvo iseljavanjem u inostranstvo, drugi su pokazali svoju frustraciju tako što su na skorašnjim izborima predali„ nevažeće glasačke listiće“.

Verujem da se Kosovo danas nalazi na prekretnici.  Gledajući u budućnost, šta ćemo videti ? Pozitivniju promenu ili sve veću stagnaciju? Da li će naredne godine ova zemlja učiniti napredak, napredovati na svom putu ka evroatlantskim integracijama i unaprediti živote svojih građana—ili će tapkati u mestu? Smatram da će izbor i ishod u velikoj meri odlučiti ljudi prisutni ovde večeras.

U Sjedinjenim Američkim Državama se takođe desila kritična prekretnica jedanaest godina nakon potpisivanja naše Deklaracije nezavisnosti.  Interesantno je da se ona takođe odnosila na formiranje nove vlade.  Sparnog i vrelog leta 1787. dok su naši očevi osnivači raspravljali o strukturama nove ustavne vlade, pojavilo se jedno pitanje koje se činilo nepremostivim— pitanje zastupljenosti.  Kako će svaki glasač i svaka država biti zastupljeni u novoj vladi? Da li će se to zasnivati na broju stanovnika ili jednakoj zastupljenosti država?  Nije bilo konsenzusa i potpun zastoj po ovom pitanju je pretio da uništi celokupno nastojanje da se izradi novi Ustav, sve dok dvojica kolega, Rodžer Šerman i Oliver Elsvort nisu predložili radikalno rešenje— sistem sa dve komore ili dva doma: jedan izabran na osnovu stanovništva države – Zastupnički dom – i jedan gde bi svaka država imala jednaku zastupljenost – Senat.  Ova ideja  postala je poznata kao „Veliki kompromis”— i predstavljala je prvu glavnu prekretnicu u našoj ustavnoj istoriji.

Veliki kompromis  je važna lekcija za današnje lidere, posebno sada kada Kosovo počinje sa formiranjem svoje nove vlade.  Međunarodne poluge koje su u prošlosti pružale podršku Kosovu u odlučivanju nisu više aktivne kao što su nekad bile. Svet je rastrojen i mnoge zemlje su preokupirane svojim unutrašnjim problemima. Sve oči sada nisu uprte na Balkan. Sve više i više računamo na vas da sami donosite odluke i prihvatite odgovornost za njih.

U prošlosti, Kosovo je privuklo svetsku pažnju zbog negativnih razloga: rata, nasilja, odmazde, korupcije.  Danas, Kosovo treba da privuče pažnju sveta u pozitivnom smislu; pokazujući svojim postupcima da živi u skladu sa evroatlantskim klubovima kojima teži da se pridruži.  Lideri Kosova moraju to da pokažu i treba da ubede svoje građane da ih podrže.

U demokratiji kao što ja naša i vaša,  ne bi trebalo da bude sumnje u čijem interesu svi ti lideri rade—ne za partiju, ne za region, ne za rođaka, nego u najboljem interesu zemlje.  Za mene je ovo trajna zaostavština Velikog kompromisa: lideri koji su se udružili na prekretnici u istoriji nacije; ostavljajući po strani lične interese i interese simpatizera kako bi pronašli rešenje za veće dobro.  Ti lideri su prepoznali da su imali veću odgovornost:  prema svim ljudima Sjedinjenih Američkih Država.  Kao što je Rodžer Šerman govorio –„ Vlada je ustanovljena za one koji bivstvuju pod njome”.

Sjedinjene Američke Države su u proteklih  dvadeset i jednu godinu svedok velikog napretka u vašoj zemlji—bezbrojnih trenutaka kada su se vlada i građani udružili da donesu prave odluke o napretku Kosova.  Međutim, takođe smo bili svedoci kada je došlo do pat-pozicije i stagnacije—vremena kada su politika i skriveni motivi sprečili napredak, umesto da ga podrže.  U ovom odlučujućem trenutku nemamo više vremena za bezizgledne situacije; vreme je za napredak.  To je ono što narod Kosova želi i to je ono što on zaslužuje.

Kako zajedno slavimo naš dvadeset i prvi Dan nezavisnosti nadam se da se svi možemo složiti— od vlade do opozicije i od zemljoradnika do državnog službenika– da Kosovo ne može više da priušti gubljenje vremena ili energije tapkajući u mestu.  Kosovo treba da se odlučno okrene ka budućnosti i svojim napretkom impresionira svet. Već je pokazalo da može da održi izbore u zapadnjačkom stilu, ali sada treba da pokaže da njime može da se upravlja na isti način.

Posle dvadeset i jedne godine, Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene ostvarivanju napretka na Kosovu. Ostajemo posvećeni Kosovu kao suverenoj, demokratskoj i multietničkoj državi u miru sa svojim susedima i koje je potpuno integrisano u svetsku zajednicu. Biće nam zadovoljstvo da radimo sa onima koji dele istu  posvećenost.  Nadam se da ćemo videti lidere— iz vlade i iz opozicije—koji pokazuju istu posvećenost.  Lidere koji pokazuju vrednost kompromisa zarad konačnog rešenja i vrednost saradnje zarad zajedničkog napretka. Lidere sa vizijom i rešenošću da stvore budućnost Kosova kao normalne evropske demokratije.

Faleminderit! Hvala! Hvala svima što ste ovde i što proslavljate sa nama.

Srećan Dan nezavisnosti!