Obraćanje ambasadora Delavija na konferenciji povodom 10-godišnjice Ustava Kosova

Obraćanje ambasadora Delavija na konferenciji povodom 10-godišnjice Ustava Kosova Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, 14. jun 2018.

Dobro jutro. Poštovani dekane, prodekane, profesori i studenti, zadovoljstvo je biti danas ovde sa svima vama.

Stvarno sam oduševljen što sam deo ovog slavlja povodom Ustava Kosova i njegove desetogodišnjice. Mnogi od vas znaju da su moje kolege iz Ambasade, Državnog sekretarijata, Vlade SAD-a i pravnih institucija Sjedinjenih Američkih Država pomogli tokom rada na Ustavu Kosova. Naravno, on je vaš, ali ponosni smo što smo mogli da imamo mali udeo u ovom zakonu.

Vaš ustav je najnoviji evropski ustav i jedan od najnaprednijih i najsavremenijih elementarnih dokumenata u svetu. Izrađen je kroz posvećenost nekih od ljudi prisutnih u ovoj prostoriji. Dokument sam po sebi je živa institucija koji definiše vašu državu i oličava zaštitu za vaš narod. Njegova obećanja su uzvišena, da će Kosovo biti „ dostojanstven član miroljubivih država u svetu.” Deset godina je kosovske državnost i kada vidim ovu prostoriju prepunu budućih kosovskih pravnih umova želim da vas pozovem da negujete i štitite svoj ustav.

Ustav Kosova deli suštinske principe sa Ustavom Sjedinjenih Američkih Država da legitimnost vlasti proizlazi iz volje naroda i koncept da uprava proizlazi iz sistema zakona, a ne pojedinaca.

Upravo zbog toga je vladavina prava toliko suštinski važna i zato me stalno čujete kako govorim da mora da ostane najveći prioritet Kosova. Vladavina prava počinje sa ustavom i proističe iz njega. Tako da imate ogromnu mogućnost pred sobom dok stojite pred početkom druge decenije kosovske nezavisnosti.

Sama načela međutim nisu dovoljna da se stvori vladavina prava ili da se osigura da je pristup pravdi omogućen svim vašim građanima ili da je pravda uistinu u njihovom interesu. Zbog toga morate da imate snažne, otporne i sposobne pravosudne institucije bez političkih uticaja koje pokazuju da mogu da budu na raspolaganju svim građanima Kosova.

Način funkcionisanja vladavine prava određuje kako se država razvija – utičući na poverenje građana, investicionu klimu, ekonomski rast, pa čak i na vašu sigurnost. Vaša praksa duboko ukorenjena na ustavu je od suštinske važnosti i pozivam vas da to imate na umu svaki dan u svojim karijerama dok budete davali svoj doprinos korpusu zakona, precedentnoj i pravnoj praksi.

Vaš ustav je potpisan ubrzo nakon rođenja vaše države i bio je glavni faktor u ranom razvoju Kosova. Testiran je i dokazao se vrednim izazova – među glavnim su: izbori, ključna odrednica demokratske prakse, formiranje vlade, od suštinskog značaja za funkcionisanje države i nastavak normalizacije odnosa sa Srbijom, ključem ka većoj regionalnoj stabilnosti.

Ustavni sud, koji je uspostavljen godinu dana nakon usvajanja Ustava postao je jedan od najsposobnijih i apolitičkih institucija u zemlji. Ovo telo je produbilo svoja obrazloženja kroz detaljna razmatranja i pozitivnog trenda prema oprečnom mišljenju. To su elementi koji čine zaštitu i smernice za praktičare da tumače i primenjuju zakon i vremenom stvaraju društvo zasnovano na pravilima koja će omogućiti potpunu integraciju Kosova u evroatlantsku zajednicu nacija. Pozivam vas da preuzmete ozbiljnu odgovornost da nastavite da gradite i razvijate ovu pravnu kulturu i da se uvek trudite kao pravni stručnjaci da na savršeniji način ostvarite ono što proističe iz Ustava.

I ne mogu, a da na današnji dan, koji je slučajno isti dan kada Ustavni sud gubi kvorum, ne propustim da pozovem na hitan izbor i imenovanje profesionalnih, apolitičkih, iskusnih sudija za popunjavanje preostalih upražnjenih radnih mesta.

Ostavljanje ove kritične institucije nefunkcionalnom je neprihvatljivo, a političko popunjavanje pozicija predstavljaće tragediju za Sud i za Kosovo. Ima dobrih, nepristrasnih i stručnih kandidata i nadam se da ćete ih podržati.

Kao što znate iz svake interakcije koju imam sa vama, ubeđen sam da dok snažno gradite kosovsku pravnu kulturu da morate neprestano da se posvećujete tome da učinite nezavisno pravosuđe funkcionalnijim i usmerenom ka rezultatima u ime građana Kosova. To je svakodnevni rad u toku i može vam se činiti neuzbudljivim. Međutim, to je hitno i neophodno za razvoj vaše zemlje i jedini način da javnost dobije veće poverenje u vas.

Prelazak ove sedmice Euleksa na više fokusirane dužnosti izvan sudova je ključni trenutak. Po prvi put, kosovski sudovi će biti potpuno nacionalni i potpuno odgovorni. Sa poslednjim međunarodnim sudijama koji napuštaju Ustavni sud, svet će gledati kako štitite svoj ustav od političkih pritisaka kada je u potpunosti u vašim rukama i kada za probleme ne možete da okrivite nekog drugog.

Prepoznajte to da vaš ustav još uvek nije potpuno primenjen. Sofisticirana arhitektura na papiru koja sadrži zaštitu manjina i jasan jezik o ljudskim pravima mora u praksi da garantuje pravo na jezik, kulturnu baštinu, verska, zemljišna i ljudska prava svim građanima Kosova.

Jednaka pravda pred zakonom i dalje zahteva rad. Mnogi građani sumnjaju da njihov pravosudni sistem stvarno radi za njih. Često se čini da za politički moćne ili dobro povezane pojedince važi drugačija vrsta pravde u odnosu na prosečnog građanina.

Uvek, ali ove godine posebno, kada će države članice Evropske unije doneti odluku o viznoj liberalizaciji Kosova koja se prvenstveno zasniva na vladavini prava, akteri pravosudnog sistema treba da osiguraju da se visok standard pravde primenjuje i na moćne i na slabe. Građani Kosova nisu uvereni da se ovo dešava danas. Ustav Kosova treba apsolutno da se poštuje, ali on takođe treba i da se primeni. Građani treba da vide kako se on sprovodi onima kojima pripada, samim građanima Kosova.

Stoga, povodom ove godišnjice, dozvolite mi da vam ponovo čestitam i da vas motivišem i podstreknem da budete čuvari Ustava Republike Kosovo. To je vaš vodič, a vi morate da budete njegovi zaštitnici.


Puno hvala!