Obraćanje ambasadora Delavija na otvaranju Sedmice biblioteke

Dobro jutro svima.  Premijeru Mustafa, direktore Gajraku, predsedavajući Hamiti, hvala vam na ovom ljubaznom priznanju.  Zadovoljstvo nam je što pružamo podršku bibliotekama širom Kosova i zadovoljstvo mi je da pomognem u otpočinjanju 15. po redu „Sedmice biblioteke“ na Kosovu.

Pre nego počnem, želeo bih da se zahvalim Narodnoj biblioteci i svim bibliotekarima, izdavačima i studentima prisutnim danas ovde na izvanrednom radu koji obavljate da uključite svoje zajednice, da promovišete čitanje, da pomažete u istraživanju i u mnogim drugim stvarima.   Mislim da ste me čuli da sam već govorio da su najbolje biblioteke u Sjedinjenim Američkim Državama u stvari mesne zajednice — koje osim gomile poređanih knjiga i internet veza  takođe predstavljaju centar za socijalne usluge i aktivnosti uključivanja.  Impresioniran sam radom koji svako od vas obavlja da podržite potrebe svojih zajednica i podstičem vas da nastavite i proširite ova nastojanja.

Danas, želim da nešto opširnije kažem u pogledu dva pitanja vezana za ovogodišnje teme “ Sedmice biblioteke“.

Prvo je važnost zaštite prava intelektualne svojine i autorskih prava za ekonomski razvoj Kosova.
Jednostavno rečeno, zaštita prava intelektualne svojine i autorskih prava je od suštinskog značaja za razvoj ekonomije inovativnog znanja.   Pravo intelektualne svojine je priznato kao osnovno ljudsko pravo u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. To je suštinski segment za stvaranje okruženja koje je gostoljubivo za inostrane investicije i podjednako važno da štiti inovaciju i kreativnost kosovskih umetnika i preduzetnika.

Kosovo je malo tržište tako da je u velikoj meri moglo da ostane neprimetno kada je reč o pitanjima prava intelektualne svojine.  Ali kada ovde posetim velike prodavnice često vidim mešavinu lažne i prave robe.  Kosovo treba da stigne do te tačke da je lažna roba izuzetak, a ne norma.  Operativna jedinica protiv piraterije već obavlja dobar posao, ali želim da je vidim i dalje sa istim fokusom i obazrivošću –  i želim da vidim više aktera uključenih u ovo pitanje.

Kao što ćete da čujete ove sedmice od Kajli Kourtni, ekspertkinje iz SAD-a za autorska prava i prava intelektualne svojine sa Univerziteta Harvard– koja je isto tako i bibliotekarka, možete da imate kritičnu ulogu u stvaranju okruženja gde je zaštita prava intelektualne svojine prioritet.

Kako Kosovo širi svoje veze ka globalnim tržištima– ekonomskom, kulturnom i književnom– biće nam potrebna sva vaša podrška da uvećate i ubrzate primenu i praćenje kada je reč o lažnoj robi i svojinskim pravima.

Drugo pitanje na koje želim da ukažem je akademski integritet u akademskom okruženju.

Akademski integritete je srž akademskog života.  Održavanje nivoa akademskih standarda, strogosti u istraživanju i izdavaštvu je od suštinskog značaja za razvoj obrazovnog sistema po svetskom uzoru.  To je moralno pitanje i to je etičko pitanje.  Plagijat u učionicama— od učenika do nastavnog osoblja—je rak rana koja uništava temelje i kredibilitet obrazovnih institucija.  Apelujem na kosovske akademske institucije da napornije rade na ovom pitanju.  Da biste garantovali kvalitet obrazovanja i oblikovali ponašanje svršenih učenika i studenata kada ulaze na tržište rada morate ozbiljno da shvatite ovo pitanje.  I još jednom, biblioteke imaju kritičnu ulogu u promovisanju i zaštiti akademskog integriteta.  Nadam se da će mnogi od vas, kako unutar tako i van akademske zajednice, učestvovati na prezentacijama Kajli Kourtni koje će se održati u sredu na Univerzitetu u Prištini, u četvrtak na Univerzitetu u Peći i u petak na Univerzitetu u Prizrenu.

Još jednom, želeo bih da se zahvalim Narodnoj biblioteci na velikom radu uloženom u koordinisanju aktivnosti za ovu sedmicu.  Takođe želim da se zahvalim svim opštinskim i akademskim bibliotekama koje će biti domaćini aktivnosti i što su se uključile u ova veoma važna pitanja.   Vaš rad je od suštinskog značaja za negovanje sistema koji štiti prava intelektualne svojine i društva koje ih vrednuje.

Srećno i želim vam divnu sedmicu !