Obraćanje ambasadora Delavija na potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Kreditnog-garantnog fonda Kosova

Obraćanje ambasadora Delavija na potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Kreditnog-garantnog fonda Kosova i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju 6. decembar 2017

Dobro jutro svima, otpravniče poslova Volter, ministre Hasani, zameniče ministra Beriša, kolege iz diplomatije. Drago mi je što sam ovde sa našim partnerima kada Kreditno-garantni fond Kosova obeležava zaista značajnu prekretnicu.

Danas, Fond dobija veliki dodatni podstrek od naših prijatelja iz Švedske međunarodne agencije za međunarodni razvoj i saradnju koja će potpisati da garantuje 10 miliona evra za zajamove Kreditnog-garantnog fonda Kosova. Ovo je važan doprinos koji će pomoći da se osigura istrajnost i održivost Fonda. Švedska je od ranog početka bila pobornik ove kreditne inicijative i g. Voltere, hvala Vam što ste danas potvrdili tu posvećenost.

Ne izgleda tako davno, ali prošlo je više od godinu i po dana otkad smo se mi i Vlada Kosova i Centralna banka okupili da pokrenemo ovaj Fond otvarajući na taj način vrlo značajne nove načine kreditiranja malih preduzeća širom Kosova i otklanjajući jednu od najupornijih, najtežih prepreka u njihovom razvoju – nemogućnost kreditiranja.

Tada smo govorili o našim neverovatno velikim težnjama za ovaj projekat i neverovatno je bilo gledati u pretekloj godini njegove dobre rezultate u startu. Fond je od septembra 2016. dodelio 677 zajmova ukupne vrednosti od 26 miliona evra. Trenutno 90% kosovskog bankarskog sektora učestvuje, što je neverovatno. Štaviše, trećina zajmova je dodeljena malim i srednjim preduzećima u ključnim sektorima kao što su proizvodnja i poljoprivreda stvarajući veliki podsticaj kako za proizvodnju tako i za povećanje zaposlenosti.

Podaci širom sveta pokazuju da su mala i srednja preduzeća glavni generator poslova. Mogućnosti zapošljavanja na Kosovu su od vitalnog značaja za ekonomiju i njegove građane.

To je ono što fond čini celinom koja je mnogo više od zbira njegovih delova. On ne podstiče samo pozajmljivanje i rast pojedinačnih poslovanja. On daje vetar u leđa delatnostima da napreduju i doprinosi strukturalnoj promeni u kosovskoj ekonomiji od potrošnje do proizvodnje i izvoza, stvarajući nova tržišta za kosovsku robu i nove svetske ekonomske mogućnosti za svoje građane.

Što je kreditiranje dostupnije, utoliko više ta mogućnost može da stigne do onih koji su tradicionalno bili najviše zapostavljeni – i kao obično, to posebno važi za žene. Nešto manje od 10% poslovanja na Kosovu predvode žene ili se nalaze u vlasništvu žena, a samo 3% svih zajmova dobiju žene.  Ovo mora da se promeni! Dajemo svoj doprinos pomažući da učinimo kreditiranje pristupačnije i otklanjajući jednu od najvećih prepreka ženama da zauzmu svoje mesto u kosovskom privatnom sektoru.

Na kraju krajeva ovde je reč o finansijskoj inkluziji i kao što je indonežanska ekonomistkinja i ministarka finansija Muljani Indravati rekla: „ Finansijska inkluzija je važna ne samo zbog toga što promoviše rast, nego zbog toga što pomaže u ravnomerno raspodeljenom prosperitetu. Pristup finansijskim uslugama ima važnu ulogu u izbavljenju ljudi iz siromaštva, u osnaživanju žena i u pomaganju vladama da pružaju usluge svojim građanima.”

Čitavo ovo nastojanje počelo je kao zajednička inicijativa donatorske zajednice; to partnerstvo je i dalje snažno. U stvari, znam da je ranije ovog jutra Nemačka razvojna banka KfW takođe potpisala sporazum o dodeljivanju 7 miliona evra za kapitalizaciju Fonda – još jedan neprocenjiv doprinos. Zajedno sa našim kolegama donatorima, Centralnom bankom Kosova i našim partnerima u Vladi, radimo zajedno da otključamo potencijal kosovskog privatnog sektora.

Iz dana u dan susrećem na Kosovu mlade preduzetnike i vlasnike poslovanja koji samo žele jednake uslove konkurentnosti na tržištu i tu odskočnu dasku da im da vetar u leđa. Danas, uz doprinose Švedske i Nemačke za mnoge će to biti upravo ta odskočna daska. Ovo je divan dan za Kreditno-garantni fond Kosova i za sve one spremne da ostave svoj trag u kosovskoj ekonomiji i garantujem vam da ovo nije besmislena priča.

Zahvaljujem se svima Vama što ste ovde i radujem se mnogim drugim divnim danima za kosovska mala preduzeća i preduzetnike.