Obraćanje ambasadora Delavija na godišnjoj konferenciji tužilaca

Obraćanje ambasadora Delavija na godišnjoj konferenciji tužilaca, 27 januar 2018.

Ministre Tahiri, glavni državni tužioče Ljumezi, predsedavajući Tužilačkog saveta Isufaj, predsedniče Vrhovnog suda Peci, kolege diplomate, predstavnici građanskog društva, uvaženi gosti i, što je najvažnije, tužioci.

Hvala vam na prilici da se danas obratim svima vama. Pozdravljam ovu godišnju konferenciju kao važan forum na kojem ćete razgovarati o izazovima sa kojima se susrećete i tražiti rešenja za poboljšanje. Mislim da je izuzetno korisno što su svi tužioci na istom mestu kao bi razmenjivali ideje, zbog čega su Ambasada SAD i Ministarstvo pravde SAD ponosni što sponzorišu i podržavaju ovaj događaj već četvrtu godinu za redom. Ovogodišnji događaj je posebno važan jer po prvi put na konferenciji učestvuju tužioci i prateće osoblje iz svih zajednica na Kosovu. A svakako želim da iskoristim ovu priliku da poželim dobrodošlicu dvadeset i jednom novom tužiocu koji su položili zakletvu pre svega nekoliko dana. Očekujemo mnogo od vas i podstičemo vašu posvećenost integritetu i tome da igrate svoju ulogu u jačanju sektora vladavine prava na Kosovu i u borbi protiv korupcije.

Kao što znate, Sjedinjene Američke Države verno podržavaju vladavinu prava. Pomaganje Kosovu da ojača svoju vladavinu prava i pomaganje ovoj zemlji da se bori protiv korupcije moja su dva najveća prioriteta. Čvrsto verujem da su jaka vladavina prava i nezavisne pravosudne institucije koje promovišu pravičnost i transparentnost suštinski za napredak vaše zemlje.

Mislim da je važno osvrnuti se na neka od dostignuća od prošle godine. Najpre bih želeo da istaknem uspešno sprovođenje Sporazuma iz dijaloga o pravosuđu za integrisanje tužilaca i osoblja na severu u tužilački sistem Kosova. Ovo je značajna prekretnica za poboljšanje dostupnosti pravosuđa za sve građane Kosova i ja vam upućujem pohvale za vaš neumorni trud da do toga dođe. Znam da su mnogi, mnogi ljudi radili na tome da se ovo realizuje i svima se zahvaljujem na zalaganju. Nažalost, tužioci na severu pred sobom već imaju izazov u vidu pritiska i istrage usled tragičnog ubistva Olivera Ivanovića koje je odjeknulo. Od suštinske je važnosti da se ovaj slučaj rešava na najprofesionalniji način, uprkos ovim izazovima.

Takođe sam impresioniran uspehom koji ste ostvarili u smanjenju broja nerešenih predmeta. Efikasan sistem pomoći će da se poveća poverenje građana i pozitivnijoj percepciji vašeg rada. On vam omogućava da se fokusirate na predmete koji su složeniji i zahtevaju veću pažnju. Upućujem pohvale TSK i glavnom državnom tužiocu za nastojanja na poboljšanju efikasnosti i stvaranju kulture odgovornosti. Međutim, trebalo bi takođe da upamtite da puko smanjenje broja predmeta nije dovoljno. Način na koji se ti predmeti rešavaju podjednako je važan i ja apelujem na vas da nastavite sa nastojanjima da osigurate da efikasnost ide ruku pod ruku sa svrsishodnom pravdom za građane Kosova.

Na kraju, veoma sam zadovoljan sprovođenjem Zakona o nadoknadi žrtvama krivičnih dela i proaktivnim pristupom službenika za pomoć i podršku žrtvama u tome da pomognu žrtvama da dobiju nadoknadu. Takođe me ohrabruju koraci koje ste preduzeli da imenujete tužioce za nasilje u porodici u svakom regionu. Postavili ste temelj za energičnije rešavanje pitanja nasilja u porodici i nadam se da ćete na tome dalje raditi koliko je potrebno da ovo postane u potpunosti operativno. Ponosan sam na to što smo u mogućnosti da vam pomognemo. Ovo su jasni koraci u odgovarajućem smeru i ja apelujem na sve da pokušaju da i dalje doprinose ostvarivanju napretka u 2018.

Ali bilo je i izazova. Nisam sam kada kažem da su rezultati u borbi protiv korupcije razočaravajući. U kosovskom pristupu ovom endemskom problemu nedostajalo je hitnosti i rezultata. Ljudi na Kosovu ne veruju da njihove institucije za vladavinu prava ozbiljno shvataju potrebu za borbom protiv korupcije. To morate da promenite! Morate  preduzimati odlučne akcije protiv korupcije! Vi ste u ovoj borbi na mestu vozača i oči građana Kosova uprte su u vas.

Korupcija podriva demokratiju, negativno utiče na privredni razvoj i omogućava društvenu neravnopravnost. Na ovaj način budućnost Kosova je direktno povezana sa njegovom spremnošću za borbu protiv korupcije i dosadašnjim postignućima u tome. Apelujem na sve vas da ove godine činite sve što možete da procesuirate korupciju sa nepokolebljivom odlučnošću i profesionalnošću.

Takođe se nadam da će Tužilački savet Kosova bolje sarađivati sa Kancelarijom glavnog revizora i da će pažljivo pregledati njene nalaze o mogućim zloupotrebama budžeta. Mora se rešiti pitanje penzija ratnih veterana, i mora se eliminisati endemska korupcija u tim spiskovima. Ovo je i dalje jedan od najkontroverznijih elemenata godišnjeg budžeta Kosova i crpi resurse koje građani Kosova ne mogu priuštiti da troše.

Kosovo je takođe potrošilo prošlu godinu pripremajući zakon kojim će se uvesti disciplina i odgovornost u pravosudnom sektoru. Donošenje Zakona o disciplinskom tužiocu i pratećih reformi ključni je korak u obezbeđivanju kontrole, uravnoteženosti i odgovornosti u kosovskom pravosudnom sistemu. Uvođenje discipline i odgovornosti za pravosudno osoblje važan je korak ka tome da se osigura da građani mogu da veruju svom pravosuđu. Apelujem na parlamentarce da potraže ovaj nacrt zakona kada on stigne u Skupštinu, da mu daju prioritet i da ga što pre usvoje.

Nemoguće je da bilo ko od nas koji smo zainteresovani za vladavinu prava ignoriše najskorija nastojanja visokih političara da potkopaju vladavinu prava i da promovišu nekažnjivost na Kosovu ukidanjem Zakona o Specijalnom sudu. Oni kojima je stalo do budućnosti Kosova i do osnovnog demokratskog principa ravnopravnosti pred zakonom trebalo bi da se suprotstave ovim nastojanjima, kao što to ja činim.

Nadam se da ćete produktivno iskoristiti ovu konferenciju kako biste razgovarali o vašim najhitnijim pitanjima i izazovima i kako biste izneli konkretne predloge za poboljšanja kosovskog tužilačkog i sudskog sistema. Ambasada SAD i dalje će vam pružati pomoć u ovim nastojanjima i radujemo se nastavku rada sa vama.

Budući uspeh Kosova zaista je u vašim rukama. Hvala vam puno.