Obraćanje ambasadora Delavija na koncertu Protiv Korupcije

Obraćanje ambasadora Delavija na koncertu Protiv Korupcije, 9 Decembar 2016

Hvala Valjmire i hvala ponaosob svakoj nevladinoj organizaciji koja je omogućila održavanje ove Sedmice borbe protiv korupcije– Çohu, D+, Gap institutu, Kosovskom pravnom institutu (KPI), Grupi za pravne i političke studije (GLPS) i Kosovskom demokratskom institutu (KDI).

Znam da smo večeras ovde zbog muzike— i radujem se tome što ću po prvi put čuti Troju—ali bih samo za trenutak želeo da kažem nešto o važnosti ove sedmice.

Tokom pet dana, organizacije širom Kosova su se okupile s zajedničkom porukom: Ujedinjeni protiv korupcije – bashkë e ndreqim.

Čuli smo od vladinih lidera, građanskog društva, međunarodne zajednice i medija da je došao trenutak za značajno delovanje u borbi protiv korupcije.

Večeras, želim da vam kažem da je na vama red da delujete.

Realnost je da je korupcija problem koji nijedna ambasada ili organizacija ne može da popravi.

Jedini koji mogu držati vladu odgovornom su građani Kosova i jedini način na koji će kultura korupcije da se promeni je iznutra.

Hvala još jednom našim organizatorima. Hvala bendu. Hvala svima što ste me saslušali. Hajde sada da slušamo muziku!