Obraćanje ambasadora Delavija na Forumu Demokratije za razvoj (D4D)

Obraćanje ambasadora Delavija na Forumu Demokratije za razvoj (D4D), 6. jun, 2017

Hvala Špende i zahvaljujem se Demokratiji za razvoj na prilici da učestvujem u ovoj veoma interesantnoj diskusiji. Specijalna predstavnice Apostolova, g. Bajrami, zadovoljstvo je biti ovde sa vama.

Znam da su protekle tri sedmice bile pune posla za sve nas na Kosovu, tako da je stvarno divno izdvojiti nekoliko trenutaka večeras da zastanemo i stvarno razmislimo o budućnosti. Želim da budem jasan od samog početka da ne pričam o budućnosti vlade, niti nijednoj političkoj partiji, niti lideru na Kosovu. Bez obzira na to ko pobedi ili izgubi na izborima u nedelju, izazovi i prilike s kojim će se suočiti ostaju iste.

Radi promene, neću govoriti o mnogim pitanjima o kojima ste me čuli da sam govorio u prošlosti.

Umesto toga,  želeo bih da se usredsredim na shvatanje cele priče za Kosovo –  ne samo o onome što predstoji u narednim mesecima, nego donekle na predstojeće godine naredne vlade. Bez obzira koga birači izaberu u nedelju, verujem da je odredište Kosova i dalje jasno– suverena, nezavisna država u miru sa svojim susedima i potpuno integrisana u Evropu  i svetsku zajednicu.

Od  mog imenovanja kao ambasadora SAD-a na Kosovu, usredsredio sam se na tri jasna  prioriteta za koje smatram da su od ključne važnosti na ovom evroatlantskom putu.  To su pitanja koja su oblikovala našu pomoć i angažovanje sa Vladom i narodom Kosova i to su pitanja na kojima ćemo nastaviti da činimo isto i 12. juna i nakon toga. To su  jačanje vladavine prava, podrška ekonomskom razvoju i jačanje regionalne bezbednosti.

Stoga, sa večerašnjim pitanjem na umu proizlazi sledeće:

Da li je Kosovo na pravom putu u jačanju vladavine prava?

Usvajanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija je bio važan korak u borbi protiv korupcije; promene koje promovišemo po pitanju Kancelarije za disciplinsko postupanje će konačno uvesti odgovarajući sistem odgovornosti u sektoru pravosuđa.  Videli smo uvećanje u broju hapšenja za nedolično postupanje  i zloupotrebu ovlašćenja—uključujući u Kosovskoj  policiji i opštinama—i novu posvećenost u unapređenju sistema javnih nabavki.  Međutim,  poverenje običnog građanina Kosova u sistem pravosuđa je i dalje na izuzetno niskom nivou—a optužbe za korupciju i nepotizam su i dalje norma u javnom diskursu, kada bi trebalo da budu izuzetak.

Previše se političara i javnih zvaničnika na lokalnom i državnom nivou  susreće sa problemima u istragama, optužnicama i beskrajnim ročištima, koji se neprestano vrte u krug  i koji na kraju dovedu do nekoliko osuda i izrečenih krivičnih sankcija. Ovaj uporan ciklus podriva  javno poverenje i  međunarodno poverenje kako u politički sistem tako i u sektor pravosuđa na Kosovu. Kosovski birači zaslužuju bolje od oba.

Drago mi je što svi tokom ovog perioda kampanje govore o korupciji.  Zapišite izjave kandidata sada, a kasnije pozovite na odgovornost one koji god budu bili izabrani.  Pomoći ću.

Da li je Kosovo na pravom putu da podrži ekonomski razvoj?

Razvoj malih preduzeća i preduzetništva raste, posebno u poljoprivredi i informacionim tehnologijama. Međutim, više može da se učini da ova preduzeća postanu konkuretnija  i uspešnija. Takođe,  kosovski sistem obrazovanja  stagnira, energetska bezbednost je i dalje pod znakom pitanja, a izgleda da su značajna inostrana ulaganja i dalje cilj na vidiku, nego nešto u prvom planu.

Izazovi u oblasti vladavine prava i politička nestabilnost ograničiće kosovski potencijal kao odredište za investiranje.

Da li je Kosovo na pravom putu da jača regionalnu bezbednost? Sposobnost Kosova da se suprotstavi  bezbednosnim izazovima nastavlja da se razvija. Takođe moram da napomenem transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga u prave Oružane snage Kosova. Želim da budem jasan: Sjedinjene Američke Države žele i očekuju da Kosovo ima pravu vojsku. Odbijamo svaki spoljašnji uticaj koji možda traži da to spreči – niko ne bi trebalo da ima veto nad pravom Kosova da sebe brani. Međutim,  puno znači način na koji će se ovo ostvariti. Moraju da se poštuju prava i zabrinutosti svih kosovskih građana. Oružane snage moraju da predstavljaju celu zemlju. Mora da postoji podržani  javni razgovor u svim zajednicama na Kosovu da bi se ostvario taj cilj.

Za regionalnu bezbednost je takođe važna borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Kosovo je ostvarilo neke ključne uspehe u borbi protiv nasilnog ekstremizma što je uključilo blisku i pažljivu koordinaciju sa kosovskim susedima i evroatlantskom zajednicom. Kosovske institucije su prošle jeseni na impresivan način postupile da osujete planirani napad na fudbalskom meču između Albanije i Izraela. Ovo  je pokazalo neverovatan napredak u razvoju sposobnosti  i angažovanja sa regionalnim partnerima. Želimo da se gradi dalje na tim uspesima i da zaštitimo omladinu  Kosova od zavodljive besede koja podučava radikalizaciju i nasilje.

Konačno, želim da podvučem da Kosovo treba da ponovo obaveže sebe po pitanju dijaloga sa Srbijom.  Razgovori u dijalogu mogu da budu frustrirajući i često nepopularni, ali želim da vas uverim da je uspeh u procesu dijaloga najbolji, najbrži i najsigurniji put za Kosovo da ostvari članstvo  u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO.  Nemojte da vas zavara nacionalistička retorika koja obavija ove razgovore. Ovo je proces koji služi strateškim interesima države i građanima Kosova. Za Kosovo ne postoji put ka evroatlantskoj integraciji bez veće normalizacije odnosa između Srbije i Kosova.  Ovo pitanje neće nestati samo od sebe, bez obzira koliko to ljudi želeli da je slučaj.

Kosovo se naravno osim sa ova tri velika pitanja susreće sa ostalim izazovima. Možda najvažnije je osvešćujuća vest OECD PISA izveštaja o obrazovanju od pre nekoliko meseci. Ovo je važno pitanje koje zavređuje daleko više pažnje nego što je to slučaj, pošto budućnost Kosova zavisi uveliko o pružanju boljeg školovanja mladima Kosova.

Smatram da je fer da kažemo da opšta  javnost izgleda  ima dosta pitanja po pitanju budućnosti Kosova i poprilično frustracija zbog opažanog nepostojanja napretka do ovog trenutka.

Međutim, imajući sve ovo u vidu, moje pitanje—nakon skoro  dve godine rada na Kosovu —nije da li je ili nije Kosovo na pravom putu  po pitanju ovih važnih pitanja—nego da li Kosovo ima sposobnost i najvažnije, volju da prevaziđe prepreke na svom putu.  Nakon svega, pravi put je retko onaj najlakši;  i uspeh se ne meri odredištem, nego takođe i učinjenim napretkom— i prevaziđenim preprekama – na tom putu.

U proteklih nekoliko meseci poprilično sam govorio o javnoj službi kao poverenju javnosti i važnosti da kosovski lideri stave najbolje interese zemlje iznad svoje lične i profesionalne koristi. Za mene su ova posvećenost  i služba Kosovu  od ključne važnosti. Zajedno možemo da se pozabavimo pitanjem sposobnosti.  Od stručnog osposobljavanja sudija i tužioca  do programa razvoja malih preduzeća i vežbi izgradnje kapaciteta sa organima za sprovođenja zakona možemo da izgradimo znanje i sposobnost.  Međutim, na sadašnjim i budućim liderima Kosova je da pokažu spremnost da učine napredak.

Na njima je da prigrle teške odluke, da prevaziđu prepreke i učine ono šta je ispravno za budućnost njihove zemlje.

Prosto i jednostavno—kada se izbori završe u nedelju, može biti političke pobede ili poraza—ali za Kosovo nema pobede ili poraza. Potrebe zemlje će i dalje biti tu kao i težak posao koji mora da se uradi.

Da li je Kosovo na pravom putu? Verujem da jeste. Ali taj put napred je i dalje truckav na kojem moraju da se prevaziđu vidljive i nevidljive prepreke. Da bi ostalo na tom putu,  naredni lideri Kosova  moraju da  obavežu sebe da služe interesima svoje zemlje koji  moraju da budu  iznad svih ličnih ili partijsko –poborničkih interesa. Moraju da prihvate teške odluke i  prepreke na putu i povrh svega, moraju da ostanu usredsređeni na put—jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije, podrška ekonomskom razvoju i prosperitetu  i promovisanju  regionalne bezbednosti preko  multietničkog, otvorenog i nezavisnog Kosova u miru sa svojim susedima. Bez obzira na to ko bio na vlasti, ova tri pitanja će ostati  ključna za konačno odredište Kosova – suverenu,  nezavisnu državu, potpuno integrisanu u evroatlantsku zajednicu.

Hvala Vam još jednom na prilici da govorim ovde večeras. Radujem se našem razgovoru.